Denní archiv Září 2, 2018

0

Štěpán Kobliha není žádná bábovka - vyzraje Štěpán na učitelku Hrozivou - zachrání svoje unesené rodiče?

 

Štěpán a hro­zi­vá uči­tel­ka Hrozivá - Štěpán psal rodi­čům, kte­ří byli v Indii, ve kte­rém jim napří­klad poví­dal o tom, že jeho spo­lu­žák Ráma ho učí vázat tur­ba­ny. Postěžoval si, že mu to zatím pří­liš nejde. Chtěl se to nau­čit i pro­to, že počí­tal s veče­ří u maha­rádži, na kte­rou ho máma s tátou vez­mou, tak aby neu­dě­lal něja­kou ostu­du. Když dopis ukon­čil, tak ješ­tě pře­mýš­lel, co by napsal, ale vtom se ozval křik a tak toho nechal. Křičel na něj jeho fran­couz­ský spo­lu­žák Nicolas, kte­rý měl s češ­ti­nou znač­né potí­že. Nicolas pro­sil, aby mu Štěpán půj­čil pro­pis­ku, jinak nena­pí­še test. Půjčil mu kou­zel­nou pro­pis­ku.

Najednou klu­ci pocí­ti­li chvě­ní. To neby­lo zemětře­se­ní - jen se blí­ži­la uči­tel­ka Hrozivá, jejíž jmé­no vypo­ví­da­lo o ní samot­né sku­teč­nou prav­du. Když při­šla, tak se dětí zepta­la, jest­li mají už test hoto­vý, avšak ne nor­mál­ně - titu­lo­va­la je slo­vem smra­di. Děti zaký­va­ly, že ano a tak uči­tel­ka Hrozivá sbí­ra­la tes­ty. Štěpán byl v mdlo­bách, když pro­chá­ze­la oko­lo něj - straš­ně jí smr­dě­ly nohy. Štěpán se sám pro sebe usne­sl, že s tím musí něco udě­lat, pro­to­že se to nedá vydr­žet a hra­ni­čí to až s týrá­ním. Naštěstí už zvo­ni­lo a tak se klu­ci vyří­ti­li ven.

Štěpán a ukra­de­ný dia­mant - Štěpán letěl do Indie za rodi­či, když mu v jed­nu chví­li ozná­mi­li nemi­lou novi­nu - mámu s tátou unes­li z par­ku, když cvi­či­li jógu. Štěpán byl vel­mi roz­či­le­ný s tím, jak je to mož­né. Jeho kama­rád Ráma ho utě­šo­val, že je najdou - konec­kon­ců jeho tatí­nek byl nej­vět­ší hla­voun v celé zemi. Když Štěpán a ostat­ní vystou­pi­li z leta­dla, tak nased­li do limu­zí­ny, kte­rá je ved­la celým měs­tem, až k palá­ci samot­né­ho maha­rádži. Když po dost dlou­hé ces­tě dosta­li do palá­ce, tak se Ráma se vše­mi hned vítal, konec­kon­ců v palá­ci vyrůs­tal, tak na tom neby­lo nic div­né­ho, avšak Štěpána zají­ma­lo jen to, jak zachrá­nit rodi­če.

 

Strašně čti­vé dva pří­běhy v jed­né kni­ze. Ilustrace tu nejsou sko­ro žád­né, avšak to neva­dí, pro­to­že to plně vykom­pen­zu­jí oba pří­běhy. Obálka moc hez­ky udě­la­ná, hodí se napros­to doko­na­le ke kni­ze. Doporučuju ke čte­ní. Má 168 stran.

  • Autor: Iva Gecková
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní:20. 06. 2018
Autor:
0

Můj osmašedesátý 2. 9. v 17.50 hodin na ČT2

Jak moc podob­né je dneš­ní poli­tic­ké dění s udá­lost­mi roku 1968?

Dokázali bychom brá­nit demo­kra­cii, kdy­by dnes při­šla voj­ska pěti armád? Režisér Zdeněk Tyc se ptá žijí­cích pamět­ní­ků, odváž­ných foto­a­ma­té­rů, his­to­ri­ků, odbor­ní­ků na česko-ruské vzta­hy i dneš­ních tvá­ří tele­viz­ní­ho a roz­hla­so­vé­ho zpra­vo­daj­ství. Unikátní doku­men­tár­ní film při­ná­ší dosud nezve­řej­ně­né foto­gra­fie z inva­ze i zážit­ky těch, kdo je poří­di­li, a his­to­ric­ké téma spo­ju­je se sou­čas­ným poli­tic­kým děním na domá­cí i zahra­nič­ní scé­ně.

scé­nář a režie: Zdeněk Tyc námět: Zuzana Šimůnková Trávníčková dra­ma­tur­gie: Zuzana

Šimůnková Trávníčková, Jana Hádková kame­ra: Tomáš Kresta výkon­ný pro­du­cent: Jiří Vlach

pro­du­cent: Česká tele­vi­ze kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Alena Müllerová vystu­pu­jí: Daniela Písařovicová, Lucie Výborná, Margarita Anakovskaya, Jana Peroutková, Zuzana Studenovská, Marek Orco Vácha, Robert Riedl mlad­ší, Robert Riedl nejmlad­ší a další

Autor:
TV Barrandov - 02.09.20180

TV Barrandov - 02.09.2018

Televizni program na 02.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 02.09. 02:15 02.09. 03:10
ANIMÁČEK 02.09. 05:35 02.09. 06:55
Zázraky planety ZeměPlaneta Země skrývá mnohá tajemství... Kanadský dokumentární seriál (2009) 02.09. 06:55 02.09. 07:35
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (120 min) 02.09. 07:35 02.09. 09:55
Věřte nevěřte (24,25)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 02.09. 09:55 02.09. 12:00
Julie a NikolasPokračování německého romantického seriálu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a další 02.09. 03:10 02.09. 04:15
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor generálního ředitele TV Barrandov s prezidentem České republiky Milošem Zemanem 02.09. 12:00 02.09. 13:00
Bez cenzuryDiváci proti politikům. Nový pořad, ve kterém budou politici čelit otázkám diváků. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zeptat se politiků na vše, co považujete za důležité (Premiéra) 02.09. 13:00 02.09. 13:55
Big Ben: Sport zabíjíI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi-série (2004). Hrají O. Fischer, R. Drexel, G. Anthoff, E. Padalewski, K. Guth a další. Režie W. Masten (92 min) (Premiéra) Paní Resi Berghammerová se chystá se skupinou fanoušků odjet podporovat nadějnou závodnici Evelynu Berghamovou na mistrovství světa v zenském skibobu. Vedoucí fanklubu Clemens Kirchhoffer tam skupinku veze ve svém autobusu. Při tréninku Evelynin bob narazí do lešení, na kterém jsou instalovány kamery. Brzy se zjistí, že kdosi bob úmyslně poškodil - zablokoval brzdy. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Začíná tvrdý a nelítostný boj o vítězství, ve věci je příliš mnoho peněz. Další nadějní sponzoři se už dostavili na zahajovací večírek. Tam se podfukem dostane i Resi - chce si dát s Evelynou schůzku a přemluvit ji, aby podle ní mohla pojmenovat svůj penzion. Jenže Evelyn z večírku zmizí a druhý den ráno je nalezena mrtvá na sněhu. Do horského střediska přijíždí i Ben. Případu se ujímá místní komisařka Barbara Götzová. Nejprve nerada vidí, že se Ben do případu zapojuje, ale pak jeho pomoc uvítá. 02.09. 13:55 02.09. 16:05
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář (Premiéra) 02.09. 16:05 02.09. 17:10
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! (Premiéra) 02.09. 17:10 02.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 02.09. 18:30 02.09. 19:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 02.09. 19:15 02.09. 20:15
Utta Danella: Boj za láskuJulie a Sahrah jsou nejen sestry, ale i nejlepší kamarádky... které se zamilovaly do stejného muže. Německý romantický film (2008). Hrají K. Thaler, M. Fitz, A. Leiberg, H. Weis, S. Rauch a další. Režie P. Weissflog (89 min) (Premiéra) Juliane žije spolu s mladší sestrou Sarah a rodiči v malebném alpském městečku Mittenwald. Sarah pracuje v malém knihkupectví, Juliane a její matka Lotte provozují obchod s látkami. Juliane a Sarah jsou nejen sestry, ale i nejlepší kamarádky. Sarah byla jako dítě těžce nemocná a Juliane má ve zvyku ji ochraňovat. Ve dvanácti letech musela Juliane pečovat o sestru i sama o sebe, a sestřina nemoc ji tak naučila nezávislosti a samostatnosti. Sarah už několik let chodí s místním lékařem Lukasem, který by se s ní rád oženil, stále se však zdráhá požádat ji o ruku. Juliane už vdaná byla, manželství jí ale nevyšlo. Když se v městečku objeví atraktivní muž Philipp Wiegand, drží si ho Juliane od těla, je totiž přesvědčena, že se jedná o nového přítele kamarádky Moni. Juliane se cítí velice trapně, když jistí, že se nejedná o Moniina přítele, ale o nového šéfa knihkupectví. Lotte doufá, že by se Juliane s Philippem mohla dát dohromady, Juliane se však novým vztahům brání, nechce se znovu spálit? 02.09. 20:15 02.09. 22:10
Týden podle Jaromíra SoukupaIronicky komentované zprávy uplynulého týdne (2018) (Premiéra) 02.09. 22:10 02.09. 23:00
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 02.09. 23:00 03.09. 00:05

