Denní archiv Září 2, 2018

Tak to bude jízda!...0

Tak to bude jízda!...

Tak to bude jíz­da!

SEZNAM PÍSNÍ: Ve dru­hém díle Tváře zazní Rihanna, Ben Cristovao i James Blunt! Co sou­tě­ží­cí zazpí­va­jí?

Show Tvoje tvář má zná­mý hlas má za sebou prv­ní díl. Již příští sobo­tu vás ale na obra­zov­kách tele­vi­ze Nova čeka­jí dal­ší skvě­lé ...

0

Štěpán Kobliha není žádná bábovka - vyzraje Štěpán na učitelku Hrozivou - zachrání svoje unesené rodiče?

  Štěpán a hro­zi­vá uči­tel­ka Hrozivá - Štěpán psal rodi­čům, kte­ří byli v Indii, ve kte­rém jim napří­klad poví­dal o tom, že jeho spo­lu­žák Ráma ho učí vázat tur­ba­ny. Postěžoval si, že mu to zatím pří­liš nejde. Chtěl se to nau­čit i pro­to, že počí­tal s veče­ří u maha­rádži, na kte­rou ho máma s tátou vez­mou, tak...

0

Můj osmašedesátý 2. 9. v 17.50 hodin na ČT2

Jak moc podob­né je dneš­ní poli­tic­ké dění s udá­lost­mi roku 1968? Dokázali bychom brá­nit demo­kra­cii, kdy­by dnes při­šla voj­ska pěti armád? Režisér Zdeněk Tyc se ptá žijí­cích pamět­ní­ků, odváž­ných foto­a­ma­té­rů, his­to­ri­ků, odbor­ní­ků na česko-ruské vzta­hy i dneš­ních tvá­ří tele­viz­ní­ho a roz­hla­so­vé­ho zpra­vo­daj­ství. Unikátní doku­men­tár­ní film při­ná­ší dosud nezve­řej­ně­né foto­gra­fie z inva­ze i zážit­ky těch, kdo...

Co pod nimi skrývala? :)...0

Co pod nimi skrývala? :)...

Co pod nimi skrý­va­la? 🙂

Jitka Schneiderová jako Lady Gaga: Hádejte, co měla pod sakem!

Herečka Jitka Schneiderová se pro­mě­ni­la v úžas­nou Lady Gaga. Měla i model, kte­rý zpě­vač­ka oblék­la ve svém kli­pu k pís­ni Million rea­sons. Zjišťovali jsme, co měla ...

Přípravy nepodcenila! :)...0

Přípravy nepodcenila! :)...

Přípravy nepod­ce­ni­la! 🙂

TEREZA MAŠKOVÁ před Tváří: Solárko a plas­ti­ka! Co všech­no si necha­la zvět­šit?

V SuperStar zpí­va­la hity od svě­to­vých zpě­va­ček. Jenomže díky pořa­du Tvoje tvář má zná­mý hlas se dosta­la doslo­va do kůže inter­pre­ta, kte­rý nebyl jej...

Které vystoupení vás bavilo nejvíc? :)...0

Které vystoupení vás bavilo nejvíc? :)...

Které vystou­pe­ní vás bavi­lo nej­víc? 🙂

HLASUJTE: Úžasná vystou­pe­ní v 1. díle Tvojí tvá­ře! Které bylo nej­lep­ší? ANKETA

Vítězkem prv­ní­ho dílu páté řady pořa­du Tvoje tvář má zná­mý hlas se stal Vojta Drahokoupil. Ovšem hla­sy poro­ty se nemu­sí vždy sho­do­va...