Domestik – Recenze – 70%

Snímek Domestik celo­ve­čer­ně debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra a sce­náris­ty Adama Sedláka, tvůr­ce popu­lár­ní­ho a na čes­ké pomě­ry znač­ně pro­gre­siv­ní­ho inter­ne­to­vé­ho seri­á­lu Semestr, je popi­so­ván jako arto­vý body-horor, což je pro...Číst dál »

Disenchantment (Love’s Tender Rampage (S01E07))

Sedmý díl je koneč­ně méně zábav­ný, než jsem čekal....Číst dál »

8.října ve 21:30 na Primě startuje nový pořad Poklad z půdy, kterým provází Jan Rosák.

Na vaší půdě se může skrý­vat poklad, o kte­rém jste mož­ná dopo­sud nemě­li ani tuše­ní. V kaž­dém díle budou odbor­ní­ci oce­ňo­vat 5 sta­ro­žit­nos­tí od tak­zva­ně oby­čej­ných lidí, kte­ré násled­ně od nich...Číst dál »

Henry Cavill se stane Geraltem v seriálu Zaklínač – představte si jeho 5 nejlepších filmů

První herec­kou hvězdou, kte­rá je obsa­ze­na do seri­á­lu Zaklínač od Netfixu je Henry Cavill. Jeho nej­slav­něj­ší­mi posta­va­mi, kte­ré si zahrál, byl Superman a August Walker z nej­no­věj­ší­ho Mission Impossible...Číst dál »

Od puberty k dospělosti | Jan Geryk

Číst dál »

Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie

První dvě may­ov­ky z díl­ny pro­du­cen­ta Artura Braunera, Old Shatterhand a Žut, sla­vi­ly ohrom­ný divác­ký úspěch a smě­le kon­ku­ro­va­ly may­ov­kám Horsta Wendlandta. Protože Artur Brauner už nemohl z práv­ní­ho hle­dis­ka natá­čet dal­ší fil­my...Číst dál »

Posilka | Tigran Hovakimyan

Číst dál »