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
DobrodruhTerrence Hill se toulá po amerických silnicích. Ve starém džípu s přívěsem s sebou vozí svého milovaného koně. Italská dobrodružná komedie (1987). Dále hrají R. Vaughn, R. Hill, N. Bowler a další. Režie E. Barboni (87 min) Luke se toulá po amerických silnicích ve svém starém džípu s přívěsem, ve kterém s sebou vozí svého milovaného koně. Při svých toulkách má spoustu problémů nejen s policisty, kteří v hrdinovi vidí potenciální problémy své poklidné služby, ale také dva nesympatičtí řidiči kamionu, kterým neustále kříží cestu. Luke si však dokáže poradit v každé situaci. Jednoho dne se ujme čtrnáctiletého Matta, jehož otce dostal do vězení bohatý podnikatel Lawson, aby se mohl zmocnit jeho pozemku. Luke se rozhodne pomoci Mattovu otci i dalším starousedlíkům, které se Lawson pokouší vyštvat z jejich pozemků. Navíc Luke zjistí, že má s Lawsonem nevyřízené účty ještě z dřívějších dob. 02.09. 00:35 02.09. 02:35
Don CorleoneVito Corleone je unaven mafiánským životem a hodlá odejít do zaslouženého důchodu! Jeho rodina je hluboce znepokojena.... Německá komedie (2010). Hrají Ch. Tramitz, D. von Thomas, M. Lubowski, S. Kirchberger, N. Dong-Sik a další. Režie O. Mielke (91 min) Don Vito Corleone, jehož pouhé jméno vyvolává hrůzu v těch, kteří je slyší, náhle ztratí zájem o vraždy a mrzačení, které ho učinily nejobávanějším šéfem mafie ze všech. Don prostě vyhořel a jeho rodina je proto hluboce znepokojena.... 02.09. 02:35 02.09. 04:40
Konec vysílání 02.09. 05:10 02.09. 05:45
BlackoutČlen protidrogové jednotky ztratil po autonehodě paměť. Teď musí obnovit svůj dosavadní život, rodinu i kolegy. Jeho bývalý parťák je napojen na drogovou mafii... Německý krimi seriál (2006). Hrají M. Maticevic, D. Raacke, R. Wiesnekker, M. Knobloch, H. Schönemann a další. Režie H.-G. Bücking a P. Keglevic Po těžké dopravní nehodě utrpí policista protidrogové jednotky LKA Paul Novak těžkou amnézii. Není schopen vzpomenout si ani na svého malého syna ani na svého bratra, přátele nebo kolegy. Má před sebou dlouhou cestu, aby ve své hlavě kousek po kousku zrekonstruoval svůj dosavadní život. Při tom naráží na neobjasněnou vraždu své ženy Lili. Paulův bývalý parťák Boris vězí mezitím až po krk v průšvihu. Jeho napojení na berlínskou drogovou mafii se pro něj začíná stávat nebezpečné 02.09. 05:45 02.09. 06:45
Nečekané překvapeníÚspěšná podnikatelka Henrietta je v soukromí velice osamělá a zahořklá. Jednoho dne se u jejích dveří objeví brazilské děvčátko Evita, které tvrdí, že je její vnučka. Přes počáteční nedůvěru si získá její srdce a Henrietta je konečně šťastná! Rakousko-německý film (2012). Hrají Ch. Hörbiger, P. Weck, E. Lanz, M. Herrmann, M. Mendt a další. Režie S. Rothemund (87 min) Pevnou rukou vede Henriette Dietrichstein svou úspěšnou společnost. Ať je to jak chce, přes všechny tyto pracovní úspěchy je v soukromí velice osamělá a zahořklá. Je to už mnoho let, co se pohádala se svou dcerou, která se rozhodla kvůli lásce odejít do Jižní Ameriky. Od té doby už Henrietta o své dceři nikdy neslyšela. O to větší překvapení ji čeká, když se před jejími dveřmi objeví brazilská dívka Evita, která tvrdí, že je její vnučka. Přes počáteční nedůvěru si Evita získala srdce babičky, avšak chamtivá Beata, žena jejího synovce má obavy o rodinné dědictví a hodlá vynaložit veškeré úsilí, aby se Evity zbavila. S pomocí svého přítele a právníka Richarda se nakonec podaří Henriettě dát věci do pořádku. Henrietta je konečně ve svém životě šťastná, má možnost starat se o svou vnučku? 02.09. 06:45 02.09. 09:20
Matlock III (10,11)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 02.09. 09:20 02.09. 14:00
Chytrák a dva společníciTerence Hill je pistolník, podvodník a tak trochu i kouzelník. V hlavě se mu rodí nápad, jak se zmocnit velké sumy peněz... Italsko-francouzsko-německá westernová komedie (1975). Dále hrají R. Charlebois, Miou-Miou, P. McGoohan, R.Harmstorf a další. Režie D. Damiani (115 min) Dobrodruh Joe Dík vypracoval rafinovaný plán, jak ukrást 300 000 dolarů vládních peněz zkorumpovanému a rasistickému majorovi kavalérie Cabotovi. Pomáhají mu při tom jeho přítel, indiánský míšenec Joe Lokomotiva, a společná přítelkyně jich obou Lucy. Bill se vydává za plukovníka, který byl v průběhu vyšetřování případu zabit, a Lucy za jeho dceru. Cabot je ale odhalí, a donutí spolupracovat na svém vlastním plánu: pomocí těchto peněz získat od indiánů půdu, na níž, jak se domnívá, jsou ložiska zlata. Všichni se posléze snaží podrazit všechny... 02.09. 14:00 02.09. 16:30
Agathe: Sonáta smrtiZáhadná smrt mnicha, který v ruce svíral dosud neznámý Mozartův rukopis, nedá neúnavné dámě s vášní pro kriminalistiku spát... Německo-rakouská krimi série (2005). Hrají R. Drexel, H. P. Korff, M. Krückl, M. Mendl, F. Fitz a další. Režie H. Metzger (89 min) V klášteře je učiněn senzační objev ? celých 200 let čekal mezi starými knihami na svoje znovuobjevení rukopis sonáty Wolfganga Amadea Mozarta! Na víkendový seminář s následnou tiskovou konferencí, na které má být sonáta poprvé představena veřejnosti, je pozváno pouze šest odborníků: muzikoložka Manuela Pfisterová, bohatá sběratelka Beatrice Schillingová, klavírista Friedrich Falkenberg, hudební skladatel Rudolf Heinze, místní podnikatel Max Bieringer a také Cornelius Stingermann, majitel antikvariátu a znalec starých tisků, jehož přítelkyně Agathe má jako největšího koníčka řešení detektivních případů. Agathe s velkou vervou pomáhá komisaři Krefeldovi z oddělení vražd k vyřešení místních případů, což komisař dosti nelibě nese. Zcela ?náhodou“ tudíž kolem kláštera projíždí ?jeptiška“ Agathe, které nedá spát, proč při nálezu sonáty zemřel bratr Anton... 02.09. 16:30 02.09. 18:30
Zakázaná láskaPřed jedenácti lety přišel Adnan o ženu. Po setkání s mladou a krásnou Bihter se do jeho života vrací láska? Vášeň, intriky, láska, zrada a tajemství, které nezůstane utajeno! Dramaticko-romantický seriál (2008). Hrají B. Saat, K. Tatlitug, S. Yöntem, N. Çehre, B. Karacakaya, H. Kaya a další (78 min) Adnan před 11 lety přijde o svou manželku. Stáhne se do pozadí a všechnu pozornost věnuje svým dvěma dětem Nihal a Bülentovi. Spolu se svými dvěma dětmi, jejich napůl francouzskou vychovatelkou a Behlulom - chlapcem, kterého si vzal do opatrovnictví po tragické smrti jeho rodičů, žije v jednom z honosných sídel v Istanbulu. Po té, co pozná
Autor:
Prima - 02.09.20180

Prima - 02.09.2018

Televizni program na 02.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Příběh vražedkyněSára je odsouzena za dvojnásobnou vraždu, kterou podle svých slov nespáchala. Když nenajde legální způsob, jak obnovit svůj proces, rozhodne se z vězení utéct. Při útěku využije krajní prostředky, a nabízí se tedy otázka, zda je skutečně nevinná... Kanadský thriller (2013). Hrají J. D. Tatumová, M. Phillipsová, A. Airlie a další. Režie G. Harvey 02.09. 00:45 02.09. 02:40
Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby vyšetřuje sérii nočních vloupání. Poslední loupež se však stane jednomu z pachatelů osudnou... Britský kriminální seriál (1999). Hrají J. Nettles, D. Casey, M. Fitzalanová, H. Gordonová, R. Hope, L. Howardova a další. Režie J. Silberston 02.09. 02:40 02.09. 04:19
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 02.09. 06:25 02.09. 06:45
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 02.09. 06:45 02.09. 07:10
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 02.09. 07:10 02.09. 07:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 02.09. 07:40 02.09. 08:05
Největší tankové bitvyV červnu 1967 se rozpoutal další vojenský střet mezi Izraelem a Egyptem. Během takzvané šestidenní války hrály rozhodující roli tanky, se kterými izraelské velení dokázalo zahnat egyptské obránce na ústup... Kanadský dokumentární seriál (2010) 02.09. 08:05 02.09. 09:15
Prima ZOOM SVĚTTo nejzajímavější ze světa. Už od roku 1995! (Premiéra) 02.09. 09:15 02.09. 09:40
Ano, šéfe!Epizoda: Bike hospoda U Všech Andělů / Nové Město pod Smrkem Manželé Svobodovi provozují restauraci a penzion, ale restaurace si na sebe nevydělá ani v sezoně. Je navázaná nejvíce na bikerskou trasu Single track, a tak klientela není stálá. Jde spíše o turisty, kteří do kraje přijíždějí. Lucie Svobodová je také výtvarnicí a umí se ohánět motorovou pilou. Vytváří a vyřezává anděly, kterými zdobí restauraci 02.09. 09:40 02.09. 11:00
PartieSouboj názorů a argumentů (Premiéra) 02.09. 11:00 02.09. 11:45
Receptář prima nápadůVaše chvíle pohody v pravé nedělní poledne! Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele, chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí pěkně a pohodlně bydlet, příjemně relaxovat či zdravě žít. Pořad s Václavem Postráneckým a jeho hosty, plný nejen sezónních rad, tipů a názorných ukázek (Premiéra) 02.09. 11:45 02.09. 12:40
Vychytávky Ládi HruškyKdo jiný než Láďa Hruška! Pobaví, poradí, sežene, vyzkouší, vymyslí, předvede, ušetří, uvaří... Přijede k vám na zahradu, do dílny i do kuchyně! Triky, rady, vychytávky, ale i nejcennější rodinné recepty přímo z vašich domovů (Premiéra) 02.09. 12:40 02.09. 13:30
Jak se staví senÚžasné přestavby vašich domovů pod taktovkou prvotřídních designérů. Chcete proměnu? Tak začneme hned! Uvádí P. Cejnar 02.09. 13:30 02.09. 14:05
Vraždy v MidsomeruZahrada panství byla vždy místní pýchou a raritou. Nová majitelka ji chtěla komerčně využívat - a šéfinspektor Barnaby teď musí vyšetřovat její vraždu... Britský kriminální seriál (2000). Hrají J. Nettles, D. Casey, L. Howardová, J. Wymarková, M. Tyzacková a další 02.09. 14:05 02.09. 16:25
Čtyři vraždy stačí, drahouškuNenápadný učitel Lubomír Lipský se nechtěně stává středem zájmu gangsterů. Ve hře je totiž šek na milión dolarů... Česká filmová komedie (1970). Dále hrají J. Bohdalová, I. Janžurová, F. Filipovský, M. Rosůlková, J. Hlinomaz a další. Režie O. Lipský 02.09. 16:25 02.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 02.09. 18:55 02.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 02.09. 19:40 02.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 02.09. 19:55 02.09. 20:15
KrejzoviPrvní díl nového komediálního seriálu. Televizní moderátor Jan Krejza má narozeniny, a ze všeho nejvíc nenávidí narozeninová překvapení. Jeho čtyři zrzavé dcery se svými partnery mu ale každoročně nějaké to překvapení připraví. Letos se sice rozhodnou tátu nemučit, ale život přináší překvapení sám o sobě. Honzův zeť Petr je veterinář a z ordinace mu v pravidelných intervalech uteče nějaké zvíře do rodinné vily. Jeho manželka Anna je rozhodnuta změnit od základu svůj život. Druhá z dcer, Bára, se zase se svým manželem Ondrou dostala do velkých finančních problémů a zbylé dvě dcery jsou jedna praštěnější než druhá. Korunu všemu ale nepochybně nasadí jejich vlezlý soused Čumpelík. Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie L. Kodad (Premiéra) 02.09. 20:15 02.09. 21:50
Unesená v IstanbuluKdyž Nick Tschiller zjistí, že se jeho nezvěstná dcera ztratila v Istanbulu, tak za ní vyrazí a hodlá ji přes jakékoli nebezpečí dostat zpátky. Ve městě se střetává se zkorumpovanou policií a tureckou mafií, jejíž ozbrojení muži používají zbraně i na veřejnosti. Nick musí využít všechny své policejní zkušenosti, aby dívku unesenou mafií zachránil... Německý kriminální film (2016). Hrají T. Schweiger, F. Yardim, L. Schweigerová a další. Režie Ch. Alvart (Premiéra) 02.09. 21:50 03.09. 00:30

Prima Max

Název programu Popis Od Do
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 02.09. 06:10 02.09. 06:35
Přestávka ve vysílání 02.09. 01:52 02.09. 06:10
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 02.09. 08:45 02.09. 09:35
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 02.09. 09:35 02.09. 10:40
Smrt v sedleMladý chovatel koní Rudolf Jelínek vždycky snil o dobrodružstvích westernových hrdinů. To ale ještě netušil, že zanedlouho bude stát proti skutečným desperádům... Český dobrodružný film (1958). Dále hrají J. Sovák, R. Lukavský, E. Dubský, M. Růžek a další. Režie J. Polák (Premiéra) 02.09. 10:40 02.09. 12:25
Kšefty s tátouPodvodníčku Rayovi se podaří za pomoci svých kumpánů uloupit vzácné mince. Situaci mu však zkomplikuje jeho nezbedný syn Macaulay Culkin, který získá ukradený lup a touží ho vyměnit za trochu otcovské lásky... Americká kriminální komedie (1994). Dále hrají T. Danson, G. Headlyová, S. Rubinek, G. Sartain a další. Režie H. Deutch 02.09. 12:25 02.09. 14:45
Den nezávislostiLidé vždy doufali, že nejsou ve vesmíru sami, ale po příchodu "návštěvníků" litují, že tomu tak není. Vetřelci totiž mají jediný cíl: NIČIT! Americký sci-fi thriller (1996). Hrají W. Smith, J. Goldblum, B. Pullman, M. McDonnellová a další. Režie R. Emmerich 02.09. 14:45 02.09. 17:50
Květy válkySarabeth už poměrně dlouho žije sama se svojí dcerou Melody, protože její muž odešel bojovat do občanské války. Jednoho dne vypukne bitva přímo u jejich domu a Sarabeth najde ve sklepě zraněného nepřátelského vojáka. Ošetří ho a brzy mezi nimi vzplane láska. Ale válka dokáže být plná nástrah... Americký romanticko-válečný film (2011). Hrají Ch. Ricciová, J. Gedrick, G. Popaová, T. Berenger a další. Režie S. Rodnunsky (Premiéra) 02.09. 17:50 02.09. 20:00
Jen blázni spěchajíAmeričan Matthew Perry náhodou stráví jednu noc v Las Vegas s půvabnou mexickou fotografkou Salmou Hayekovou. Druhý den odjíždí zpět do New Yorku, ale dívka ho po dvou měsících vyhledá s tím, že je těhotná... Americká romantická komedie (1997). Dále hrají J. Tenney, C. Gómez a další. Režie A. Tennant (105 min) (Premiéra) 02.09. 20:00 02.09. 22:20
Mission: Impossible - Národ grázlůOrganizace IMF je zrušena a Ethan Hunt se svým týmem se pokusí bez vládní pomoci zastavit mytickou organizaci Syndikát, jejíž členové jsou zběhlí tajní agenti toužící po penězích. Teroristická skupina hodlá zabít kohokoliv, kdo se jí postaví do cesty... Americký akční film (2015). Hrají T. Cruise, S. Pegg, J. Renner a další. Režie Ch. McQuarrie 02.09. 22:20 03.09. 01:10

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Smrtonosná past 1Newyorský policista Bruce Willis přijel do Los Angeles navštívit manželku, která je zrovna na firemním vánočním večírku. Mrakodrap však obsadí ozbrojení muži a chtějí vyloupit trezor. Plán mají vypracovaný do posledního detailu. Jen s jedinou maličkostí nepočítali - s Brucem... Americký akční film (1988). Dále hrají A. Godunov, A. Rickman a další. Režie J. McTiernan 02.09. 20:00 02.09. 22:50
VikingovéRagnar a jeho družina se vydávají do Franské říše, aby se znovu pokusili dobýt Paříž. Netuší ovšem, že jejich spojenec Rollo bude stát v čele nepřátelského vojska... Irsko-kanadský dobrodružný seriál (2015). Hrají T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková a další (Premiéra) 02.09. 22:50 02.09. 23:50
Živí mrtvíV Hilltopu se lidé připravují k boji, ale Sasha se připravuje na vlastní bitvu. Chce zabít Negana a brzy si najde nečekaného spojence... Kultovní americký hororový seriál (2017). Hrají A. Lincoln, N. Reedus, D. Guriraová a další 02.09. 23:50 03.09. 00:50
Těžká dřinaTohle není jenom nějaká špinavá práce, tohle je opravdu těžká dřina! Co mimořádného jde zažít tam, kde se tvrdě maká 02.09. 02:10 02.09. 02:45
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2009) 02.09. 02:45 02.09. 05:10
13. okrsekSvérázný miliardář Gideon se tentokrát střetne s hackerem, který chce ve městě rozpoutat chaos a zničit celý jeho policejní projekt... Závěr amerického seriálu (2016). Hrají J. Kirk, N. Martinezová, T. Handley a další 02.09. 05:10 02.09. 05:52
Přestávka ve vysílání 02.09. 05:52 02.09. 07:10
Poslední loďPosádka torpédoborce Nathan James vedená komandérem Chandlerem se vydala na půlroční misi do Arktidy, kde má testovat výkonnost plavidla. Mezitím propukne ve světě epidemie neznámého viru, která zahubí 80 % populace, a osamělá bitevní loď se tak stává poslední nadějí na záchranu lidstva... Americký akční seriál (2014). Hrají R. Mitraová, A. Baldwin, M. Neitlingová a další 02.09. 07:10 02.09. 08:10
ExtantAstronautka Molly se po třinácti měsících, které strávila sama ve vesmírném prostoru, vrací na Zemi k rodině a pokouší se znovu zapojit do normálního života. Čeká ji ale velké překvapení... Americký sci-fi seriál (2014). Hraji H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 02.09. 08:10 02.09. 09:05
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 02.09. 09:05 02.09. 10:20
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2010) 02.09. 10:20 02.09. 12:30
BIKESALONUž žádné dumání, kam na výlet s kolem, jaké vybavení vybrat, jak se připravit na sezónu či na co si dát při cykloturistice pozor! Magazín Bikesalon je novou biblí pro české cyklisty. Zahrnuje předvádění a testování všech druhů kol, příslušenství, doplňků i oblečení (Premiéra) 02.09. 12:30 02.09. 13:05
FuturamaFry opět usiluje o srdce Leely. Jeho nejnovější plán je, že se naučí na holofonér a získá si ji svou hudbou. Začne chodit do "lidušky", ale není to nic platné, nedokáže zahrát ani skladbu o hlemýžďovi. V zoufalství nakonec uzavře smlouvu s Roboďáblem... Americký kultovní animovaný seriál (2003) 02.09. 13:05 02.09. 13:35
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 02.09. 13:35 02.09. 14:05
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 02.09. 14:05 02.09. 14:25
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech
Autor:
NOVA - 02.09.20180

NOVA - 02.09.2018

Televizni program na 02.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Jen ho nechte, ať se bojíSkladatelský talent se u Luďka Soboty projevuje vždy ve chvílích ohrožení života. Musí se mu proto vytvořit odpovídající tvůrčí atmosféra! ČR 1978, hudební komedie. Dále hrají Petr Nárožný, Miloslav Šimek, Vladimír Menšík, Helena Vondráčková, Jiří Krampol, František Filipovský a další. Režie Ladislav Rychman Nesmělý zástupce lidové školy umění Aleš Brabec získal první cenu na hudebním festivalu, a tak dostane nabídku z pražského Divadélka v suterénu. Jeho ředitel Soukup právě potřebuje několik písniček pro chystaný muzikál a je ochoten udělat všechno, aby Alešovi vytvořil vhodnou atmosféru ke skládání. Skladatel se ale zamiloval do zpěvačky Marcely Malé a místo skládání jen zamilovaně hledí. Soukupova manželka Jitka tvrdí, že jeho inspirací je šok, což také ihned dokáže na předchozích písničkách. Soukup a divadelní mistr Čermák se rozhodnou vyrobit Alešovi tu správnou tvůrčí atmosféru a pustí se do vymýšlení inspirativních šoků. Metoda má úspěch, alespoň to tak zpočátku vypadá, a povzbuzená dvojice, doplněná o Marcelina bývalého snoubence Mydlocha, se pustí do dalších nepříjemných překvapení. Ať se však snaží sebevíc, finálová píseň stále chybí. Rozhodnou se proto pro opravdu drsný impuls a snaží se Aleše přesvědčit, že se stal vrahem. (skryté titulky) 02.09. 15:20 02.09. 17:15
Pod Jezevčí skálouSlavné filmové dobrodružství pražského kluka, trávícího prázdniny v hájence uprostřed krásné šumavské přírody. ČR 1978, dětský. Hrají Tomáš Holý, Gustáv Valach, Jana Brejchová, Jan Pohan, Josef Vinklář a další. Režie Václav Gajer Rodiče musí nechat malého Vaška nějaký čas u dědy, hajného Straky, který žije sám a svého vnuka vůbec nezná, protože se se synem kdysi rozešel ve zlém a s jeho rodinou se od té doby nestýkal. Ani nyní se mu vůbec nelíbí, že by se o něho měl postarat. Však mu také hned první den Vašek téměř podpálí chalupu, když se pokouší vařit vejce. Hajného nelibost však přece jen poněkud usmiřuje chlapcova bezprostřednost a jeho zájem o přírodu a zvířata, a tak ho bere na pochůzky, ukazuje mu les a krásy zimní Šumavy. Při stopování lišky se Strakův pes nechá strhnout a pronásleduje jezevce až do nory, kde mu zvíře zatarasí zpáteční cestu, aby ho zahubilo. Nebezpečné okamžiky, které Vašek s dědou zažijí při pokusech o záchranu psa, nakonec oba definitivně sblíží. (skryté titulky) 02.09. 17:15 02.09. 18:50
HospodaU stolu štamgastů sedí dvě prostitutky, a tak se Novák s Babulou trochu ostýchají sednout si na svá místa. Holky to na ně zkoušejí, ale nemají úspěch a pak musí do práce, slíbí však, že se vrátí. Na schodech se ženy srazí s Jonášem, který se hned rozčiluje a viní ze všeho radnici, a tudíž dr. Práška a začne sepisovat petici proti existenci prostitutek ve čtvrti, kde je hospoda. Mezitím se holky vrátí a popíjejí. Novákovi je jich líto, a tak píše jinou petici proti Jonášovi. Přichází však další děva a tu Jonáš obzvlášť nerad vidí ... Český seriál (1995). Účinkují P. Nárožný, J. Menzel, J. Kanyza, B. Poloczek, L. Potměšil, J. Dvořák, L. Lipský, P. Vondruška, V. Knop, Z. Bydžovská a J. Krytinář. Režie J. Dudek (skryté titulky) 02.09. 18:50 02.09. 19:30
Televizní noviny 02.09. 19:30 02.09. 20:15
Princezna husopaska(Die Gänsemagd) Klasická pohádka bratří Grimmů o podlé komorné, laskavé princezně a o tom, že není snadné oklamat srdce, která jsou si souzena. Německo 2009, TV pohádka. Hrají Karoline Herfurth, Florian Lukas, Susanne Bormann, Julius Römer, Petra Kelling, Henry Hübchen a další. Režie Sibylle Tafel Krásná princezna Elizabeth umí poručit větru. Umírající otec ji zaslíbil princi Leopoldovi, synovi sousedního krále Gustava. Když tedy nastane čas, začne se princezna chystat na cestu. Matka se před odjezdem těžce roznemůže, proto ji svěří komorné Magdaleně a na cestu jí dá nejen mluvícího koně Faladu, ale také kapesníček se třemi kapkami své královské krve, který ji má chránit před nebezpečím. Kapky krve se sice ukáží jako mocná ochrana, zachrání dívku před lapky, nedokáží ji však uchránit před zradou. Lstivá komorná Magdalena využije příležitosti, zbaví princeznu magické ochrany. Pak ji donutí, aby si s ní vyměnila šaty a slíbila, že nikomu nic neřekne. Ke královskému dvoru tak přijede jako princezna a budoucí nevěsta, zatímco skutečnou princeznu pošle pást husy. Při nejbližší příležitosti se zbaví i Falady, jediného svědka záměny. Věří, že už ji nic nemůže ohrozit, zejména když je král Gustav ráznou nevěstou svého syna nadšen a nepochybuje, že z ní bude dustojná nová královna. Srdce, která jsou si souzena, se však nedají tak snadno oklamat a pravda se nedá snadno utajit. 02.09. 04:00 02.09. 05:55
Dáma a KrálProkop Král zmizel a v zahrádkářské kolonii, kde se kdysi skrýval po krádeži diamantů, je nalezena jeho krev. Policie je bezradná, Lenka Braunová se obává nejhoršího a pouští se do pátrání na vlastní pěst. Postupně odkrývá pozadí případu, do něhož byl Prokop zapleten, a setkává se i s tajemným Milanem, který tvrdí, že je Prokopův přítel. Podaří se Lence zjistit, co se Prokopovi stalo a jaké má Milan skutečné úmysly? Původní český detektivní seriál. Hrají M. Hádek, T. Hofová, M. Donutil, J. Cina, M. Dalecký, A. Linhartová, M. Vávra, D. Punčochář, R. Zach, E. Holubová, R. Kalvoda. Režie L. Hanulák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 02.09. 20:15 02.09. 21:25
Střepiny 02.09. 21:25 02.09. 21:50
Neznámý(Unknown) Liam Neeson se probere z komatu a zjistí, že ho vlastní žena nepoznává a jeho identitu si přivlastnil úplně cizí muž. Francie, Japonsko, Kanada, Německo, USA, Velká Británie 2011, akční. Dále hrají Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn a další. Režie Jaume Collet-Serra Dr. Martin Harris s manželkou Liz přijíždí do Berlína na vědeckou konferenci. Po příjezdu do hotelu Martin zjistí, že jeho kufřík zůstal na letišti. Vezme si taxík, ale cestou na letiště mají nehodu, auto skončí v řece. Martin je v bezvědomí, řidička Gina ho vytáhne na břeh, pak ale musí zmizet, protoze je v zemi ilegálně. Z kómatu se probudí až za čtyři dny. Hned se vrátí do hotelu, zjišťuje, že ho manželka nezná a je doprovázena neznámým mužem, který se za něj vydává. Martin si není jistý, jestli se po nehodě zbláznil, nebo jestli je obětí nějakého obrovského spiknutí. Úřady, které mu nevěří, ho naprosto ignorují. Pronásledují ho tajemní nájemní vrazi a on je sám, unavený a na útěku. S pomocí nečekaného spojence, řidičky Giny, která ho zachránila, se po hlavě vrhá do řešení záhady. Začíná pochybovat nejen o své příčetnosti a identitě, ale i o tom, jak daleko je schopný zajít, aby odkryl pravdu. (skryté titulky) 02.09. 21:50 03.09. 00:05
Už jsme doma?(Are We Done Yet?) Ne každá výhodná koupě je výhodná a ne každý dům, který na první pohled vypadá jako dům snů, takovým skutečně je. USA 2007, komedie. Hrají Ice Cube, Nia Long, John C. McGinley, Aleisha Allen, Philip Bolden, Jonathan Katz, Linda Kash a další. Režie Steve Carr Nick Persons se chystá radikálně změnit život. Ještě netuší, jak moc radikální to nakonec bude. Prodal sběratelský obchod, oženil se s krásnou Suzanne a nastěhoval si ji i s dětmi z prvního manželství Kevinem a Lindsay k sobě domů. Rychle zjistí, že jeho staromládenecký byt není pro život rodiny vhodný. Když mu navíc Suzanne prozradí, že je těhotná a budou mít dvojčata, je mu jasné, že musí najít něco většího. Nakonec se rozhodnou, i přes protesty Kevina a Lindsay, přestěhovat na venkov, kde si vyhlédnou hezky vypadající domek. Nick ho koupí, aniž si ho pořádně prohlédne, a tak se brzy začnou objevovat nečekané potíže. Dům jako by se začínal rozpadat. Elektrika vyhoří, trubky topení a vody se bortí, ve střeše je díra. Nick rychle zjistí, že není natolik schopny řemeslník, aby vše zvládl sám, a když se navíc objeví plíseň, najme svérázného Chucka Mitchella. Svérázného je však slabé slovo. Jeho netradiční stavební metody dům ještě víc likvidují, stejně jako jeho nápady ničí jeho rodinu. Nick má stále neodbytnější pocit, že dům nikdy nedají do obyvatelného stavu. (skryté titulky) 02.09. 01:55 02.09. 04:00
Lví hlídka(The Lion Guard) Simbův synek Kion pomalu dospívá, proto je na čase, aby převzal zodpovědnost, začal chránit Lví říši a ctil zákony přírody. Na tento náročný úkol ovšem není sám. Po jeho boku stojí jeho věrní přátelé a oddaní spolubojovníci, členové Lví hlídky... Americký animovaný seriál (2016). 02.09. 05:55 02.09. 06:20
Looney Tunes(The Looney Tunes Show) Kouzelný svět králíka Bugse a kačera Daffyho... Americký animovaný seriál (2009) 02.09. 06:20 02.09. 06:45
Kačeří příběhy(Ducktales) Nekonečná dobrodružství tří malých kačerů a jejich strýčka Skrblíka. Americký animovaný seriál (1989) 02.09. 06:45 02.09. 07:10
Show Toma a Jerryho(The Tom and Jerry Show) Kdo by je neznal? Protřelý kocour Tom a chytrý myšák Jerry se vracejí v novém kabátě... Americký animovaný seriál (2014) 02.09. 07:10 02.09. 07:30
Šestka táhne světem(Sechse kommen durch die ganze Welt) Když drží přátelé věrně při sobě, nikdo je nepřemůže. Německo 2014, pohádka. Hrají S. Bezzel, R. Gareisen, L. M. Heid, T. Arango, M. Gehrlinger, E. Reinke, N. M. Müller, A. Wilms, K. Kuske a další. Režie U. Janson Princezna Ella a muzikant Jasper se milují. Když se to dozví král Wilbur, udelá jejich romanci rázný konec. Uvrhne Jaspera do žaláře k rusovlasé Floře a silákovi Lukasovi, kterého do té doby nenapadlo, že by své síly mohl využít k útěku. Jasper ho přemluví a útěk se podaří. Poté se společně vydaji do světa. Na cestách se potkají s dalšími poutníky obdařenými výjimečnými vlastnostmi. S rychlým běžcem Markusem, tajemnou Lisu, kterou král Wilbur vypověděl ze své říše, a s Benjaminem, nejlepším střelcem na světě. Tato silná šestka se rozhodne předvést, co umí. V přestrojení se vypraví ke královskému dvoru, kde vyzvou krále, aby s nimi jeho borci soutěžili. Jasper dává v sázku svůj život, pokud ale zvítězí, požaduje ruku princezny. 02.09. 07:30 02.09. 08:40
Hořké sladkosti(Bitter Suite) Jak to asi dopadne, když dva zcela odlišní osamělí rodiče a jejich děti musí trávit dovolenou ve stejném víkendovém domě. USA-Německo 2000, romantická komedie. Hrají Nastassja Kinski, Timothy Dalton, Kevin Zegers, Billy Kay, Natalie Marston, Geoffrey Lower, Kelli Garner a další. Režie Sharon von Wietersheim Julie je rozvedená vědecká pracovnice. Ačkoli působí upjatě, kdesi uvnitř ukrývá doutnající jiskru veselé spontánnosti. Její poněkud nudný snoubenec a kolega Russell bohužel není tím pravým, kdo by v ní dokázal rozdmýchat plamen. Spojuje je však nadšení pro práci a Julie věrí, že její dva synové, patnáctiletý puberťák Brian a introvertní desetiletý Wesley, se naučí mít Russella rádi během nastávající dovolené. Jenže právě když mají vyrazit na cestu, dojde v laboratoři ke kritické situaci. Russell musí zůstat a Julie odjíždí sama. Věhlasný americký kuchař Matt je rozvedený otec citově poněkud nepředvídatelné čtrnáctileté Daphne a dvou rozpustilých synů, jedenáctiletého Lewise a osmiletého Joshe. Kvůli pracovnímu vytížení vidí děti málokdy, ale nikdy si nenechá ujít letní dovolenou. Julie i Matt dorazí na prázdniny do Nantucketu a ke svému zděšení zjistí, že si pronajali stejné obydlí. A protože všechny ostatní jsou již obsazené, nezbývá než to zkusit pod jednou střechou. Je však otázkou, zda se jeden od druhého něčemu přiučí, nebo se dřív navzájem zabijí. 02.09. 08:40 02.09. 10:25
Malé láskyTři osudy, tři ženy, tři porody. A emotivní chvíle, které sledujeme zblízka přímo na porodních sálech, chodbách nemocnice i v sesternách."Po smrti svého partnera jsem udělala restart a po dvou letech jsem otěhotněla. Beru to jako dar v podobě něčeho malého a krásného", říká čtyřicetiletá maminka. Miminko se neotočilo, rozhodne se maminka i přesto rodit přirozeně, zvolí císařský řez a nebo je zde ještě jiná možnost? "Tohle není harmonický vztah, to je Itálie", říká tatínek ve třetím příběhu. 02.09. 10:25 02.09. 11:25
Kráska mezi muži(Beauty & The Briefcase) Novinářka Hilary Duff má pro svůj oblíbený časopis napsat článek o hledání dokonalého muže. Vyrazí proto hledat mužský ideál do světa byznysu. USA 2010, TV romantická komedie. Dále hrají Michael McMillian, Chris Carmack, Jaime Pressly, Jennifer Coolidge, Matt Dallas, Amanda Walsh a další. Režie Gil Junger Lane je mladá začínající novinářka a jejím snem, kromě touhy napsat clánek, který by otiskl časopis Cosmopolitan, je najít dokonalého muže. Takového, co by splňoval desetibodový seznam předností, který sestavila na základě svých představ, většinou formovaných Cosmopolitanem a romantickými filmy.
Autor:
ČT - 02.09.20180

ČT - 02.09.2018

Televizni program na 02.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Zkus mít vkusŽánr: móda / bydlení / životní styl; 02.09. 01:55 02.09. 02:20
Jak se vede, sousede?Výjimeční lidé žijí všude kolem nás, jen si jich někdy ani nevšimneme. Tři zajímavé osudy, tři netradiční záliby a tři pozoruhodné osobnosti představuje Pavel Nový (2010). Režie J. Novák. Žánr: film / dramatický pořad; 02.09. 02:20 02.09. 03:03
BolkovinyBolek Polívka vypráví úsměvné historky (2001). Spoluúčinkují: D. Pecková, M. Kňažko a L. Pešek. Režie R. Chudoba. Žánr: talk show; 02.09. 00:21 02.09. 01:10
Bydlení je hraStudentský pokoj s čalouněným ostrovem (2011). Magazín o kultuře bydlení. Žánr: film / dramatický pořad; 02.09. 01:10 02.09. 01:32
Zahrada je hraAdaptogeny - krásné rostliny, které vás postaví na nohy (2008). Fůra nápadů pro vaši zahradu. Žánr: aktivity pro Volný čas; 02.09. 01:32 02.09. 01:55
Etiketa, Recepce a spol.Pokud chcete být ve společnosti jako ryba ve vodě, L. Špaček vám poradí, jak na to (2004). Režie P. Marek. Žánr: věda / fakta / vzdělání;Znakový jazyk 02.09. 05:19 02.09. 06:00
Z metropoleSouhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 02.09. 05:33 02.09. 06:00
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 02.09. 06:00 02.09. 06:25
Narozeniny, Milena Dvorská - 80 letNickou to začalo, v tragédii se rozrostlo... Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1974. Hrají: M. Dvorská, J. Zahajský, V. Menšík a další. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Režie J. Dudek. Žánr: klasické drama / historický film;Já myslím, že si nejdříve uděláme doma malou večeři, potom půjdeme do divadla a teprve potom na takovou velkou večeři s hudbou, vínem, tancem... Takto naplánoval manžel (J. Zahajský) oslavu 30. narozenin své milované ženy (M. Dvorská, jejíž nedožité 80. narozeniny si v těchto dnech připomínáme). Přitom manželce by stačilo, kdyby spolu byli celý den, jen sami dva... Jenže manžel nikdy neuměl dodržet slovo, přijít včas a vše se snažil vždy zahladit co možná nejlepší výmluvou... A tohle je začátek nepatrné lži, která vyústí v hádku a následnou minimální komunikaci manželů... 02.09. 06:25 02.09. 06:43
Roztomilý člověk, Pro pamětníky... Martin Frič - 50 let od úmrtíOldřich Nový a Nataša Gollová v komedii o tom, že lhát se nevyplácí. Český film (1941). Dále hrají: L. Pešek, T. Pištěk, L. Chválová, E. Nollová, Žánr: komedie / sitcom; R. Schránil, J. Marvan a další. Scénář K. Steklý. Kamera V. Hanuš. Režie M. Frič.|HDTV|Redaktor Viktor Bláha, hlavní hrdina veselého příběhu, si rád vymýšlí bláznivé historky a rád se baví na úkor svého okolí. Až jednoho dne narazí na roztomilou dívku, která má fantazii ještě větší než on a dokáže s ním držet krok... Komedie režiséra Martina Friče Roztomilý člověk vznikla podle románu F. X. Svobody Kašpárek. Režisér Martin Frič, od jehož úmrtí uplynulo 50 let, do hlavních rolí obsadil tehdy již slavný originální komický pár - Oldřicha Nového a Natašu Gollovou. Byli pro režiséra zárukou vysoké herecké úrovně i diváckého úspěchu. Osvědčili se mu již v komediích Eva tropí hlouposti, Kristian a Hotel Modrá hvězda. Roztomilý člověk byl bohužel jejich posledním setkáním před kamerou. V příjemné a vkusné veselohře si s chutí zahráli také Ladislav Pešek, Theodor Pištěk, Jaroslav Marvan a František Filipovský. 02.09. 06:43 02.09. 08:11
Úsměvy Pavla Nového, Pavel Nový - 70 letHostem Jaromíra Hanzlíka je populární herec, který v těchto dnech oslaví významné životní jubileum (2002). Režie P. Vantuch. Žánr: aktivity pro Volný čas;Dnešním hostem Jaromíra Hanzlíka je populární herec a moderátor Pavel Nový (*5. 9. 1948), který v nadcházejících dnech oslaví významné životní jubileum. Diváci jej díky jeho atletické postavě znají především z rolí chlapáckých drsňáků, ale snad nejvíce se zapsal do povědomí divácké veřejnosti jako Pepa v legendární komedii S tebou mě baví svět a jako hrázný Palyza v seriálu Velké sedlo. V milém povídání a také v krátkých ukázkách si ale připomeneme také další role tohoto herce a to jak ve filmu a televizi, tak i na divadle. 02.09. 08:11 02.09. 08:50
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||Dnešní díl budeme věnovat aktuálnímu tématu sucha, poradíme, jak se s ním vypořádat na zahradě, jak si pomoci při závlaze ovocných stromů, ukážeme si, jak rekonstruovat podlahy a stropy v činžovním doně, představíme street gardening, zúrodníme půdu zeleným hnojením a poradíme si s uschlými trvalkami i s tvorbou květinové dekorace v období sucha.||Obsah dílu:|1. Extrémní sucho ||Dozvíte se, zda horké a suché léto bylo v minulosti vzácností i na co se máme ještě připravit. Možná vás poslední vědecké poznatky překvapí.||2. Motúčko ||Akumulátorové stroje snižují námahu a tak vám mohou významně pomoci. Zahradního pomocníka s akumulátorem můžete využít mnoha způsoby během celého roku. Nejen při závlaze ovocných stromů||3. Rekonstrukce stěn a podlah suchou cestou ||V bytě staršího činžovního domu můžeme urychlit rekonstrukci podlah, stěn a stropů použitím tzv. suché technologie.||4. Street gardening||V parném letním dni se ulice proměňují v betonové pouště nasávající teplo. Situaci ale můžete zlepšit třeba tím, že si sami ulici zkrášlíte kusem zeleně.||5. Vliv člověka a jeho činnosti na změny klimatu ||Náš vliv na přírodu je bez nadsázky devastující. Naše krajina dramaticky vysychá. Kde se stala chyba?||6. Trvalky na zahradě||Dana Makrlíková vám ve své pravidelné rubrice Rady do zahrady poradí, co dělat s uschlými trvalkami. ||7. Zelené hnojení ||Zelené hnojení je cílené pěstování rostlin pro jejich zapravení do půdy. A s jeho pomocí se dá i zúrodnit půda, u které není k dispozici jiné hnojivo.||8. Květinová vazba v období sucha||Jaké by to bylo léto bez pestré kytice na stole. Vydejte se do přírody se zahradnickými nůžkami a hledejte květy, ze kterých vytvoříte krásné kompozice. ||9. Sucho na zahradě||Na závěr pro vás máme připravených pár dobrých rad, co dělat, když vaši zahradu sužuje sucho. 02.09. 08:50 02.09. 09:45
KalendáriumŽánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 02.09. 09:45 02.09. 10:00
Toulavá kameraŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 02.09. 10:00 02.09. 10:30
ObjektivMagazín zahraničních zajímavostí. Aruba - malý ostrov v Karibském moři, pivní festival v Bavorsku a čínská kuchyně. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 02.09. 10:30 02.09. 11:00
Případy detektivní kanceláře OstrozrakOndřej Vetchý a Barbora Srncová v hlavních rolích seriálu podle detektivních románů J. Škvoreckého a J. Zábrany, kde nebude chybět humor ani napětí. Obětí zločinu se stal šéfredaktor Žánr: klasické drama / historický film; obskurního časopisu František Mudroch... (2000). Dále hrají: B. Klepl, J. Somr, M. Táborský, V. Žilková, L. Vaculík, F. Němec, J. Langmajer, P. Brukner, E. Holubová, S. Nálepková a další. Scénář I. Nováková. Kamera P. Polák. Režie K. Smyczek.|HDTV|Zvukový popis|Na televizní obrazovku se vrací oblíbený šestidílný seriál podle detektivních románů Jana Zábrany a Josefa Škvoreckého Vražda pro štěstí, Vražda se zárukou a Vražda v zastoupení.|Přenesme se tedy do Prahy konce 30. a počátku 40. let minulého století - soukromý detektiv Pivoňka (O. Vetchý), poněkud pedantský mladý doktor filozofie, tu řeší velké případy se zarputilým nadšením pro věc. Jak ale uvidíme, rozlousknutí nejednoho kriminálního oříšku se vydaří především díky pomoci jeho přítelkyně Boženky Skovajsové (B. Srncová). Tato dívka andělského zjevu a bystré mysli, vyjadřující se drsnou mluvou pražské periférie, věrně plní svému Sherlockovi roli doktora Watsona. Metody vyšetřování, charaktery a osudy postav, rozuzlení jednotlivých příběhů neomylně zapadají do groteskně malých českých poměrů. |V prvním případu budeme svědky urputného snažení detektiva Pivoňky, za vydatné pomoci jeho Boženky, vypátrat vraha svého bývalého spolužáka a nechvalně proslulého šéfredaktora časopisu Osvobozená lyra Franty Mudrocha (J. Langmajer), jenž si obec grafomanských básníků poštval svými nekompromisními názory a slovníkem. Pivoňka ve službách inspektora Vodičky (J. Somr) a ve spolupráci s Boženkou rozplétá složitý případ... 02.09. 11:00 02.09. 12:00
Otázky Václava MoravceKdo vydělal na vládě opřené o komunisty? Nejnovější volební výzkum v duelu předsedy sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO a místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery z ODS. Žánr: diskuze / rozhovor; HDTV|ČT1 a ČT24 12:00 - 13:00|Radek Vondráček /ANO/, předseda Poslanecké sněmovny PČR, člen předsednictva hnutí|Jaroslav Kubera /ODS/, místopředseda Senátu PČR, primátor Teplic|-aktuální politická situace|-agenda Poslanecké sněmovny, Senátu |-prezentace aktuálního Volebního modelu ČT 02.09. 12:00 02.09. 13:00
ZprávyŽánr: zprávy, počasí; HDTV| 02.09. 13:00 02.09. 13:05
Zachýsek, zvaný Rumělka, Marta Vančurová - 70 letPohádka o neobvyklém kouzlu víly z Krásné růže (1990). Hrají: M. Vladyka, M. Vančurová, P. Štěpánek, J. Kanyza, J. Štěpnička, S. Laurinová, J. Čenský, O. Brousek, O. Pavelka, Žánr: pořad pro Děti / mládež; K. Jandová, J. Holý a další. Scénář podle povídky E. T. A. Hoffmanna napsala E. Košlerová. Kamera M. Dostál. Režie S. Simonová.|4:3|Vílu z Krásné růže (M. Vančurová, která v těchto dnech oslaví významné životní jubileum) vyhnal panovník z říše fantazie, a tak se víla spravedlivě rozhořčila a rozhodla se ke svérázné pomstě. Svého oblíbeného kocoura Rumělku proměnila v nafoukaného hejska Zachýska (M. Vladyka). Obdařila ho talentem přivlastňovat si schopnosti a zásluhy druhých lidí a získávat tak nezasloužené pocty i všeobecnou sympatii. Zachýsek Rumělka se vlichotí do společnosti těmi nejprotivnějšími způsoby a panovníkovi, tajnému radovi i ostatním u dvora připadá neodolatelný. Dokonce své "kouzlo" uplatní i u Kandidy (S. Laurinová), krásné dcery pana profesora, kterou miluje mladík Baltazar (J. Čenský). Ten má ovšem zdravý rozum a Zachýskovy kejkle na něj neplatí. Jenže Zachýsek pomalu ovládá celé panství a situace se stává nebezpečnou... Jak jen ho jeho "kouzla" zbavit? 02.09. 13:05 02.09. 14:14
Kryštof a KristinaPohádka o statečné princezně, která si svého prince vybojovala (1993). Hrají: I. Trojan, K. Špráchalová, V. Freimanová, J. Paulová, A. Švehlík, M. Chrzová a další. Scénář A. Jurásková. Kamera V. Opletal. Žánr: pořad pro Děti / mládež; Režie S. Simonová.|4:3|Ztracený v lesích, obehnaný kamennou zdí je zámek, kde žije princ Kryštof (I. Trojan) se svou nevlastní matkou (V. Freimanová). Zámek, kam nesmí vstoupit žádná žena... Královna se kouzly nejprve zbavila svého manžela a nyní bedlivě střeží, aby její trůn neohrozil sňatek jejího nevlastního syna. Pak by totiž přišla o korunu i o svou krásu a moc, jak jí předpovědělo její kouzelné oko. Láska však hory přenáší... 02.09. 14:14 02.09. 15:07
Cesta do pekla a zpátkyVeselá pohádka nejen o čertech (1996). Hrají: A. Elsnerová, M. Sobotka, M. Lasica, N. Konvalinková, O. Vlach, M. Vladyka, B. Munzarová a další. Scénář A. Jiráček. Kamera P. Čepický. Režie O. Švarcová. Žánr: pořad pro Děti / mládež;I malé dítě dobře ví, že do pekla se člověk dostane za svoje nepěkné skutky. Obzvláště mají pekelníci spadeno na lidi zlé, závistivé, vydřiduchy, lakomce a také na ty lenošivé. Každý si ovšem myslí, že to platí pro všechny ostatní, on že vlastně tak úplně špatný není a hlavně, že má spoustu času na polepšení. Samozřejmě, že chuť k polepšení je první krůček správným směrem, jenomže Vašek (M. Sobotka) ani tu chuť nemá. Docela mu ta jeho lenošivá povaha vyhovuje. Jak by také ne, když rodiče, ba ani jeho milá Andulka (A. Elsnerová), se nezmůžou na nic jiného, nežli na nějaké to naříkání a vzdychání a doufání, že snad jednou... Pomoc přijde skutečně z nečekané strany. Sám Belzebub, vrchní kníže všech čertů a čertic (M. Lasica), si vezme Vaška na rok do pekla na převychování. To se ví, že to není zadarmo, že je za tím pěkná čertovina. 02.09. 15:07 02.09. 15:41
Kdoví, kdy začne svítat, Věra Galatíková - 80 letVěra Galatíková a Luděk Munzar ve volném pokračování příběhu Zatmění všech sluncí. Tentokrát budeme sledovat nesnadný návrat provinilé matky a manželky k rodině (1988). Žánr: klasické drama / historický film; Dále hrají: M. Reifová, J. Štěpán, M. Dvorská, J. Štěpánková a další. Scénář M. Kratochvíl. Kamera M. Dostál. Režie L. Ráža.|4:3|Při premiérovém uvedení vzbudila původní televizní inscenace Zatmění všech sluncí velkou pozornost. Mnozí diváci chtěli, aby ještě dostala Jarmila Honcová šanci a naději na odpuštění. Scenárista Miloš Kratochvíl proto napsal volné pokračování tohoto příběhu pod názvem Kdoví, kdy začne svítat, ve kterém budeme sledovat nesnadný návrat matky k rodině. |Po odpykání trestu v nápravně výchovném zařízení se Jarmila Honcová vrací
Autor:
kitten-osment.png0

Akta X – S11E06 – Kotě (Haley Joel Osment vs. Mitch Pileggi)

Lesy. Existuje vůbec něja­ká krás­něj­ší smrt, než smrt v lesích, nej­lé­pe rukou něja­ké­ho rafi­no­va­né­ho sadis­tic­ké­ho mani­aka? Troufám si tvr­dit, že ne, a pro utvr­ze­ní v tom­to pře­svěd­če­ní v minu­los­ti mno­hé vyko­na­la sama Akta X. Snaží se v tom pokra­čo­vat i šes­tá epi­zo­da nové řady, kte­rá by se ráda sta­la novou Detour, ale v mno­ha ohle­dech bohu­žel kri­tic­ky selhá­vá.…

Autor: