Denní archiv Září 1, 2018

0

Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes

 

Kniha pojed­ná­vá o 85 dru­zích nej­čas­těj­ších pta­čích dru­hů, kte­ré se vysky­tu­jí v Evropě. Prvních pár strá­nek se zao­bí­rá tím, jak ptá­ci vše­o­bec­ně vypa­da­jí. Kniha se věnu­je zevrub­ně stav­bě jejich těla, též jsou popis­ky ozna­če­ny barev­ně, aby se v tom čte­nář lépe vyznal. V prv­ní kapi­to­le s názvem Ptáci vel­cí jako vra­bec se začí­ná Králíčkem obec­ným. Jedná se totiž o nejmen­ší v Evropě hnízdí­cí druh. Kromě toho se zde nachá­zí napří­klad i sýkor­ky, brh­lík, pěn­ka­vy či vrab­ci a mno­ho dal­ších. Kapitola kon­čí Strnadem rákos­ním, kte­ré­ho si člo­věk může snad­no splést s vrab­cem, pro­to­že je mu dosti podob­ný, avšak liší se zobá­kem.

Druhá kapi­to­la - Ptáci vel­cí jako kos - zde to začí­ná Dlaskem tlus­to­zobým. Je uve­de­no, že toho­to ptáč­ka kaž­dý hned pozná díky jeho sil­né­mu zobá­ku. Kromě něj zde máme koni­pa­se, sla­ví­ka, skři­va­na, str­na­da obec­né­ho, vlaš­tov­ku, samo­zřej­mě kosa a nebo také Ledňáčka říč­ní­ho, ptá­ka milu­jí­cí­ho ryby, kte­rým kapi­to­la kon­čí. Ptáci vel­cí asi jako straka - začí­ná­me Čejkou cho­cho­la­tou. Jak je patr­né z její­ho jmé­na, tak ji pozná­me pod­le dlou­hé ten­ké cho­chol­ky, jenž má na hla­vě. V této kate­go­rii máme i soj­ku, poš­tol­ku, kra­huj­ce, kalou­se, puš­tí­ka, ale i hrd­lič­ku, holu­ba, kukač­ku, dat­la, rac­ka či krkav­co­vi­tý druh, mimo­cho­dem vel­mi chyt­rý - Kavku obec­nou, kte­rou se kapi­to­la uza­ví­rá.

Ptáci vel­cí jako husa - před­po­sled­ní kapi­to­la. Je to mož­ná tro­chu zvlášt­ní, ale na začát­ku je Krkavec vel­ký, kte­rý je spí­še pova­žo­va­ný za ptá­ka s ne moc vel­kou obli­bou. V této kate­go­rii se najdou drav­ci - orel, kor­mo­rán, káně, ale také husa, čáp nebo labu­tě, kte­rý­mi kapi­to­la kon­čí. Poslední čás­ti je Výpravy do pří­ro­dy. Tady se kni­ha věnu­je tomu, jak se stát odbor­ní­ky přes ptactvo. Mimo toho se zde kni­ha zao­bí­rá i tím, co mají jed­not­li­vé pta­čí dru­hy rády za potra­vu. Dokonce najde­me i plá­nek a návod na posta­ve­ní pta­čí bud­ky.

 

Strašně hezká a pouč­ná kníž­ka, řek­la bych, že nejen pro děti. Ptáci jsou zakres­le­ni abso­lut­ně věro­hod­ně a dob­ře se to čte. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 112 stran.

  • Autor: Holger Haag
  • Žánr: ency­klo­pe­die a nauč­ná
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní:19. 07. 2018
Autor:
TV Barrandov - 01.09.20180

TV Barrandov - 01.09.2018

Televizni program na 01.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
ANIMÁČEK 01.09. 05:35 01.09. 06:30
Zázraky planety ZeměPlaneta Země skrývá mnohá tajemství... Kanadský dokumentární seriál (2009) 01.09. 06:30 01.09. 07:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (120 min) 01.09. 07:05 01.09. 09:25
Věřte nevěřte (22,23)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 01.09. 09:25 01.09. 11:25
Dva výtečníciTerence Hill a Bud Spencer jako nedobrovolní policisté, kterým vrozený smysl pro spravedlnost nedovolí odejít ze služby. Italská komedie (1977). Dále hrají D. Huddleston, L. Catenacci, E. Marano, L. Rossi a další. Režie E. Barboni (110 min) Bud Spencer a Terence Hill v roli policistů proti své vůli. Nouze a neustálé potíže s mafiány a jinými nepoctivci přivedou Buda do řad policistů, kteří navíc mají tak krásné motorky. V podstatě podobně je na tom i Terence. Brzy však poznají, že služba u policie byla jejich největším životním omylem. Dělají tedy všechno pro to, aby se uniformy zbavili. Ale vždy u nich nakonec zvítězí smysl pro spravedlnost. 01.09. 11:25 01.09. 14:00
Kurňa, co to je?Tajemné předměty, písničky pozpátku, pantomima ? tyto i další úkoly si pro své hosty připravili Pavel Zedníček se synovcem Jakubem Pánové Zedníčkové vyzvali na souboj Annu Kulovanou, René Přibila a Valerii Zawadskou. Ti na hru nezůstanou sami, přivedou si své hosty a pokusí se pokořit všechny nástrahy zábavné soutěže Kurňa, co to je? 01.09. 01:35 01.09. 03:10
Big BenI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi-série (2004). Hrají O. Fischer, K. Jacob, R. Drexel, M. Lerchenberg, V. Sauca a další. Režie W. Masten (92 min) (Premiéra) Sladké pokušení. Tento díl nás zavádí do nevěstince, kde je pravidelným hostem biskup Strobl. Jednou však z nevěstince už nevyšel zivý. Vypátrá Ben se Sabrinou důvod jeho smrti? 01.09. 14:00 01.09. 16:05
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář (Premiéra) 01.09. 16:05 01.09. 17:10
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! (Premiéra) 01.09. 17:10 01.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 01.09. 18:30 01.09. 19:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 01.09. 19:15 01.09. 20:20
Julie a NikolasPokračování německého romantického seriálu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a další 01.09. 03:10 01.09. 04:15
Lilly Schönauer: Láska na druhý pohledAby mohla zrekonstruovat farmu, potřebuje Sophie získat od banky úvěr. A v bance potkává Juliana, svoji dávnou lásku, ale má před svatbou... Německý romantický film (2012). Hrají H. Richter-Röhl, A. Kiendl, M. Mendl, Ch. von Friedl a další. Režie P. Sämann (88 min) (Premiéra) Sophie a Julian byli do sebe před mnoha lety zamilováni, poté se jejich cesty na dlouho rozešly. Ze Sophie se stala farmářka, která se zasnoubila s sobeckým Martinem, a Julian odjel studovat do New Yorku a Oxfordu bankovnictví. Sophie by si ráda splnila svůj sen, přeměnit chátrající statek na biofarmu. K tomu však potřebuje dostat úvěr z místní banky, kterou řídí Franz Waldner, Julianův otec. A právě ten dostane nápad poslat na farmu Juliana, aby důkladně prověřil Sophiin podnikatelský plán... 01.09. 20:20 01.09. 22:10
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších 01.09. 22:10 01.09. 23:10
ANO nebo NEV nové soutěžní zábavné hře můžete poměřit své síly s celebritami. Nepůjde jen o znalosti ale i o značnou dávku štěstí. V soutěži plné hodnotných cen, kterou moderuje Vlasta Korec, jde jen o jediné - odpovíte ano, nebo ne? 01.09. 23:10 02.09. 00:15

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Big Ben: Milostný trojúhelníkI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi série (2005). Hrají O. Fischer, K. Abt, R. Drexel, L. Hamel, M. Pelz a další. Režie W. F. Henschel (93 min) (Premiéra) Gymnázium v Tölzu čeká velká událost: oslava 100.výročí vzniku. Benovi se při té příležitosti ozval bývalý spolužák Walter, který by se chtěl ubytovat v Résině penzionu. Walter, který chtěl být vysokým diplomatem, se ale vydal docela jinou životní cestou a jeho příjezd tak bude velkým překvapením. U řeky Izar je navíc nalezeno tělo 17-letého studenta gymnázia Georga Otta, syna uznávané lékařské kapacity Güntera Otta. Ben a Nadine zjišťují, že Georg byl zamilovaný do dívky svého nejlepšího kamaráda Vince. Ten se v inkriminovaný večer s Georgem pohádal, navíc zmizela zbraň Vincova otce, bohatého speditéra Otto Talbacha. Státní zástupce Lenz vede s Talbachem soukromou válku kvůli uraženému zpětnému zrcátku, které má na svědomí jeden z podnikatelových firemních vozů. Mezi podezřelými z vraždy figuruje i Georgův učitel latiny Stadler, který osudné noci vezl Vincovu dívku ve svém autě... 01.09. 20:20 01.09. 22:20
Oko za okoPrávě propuštěný vězeň Christian Bale chce zapomenout na svoji minulost a žít spořádaně. Když zjistil, že mu někdo zabil mladšího bratra, vydal se na cestu odplaty... Americko-britský krimi thriller (2013). Dále hrají W. Harrelson, C. Affleck, Z. Saldana, S. Shepard, T. Bower, W. Dafoe a další. Režie S. Cooper (104 min) Russell Baze si odpykává poslední trest za to, že řídil opilý a způsobil dopravní nehodu při které zemřel malý chlapec. Po propuštění se vrací do práce, do místní továrny a chce začít normální život. Opravuje dům po otci, který zemřel když byl ve vězení a rád by našel svou lásku, dívku Lenu. Lena ale nečekala až se vrátí z vězení a je šťastná, protože čeká dítě se svým novým přítelem. Russellův bratr Rodney nemá žádné zaměstnání a ani si žádné pořádné nehledá. Stále se zmítá v dluzích. Aby mohl něco splatit, účastní se nelegálních zápasů. Je sice dobrý bojovník, ale dohoda zní, že musí prohrát. Při svém posledním zápase ho soupeř málem ubil. On i jeho "trenér" jsou za nesplacení celého dluhu zastřeleni. Harlan DeGroat dluhy neodpouští. Russell svého bratra hledá a naléhá na policii, aby ho začali intenzivně hledat. Po několika dnech se najde jeho tělo. Russell chce jen jedno jediné, chce svého bratra pomstít. Shání informace o muži, který za smrt Rodneye musí zaplati. Najde Harlana a zúčtuje s ním. Ještě než ho zcela zabije, odpoví mu na otázku, kdo vlastně je... Jsem bratr Rodneye! 01.09. 22:20 02.09. 00:35
Na plac! 01.09. 03:50 01.09. 05:10
Matlock IX (11,12)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Devátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). V hlavních rolích A. Griffith, C. Huston, D. Roebuck a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 01.09. 01:50 01.09. 03:50
Konec vysílání 01.09. 05:10 01.09. 05:45
Bez důkazuChytrý a šarmantní šéfinspektor a jeho kolegyně jsou neporazitelnými bojovníky proti zločinu. Závěr německého krimi seriálu (2002). V hlavních rolích Henning Baum a Elena Uhlig Chytrý a šarmantní šéfinspektor Leo a jeho upřímná, ale chaotická kolegyně detektiv Nina. Oba mají obrovský smysl pro humor, a když ho tito dva mazaní vyšetřovatelé spojí s dalšími schopnostmi, stanou se neporazitelnými bojovníky proti zločinu. Ačkoli se i ty nejsložitější případy prakticky vyřeší samy, když jsou konfrontovány s jejich důvtipem a železnými nervy, stále mají před sebou velkou výzvu - dokázat zda jsou opravdu týmem snů : Když je Nina vyhozena z bytu, nastěhuje se "dočasně" do Leova bytu. 01.09. 05:45 01.09. 06:50
Volání divočinyLuke se vydává na dobrodružnou cestu napříč ledovou plání severní Kanady, aby vrátil opuštěné mládě ledního medvěda zpět matce. Ta byla transportována co nejdále na sever, do krásné, ale drsné oblasti... Kanadsko-italský dobrodružný film (2014). Hrají D. Goyo, G. Visnjic, B. Moynahan, L. Kash a další. Režie R. Spottiswoode a B. Quilici (88 min) Večer je Lukova domu trochu rušno. Policie sleduje stopu lední medvědice, kterou před očima Luka uspí střelou, naloží a odvezou na stanici. Za pár dnů ji převezou vrtulníkem na odlehlé místo, do pravé divočiny, kde jí bude nejlépe. Luk ale zjistí, že u jejich domu nebyla medvědice sama. V kůlně je mládě. Luk naloží medvídě a vydá se na skútru za rodinným přítelem Muktukem. Byl to nejlepší přítel jeho otce a byl s ním ve chvíli, kdy se pod ním na jedné expedici prolomil led a on zemřel. Muktuk ale Lukovi poradí, aby nechal mládě svému osudu, to je prostě příroda. Už když to řekl věděl, že to Luk neudělá. Naložil medvídě do saní a rozhodl se ujet přes ledové pláně sto kilometrů na sever, do místa kde by měla být jeho matka. Problém ale je, že se otepluje, led začíná měknout a tát... 01.09. 06:50 01.09. 09:25
Matlock III (8,9)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 01.09. 09:25 01.09. 14:05
Wolffův revír (1,2)Vraždy, únosy, loupeže... to vše musí řešit komisař Wolff v hlavním městě Berlíně. Německý krimi seriál (2000). Hrají J. Heinrich, N. Seiffert, S. Merting, K. Pönitz, E. Heise a další. Režie M. Mackenroth (Premiéra) Kriminální seriál, který se pohybuje mezi rutinní všedností a zvláštností každého jednotlivého případu a v němž se případy vyšetřují a objasňují s pomocí lidského a často psychologického jemnocitu a menšího fyzického nasazení. V centru dění stojí komisař Andreas Wolff (Jürgen Heinrich), angažovaný čtyřicátník s rozumem, srdcem a citem pro oběti a pachatele, pro něhož je spravedlnost někdy důležitější než zákon. Při řešení případů v hlavním městě Berlíně Wolffa účinně podporují jeho spolupracovníci. Kolega Günther Sawatzki (Klaus Pönitz) je Wolffovou pravou rukou a často mu pomáhá z nebezpečných
Autor:
NOVA - 01.09.20180

NOVA - 01.09.2018

Televizni program na 01.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Krok za krokemAl si našla novou kamarádku Laureen, se kterou tráví většinu volného času. Frankovi se to příliš nelíbí, což umocňuje fakt, že Al neustále vypráví i o Laureenině otci Tedovi. Frank začíná žárlit. Koná se turnaj v předvádení lidských much, na který Cody pozval celou rodinu. A protože soutěží i Ted, rozhodne se to Frank také zkusit, přes svoje pochroumaná záda. JT se snaží udělat dojem na dívku a nechá si od Karen pomoci s účesem. Ten rozhodně nedopadne podle jeho představ. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 01.09. 02:30 01.09. 03:05
Můj přítel MonkStottlemayer s Disherem vyšetřují vraždu na skládce u Bennieho. Natalie si tam všimne malířského náčiní i se stojanem a přemluví Monka, aby si ho koupil a zapsal se do kurzu malování krajinek. Mezitím umírá i Bennie. Nejdřív se zdá, že to byla nešťastná náhoda, ale Monk zjistí některé podivné okolnosti. Mrtvola byla přemístěna a ze záznamní knihy někdo vytrhl poslední stránku. Bennieho spolupracovník Hector, který smrt oznámil, zmizel. Monka téhož večera navštíví obchodník s uměním Lovak a za dva jeho obrázky mu nabídne tak vysokou cenu, že Monk neodolá a plácne si s ním. Vytvoří pak ještě abstraktní portrét Natalie, který jí věnuje. Lovak by ho taky rád koupil, ale Natalie ho odmítne prodat, dokonce i když se Lovak ještě jednou následujícího dne vrací. To v Monkovi vzbudí podezření... Šestá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2007). 01.09. 01:50 01.09. 02:30
Lví hlídka(The Lion Guard) Simbův synek Kion pomalu dospívá, proto je na čase, aby převzal zodpovědnost, začal chránit Lví říši a ctil zákony přírody. Na tento náročný úkol ovšem není sám. Po jeho boku stojí jeho věrní přátelé a oddaní spolubojovníci, členové Lví hlídky... Americký animovaný seriál (2016). 01.09. 05:45 01.09. 06:10
Looney Tunes(The Looney Tunes Show) Kouzelný svět králíka Bugse a kačera Daffyho... Americký animovaný seriál (2009) 01.09. 06:10 01.09. 06:35
Kačeří příběhy (94, 95)(Ducktales) Nekonečná dobrodružství tří malých kačerů a jejich strýčka Skrblíka. Americký animovaný seriál (1989) 01.09. 06:35 01.09. 07:25
Show Toma a Jerryho(The Tom and Jerry Show) Kdo by je neznal? Protřelý kocour Tom a chytrý myšák Jerry se vracejí v novém kabátě... Americký animovaný seriál (2014) 01.09. 07:25 01.09. 07:45
Princezna husopaska(Die Gänsemagd) Klasická pohádka bratří Grimmů o podlé komorné, laskavé princezně a o tom, že není snadné oklamat srdce, která jsou si souzena. Německo 2009, TV pohádka. Hrají Karoline Herfurth, Florian Lukas, Susanne Bormann, Julius Römer, Petra Kelling, Henry Hübchen a další. Režie Sibylle Tafel Krásná princezna Elizabeth umí poručit větru. Umírající otec ji zaslíbil princi Leopoldovi, synovi sousedního krále Gustava. Když tedy nastane čas, začne se princezna chystat na cestu. Matka se před odjezdem těžce roznemůže, proto ji svěří komorné Magdaleně a na cestu jí dá nejen mluvícího koně Faladu, ale také kapesníček se třemi kapkami své královské krve, který ji má chránit před nebezpečím. Kapky krve se sice ukáží jako mocná ochrana, zachrání dívku před lapky, nedokáží ji však uchránit před zradou. Lstivá komorná Magdalena využije příležitosti, zbaví princeznu magické ochrany. Pak ji donutí, aby si s ní vyměnila šaty a slíbila, že nikomu nic neřekne. Ke královskému dvoru tak přijede jako princezna a budoucí nevěsta, zatímco skutečnou princeznu pošle pást husy. Při nejbližší příležitosti se zbaví i Falady, jediného svědka záměny. Věří, že už ji nic nemůže ohrozit, zejména když je král Gustav ráznou nevěstou svého syna nadšen a nepochybuje, že z ní bude dustojná nová královna. Srdce, která jsou si souzena, se však nedají tak snadno oklamat a pravda se nedá snadno utajit. 01.09. 07:45 01.09. 08:55
Zpověď americké nevěsty(Confessions of a Young Bride) Komedie o tom, že připravit dokonalou svatbu není snadné, zejména když se do cesty připlete někdo třetí. USA 2005, TV romantická komedie. Hrají Shannon Elizabeth, Eddie McClintock, Geoff Stults, Alan Van Sprang, Carolyn Scott, Carolyn Dunn a další. Režie Douglas Barr Třicetiletá reklamní manažerka Samantha Hoytová má sice vysněnou práci, dosud však marně čekala na splnění dalšího celoživotního snu - mít nejkrásnější a nejnezapomenutelnější svatbu. Dlouho jí totiž chybělo to hlavní - dokonalý ženich. Teď se zdá, že ho konečně našla v příteli Benu Rosenovi, a tak neváhá ani okamžik, když ji požádá o ruku. Pokud však Ben čekal, že svatba bude pohoda, kdy si se Samanthou řeknou ano a pak to oslaví, ví toho o dívčí posedlosti svatbami velmi málo. A žena je navíc odhodlaná připravit vše do nejmenšího detailu. Celou noc hledá na internetu nejlepšího fotografa i počítačový registrační program svatebních darů, absolvuje nekonečnou řadu ochutnávek svatebních dortů, vysilujících tanečních kurzů i zkoušek svatebních šatů. Další potíže nastanou, když se setkají s rodiči, kteří žádají dodržení církevních tradic. Jenže katolické a židovské se nedají snadno sloučit. A aby toho nebylo málo, musí Samantha pracovat na nové reklamní kampani pro významného klienta, kterého navíc zastupuje Luke Stinson, do něhož byla kdysi zamilovaná. Luke je i po letech stále stejně neodolatelný a okouzlující sympaťák, a navíc si ji pro zakázku vyžádal v naději, že by mohl po letech získat to, co ve škole ztratil. (skryté titulky) 01.09. 08:55 01.09. 10:45
KořeníVšechny vůně světa Planeta je místo, kde se dějí věci, o kterých se vám ani nezdá. Pojďte se dívat... (premiéra) 01.09. 10:45 01.09. 11:40
Volejte Novu 01.09. 11:40 01.09. 12:15
Rady ptáka LoskutákaAbyste se nenudili, je tu pořad pro kutily! Pořad plný rad, inspirace a nápadů pro zahrádkáře, kutily i chovatele. Moderuje Petr Rychlý. (premiéra) 01.09. 12:15 01.09. 13:30
Víkend 01.09. 13:30 01.09. 14:30
Už jsme doma?(Are We Done Yet?) Ne každá výhodná koupě je výhodná a ne každý dům, který na první pohled vypadá jako dům snů, takovým skutečně je. USA 2007, komedie. Hrají Ice Cube, Nia Long, John C. McGinley, Aleisha Allen, Philip Bolden, Jonathan Katz, Linda Kash a další. Režie Steve Carr Nick Persons se chystá radikálně změnit život. Ještě netuší, jak moc radikální to nakonec bude. Prodal sběratelský obchod, oženil se s krásnou Suzanne a nastěhoval si ji i s dětmi z prvního manželství Kevinem a Lindsay k sobě domů. Rychle zjistí, že jeho staromládenecký byt není pro život rodiny vhodný. Když mu navíc Suzanne prozradí, že je těhotná a budou mít dvojčata, je mu jasné, že musí najít něco většího. Nakonec se rozhodnou, i přes protesty Kevina a Lindsay, přestěhovat na venkov, kde si vyhlédnou hezky vypadající domek. Nick ho koupí, aniž si ho pořádně prohlédne, a tak se brzy začnou objevovat nečekané potíže. Dům jako by se začínal rozpadat. Elektrika vyhoří, trubky topení a vody se bortí, ve střeše je díra. Nick rychle zjistí, že není natolik schopny řemeslník, aby vše zvládl sám, a když se navíc objeví plíseň, najme svérázného Chucka Mitchella. Svérázného je však slabé slovo. Jeho netradiční stavební metody dům ještě víc likvidují, stejně jako jeho nápady ničí jeho rodinu. Nick má stále neodbytnější pocit, že dům nikdy nedají do obyvatelného stavu. (skryté titulky) 01.09. 14:30 01.09. 16:15
Hrabě Monte Christo(Count of Monte Cristo) Slavný příběh námořníka, jenž s pomocí velkého pokladu zasvětil život pomstě. Irsko, USA, Velká Británie 2002, dobrodružný. J. Caviezel, G. Pearce, R. Harris, J. Frain, D. Dominczyk a další. Režie K. Reynolds Píše se rok 1814 a francouzští námořníci Edmond Dantes a Fernand Mondego hledají na ostrově Elba pomoc pro nemocného kapitána lodi Faraon. Střetnou se s Napoleonem, který požádá Edmonda, zda by do Francie nedoručil jeden dopis. Po návratu do Marseille jmenuje majitel loďařství Morrell Dantese kapitánem, což nelibě nese nejen Fernand, ale také ctižádostivý první důstojník Danglar. Štastný Edmond se sejde s milovanou snoubenkou Mercedes. Vidí je žárlící Fernand, který ji také miluje, a pak řekne Danglarovi o Napoleonově dopisu. Edmond je zatčen a u výslechu dopis odevzdá s patřičným vysvětlením. Soudce Villefort ho propustí, ale pak zjistí, že dopis byl určen jeho otci. Spálí ho a Dantese nechá převézt do věznice na ostrově If, kde v kobce prožije sedm let plných utrpení. Potom se k němu do cely prokope starý abbé Faria. Učí ho všemu, co sám zná. Pomůže mu také pochopit, co a proč se stalo. Dantes je odhodlán uprchnout a zasvětit život pomstě. Při kopání tunelu Fariu smrtelně zraní padající strop. Umírajicí muž prozradí Edmondovi místo, kde je ukryt obrovský poklad hraběte Spady... (skryté titulky) 01.09. 16:15 01.09. 18:50
HelenaZub za zub Dan k nelibosti Heleny stále více proniká do módní branže. David se nedostal na vysokou školu a zvažuje, jak dál naložit se svým životem. Helena si při hádce s Danem nešťastně ulomí zub. Do bistra přichází hygienická kontrola. Do obchůdku s textilem zase vyděrač, který chce "výpalný". David přemýšlí, jestli je tou pravou holkou pro něj Tereza, Simona či Vendula. Komediální seriál TV Nova (2013). Hrají S. Pogodová, L. Noha, P. Hřebíčková, K. Belzová, M. Doležalová, K. Janovičová, M. Hruška, G. Bubník, L. Jelínková, H.Vagnerová, L. Pavlásek a další. Režie I. Macharáček (skryté titulky) 01.09. 18:50 01.09. 19:30
Televizní noviny 01.09. 19:30 01.09. 20:15
Tvoje tvář má známý hlas V.Fenomenální show je zpět! Po roce přichází zbrusu nová řada velkolepé zábavné soutěže Tvoje tvář má známý hlas! Těšit se můžete na první výkony této hvězdné osmičky: Jan Révai, Robert Jašków, Patrik Děrgel, Vojtěch Drahokoupil, Jitka Schneiderová, Michaela Badinková, Eva Burešová a Tereza Mašková! V roli moderátora se opět vrací Ondřej Sokol! To si nemůžete nechat ujít! (2018) 01.09. 20:15 01.09. 23:25
Van HelsingLegendární lovec přízraků Van Helsing je vyslán do Transylvánie, aby přemohl krvežíznivého hraběte Draculu. USA, ČR 2004, akční. Hrají Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburg, David Wenham, Shaler Hensley, Elena Anaya, Will Kemp a další. Režie Stephen Sommers Gabriel Van Helsing, bratr slavného profesora Abrahama Van Helsinga, je jako agent ve službách Vatikánu vyslán do tajemné Transylvánie, kde se nebezpečí objevuje se západem slunce a příšery nabývají podoby nejděsivějších nočních můr. Van Helsing má za úkol pomoci cikánské princezně Anně zničit nebezpečného hraběte Draculu, a zbavit tak její rodinu po generace trvající kletby. Hrabě před svou smrtí uzavřel dohodu s Luciferem, což mu zajistilo nesmrtelnost. Potřebuje ale ještě Frankensteinovo monstrum, aby oživil své děti, rozsete po celém světě. S jejich pomocí chce nastolit hrůzovládu a podmanit si celou lidskou civilizaci. Při jednom ze zápasů je Gabriel pokousán vlkodlakem, kterým se po prvním úplňku sám stane. Jedině v podobě vlkodlaka má Van Helsing šanci Draculu zabít. 01.09. 23:25 02.09. 01:55

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Nebezpečný vlak(Final Run) Pouze jediný člověk může zachránit dvě stovky bezmocných lidí ve vlaku, který se vymkl kontrole. Kanada 1999, TV katastrofický. Hrají Robert Urich, Patricia Kalember, Joel Palmer, John de Lancie, Ingrid Kavelaars, Cathy Lee Crosby a další. Režie Armand Mastroianni Nový luxusní vlak Grand Royale je jako první kompletně kontrolován a rízen počítačovým systémem, navrženým a vytvořeným elektrotechnickou firmou American Rail. Přes všechny superlativy však stačí drobná chyba, aby se proměnil ve smrtící past pro všechny cestujících. Krátce poté, co opustí nádraží, podaří se technikovi rozlít kávu tak nešikovně, že se dostane do počítače. Přeskočí jiskra, části zařízení se ocitnou v plamenech a během několika minut jsou vyřazeny z provozu všechny kontrolní a část řídicích systémů. Vlak se ocitá na trati zcela mimo kontrolu. Každou minutu zrychluje o tři kilometry. Tisíc tun oceli a téměř dvě stovky vyděšených cestujících se řítí jako neřízená střela rychlostí sto sedmdesát kilometrů v hodině. V kritické situaci existuje pouze jediný člověk, který by mohl zabránit katastrofě. Je jím neobyčejně schopný expert Glen Singer, který se náhodou vydal s manželkou Connie a osmiletým synem Kevinem právě vlakem Grande Royale na zaslouženou dovolenou. I on ovšem musí sáhnout až za hranice svých možností, aby vlak zpomalil a pokud možno zastavil. A to dřív, než vykolejí na nejrizikovějším úseku trati, který je nejen poměrně hustě obydlen, ale navíc v jeho blízkosti stojí velká nemocnice. 01.09. 04:20 01.09. 06:05
Jesse Stone: Ztracená nevinnost(Jesse Stone: Innocents Lost) Tom Selleck jako bývalý šéf policejního sboru městečka Paradise se vrací, aby vyšetřil podezřelou smrt mladé dívky, se kterou
Autor:
Prima - 01.09.20180

Prima - 01.09.2018

Televizni program na 01.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Komisař Rex IV (5) -ST -W -HDOsiřelý Rex se seznamuje s novým pánem a vídeňští kriminalisté s novou posilou... Německý kriminální seriál (1997). Hrají T. Moretti, W. Bachofner, H. Weixelbraun, G. Zemann a další 01.09. 00:30 01.09. 02:50
Poslední poldaNadějná budoucí policistka se ucházela o místo v zásahové jednotce, kam se ještě žádná žena nedostala. Mnohým mužským kolegům se to nelíbilo a někdo z nich ji zabil. Kdo je vrah...? Německý kriminální seriál (2012). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další 01.09. 02:50 01.09. 03:45
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 01.09. 06:20 01.09. 06:35
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 01.09. 06:35 01.09. 07:05
Nexo KnightsPětice mladých statečných rytířů chrání království před zlovolným královým šaškem Jestrem, oživlou Knihou příšer a jejich armádou lávových příšer... Dánský animovaný seriál (2017) 01.09. 07:05 01.09. 07:30
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 01.09. 07:30 01.09. 08:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 01.09. 08:05 01.09. 08:35
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 01.09. 08:35 01.09. 09:10
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu (Premiéra) 01.09. 09:10 01.09. 10:30
BIKESALONUž žádné dumání, kam na výlet s kolem, jaké vybavení vybrat, jak se připravit na sezónu či na co si dát při cykloturistice pozor! Magazín Bikesalon je novou biblí pro české cyklisty. Zahrnuje předvádění a testování všech druhů kol, příslušenství, doplňků i oblečení (Premiéra) 01.09. 10:30 01.09. 10:55
Prima PartičkaOblíbená a nespoutaná Partička! Sledujte show, která srší humorem, improvizací a neskutečnými momenty, za kterými i letos budou stát Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný. Tentokrát navíc se speciálními hosty! 01.09. 10:55 01.09. 12:05
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENTVstupte do magického světa neuvěřitelných talentů s novou moderátorskou dvojicí Luisou Garajovou Schramekovou a Davidem Gránským. Nechejte se zasáhnout tou největší show plnou kouzel a úžasné zábavy v hlavní roli s naší fantastickou porotou v čele s Jarem Slávikem, Martou Jandovou, Jakubem Prachařem a Dianou Mórovou 01.09. 12:05 01.09. 13:30
Vraždy ve Stratfordu (10) -ST -W -HDBohatá lady během jedné noci ztratí velmi drahý šperk a také svoji dceru. Jelikož nestojí o pozornost, tak si místo policie najme Shakespearovou a Hathawaye. Dvojice detektivů musí vypátrat, kdo ukradl šperk a kam se poděla ztracená dcera... Závěr britského krimiseriálu (2018). Hrají J. Joynerová, M. Benton, P. W. McBride a další 01.09. 13:30 01.09. 14:35
Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby vyšetřuje sérii nočních vloupání. Poslední loupež se však stane jednomu z pachatelů osudnou... Britský kriminální seriál (1999). Hrají J. Nettles, D. Casey, M. Fitzalanová, H. Gordonová, R. Hope, L. Howardova a další. Režie J. Silberston 01.09. 14:35 01.09. 16:55
Smrt v sedleMladý chovatel koní Rudolf Jelínek vždycky snil o dobrodružstvích westernových hrdinů. To ale ještě netušil, že zanedlouho bude stát proti skutečným desperádům... Český dobrodružný film (1958). Dále hrají J. Sovák, R. Lukavský, E. Dubský, M. Růžek a další. Režie J. Polák 01.09. 16:55 01.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 01.09. 18:55 01.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 01.09. 19:40 01.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 01.09. 19:55 01.09. 20:15
1 PROTI VŠEMJediná česká zábavná show, ve které můžete vyhrát až jeden a půl milionu korun. Vyzkoušejte svůj odhad proti zbytku země, a hlavně se skvěle pobavte. To vše živě s Liborem Boučkem a Leošem Marešem (Premiéra) 01.09. 20:15 01.09. 21:55
Mission: Impossible - Národ grázlůOrganizace IMF je zrušena a Ethan Hunt se svým týmem se pokusí bez vládní pomoci zastavit mytickou organizaci Syndikát, jejíž členové jsou zběhlí tajní agenti toužící po penězích. Teroristická skupina hodlá zabít kohokoliv, kdo se jí postaví do cesty... Americký akční film (2015). Hrají T. Cruise, S. Pegg, J. Renner a další. Režie Ch. McQuarrie (Premiéra) 01.09. 21:55 02.09. 00:45

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Mr. & Mrs. SmithAngelina Jolie a Brad Pitt jsou dokonalý pár z předměstí. Tak alespoň působí, dokud o sobě nezjistí, že jsou oba agenti. Horší však je, že pracují pro konkurenční agentury a úkolem obou je sprovodit ze světa svou drahou polovičku... Americká akční komedie (2005). Dále hrají V. Vaughn, K. Washingtonová, A. Brody a další. Režie D. Liman 01.09. 20:00 01.09. 22:30
Smrtící hadohlavciStarobylá voodoo kletba rozpoutala masakr v bažinách. Skupina přátel se na výletě stává kořistí zmutovaných hadohlavců, kteří se dokážou pohybovat stejně dobře na suchu i ve vodě... Americký horor (2014). Hrají A. Kellová, A. Fargas, D. Davis a další. Režie D. E. Fauntleroy 01.09. 22:30 02.09. 00:20
Jezero smrtiSteve jede s přítelkyní na romantický víkend k jezeru. Netuší však, že je tam čeká setkání s partou teenagerů, kteří nemají rádi vetřelce, a nebojí se to dát najevo. Hra o přežití začíná... Britský thriller (2008). Hrají K. Reillyová, M. Fassbender, J. O"Connell a další. Režie J. Watkins 01.09. 01:35 01.09. 03:02
Přestávka ve vysílání 01.09. 03:02 01.09. 06:10
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 01.09. 06:10 01.09. 06:35
Tlapková patrolaKluk Ryder vede psí smečku záchranářů známou jako Tlapková patrola. Společně plní zapeklité úkoly, aby ochránili pobřežní městečko před zkázou... Kanadský animovaný seriál (2013) 01.09. 06:35 01.09. 07:05
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 01.09. 07:05 01.09. 07:25
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 01.09. 07:25 01.09. 08:20
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 01.09. 08:20 01.09. 09:10
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 01.09. 09:10 01.09. 10:15
Víkend plný zmatkůNele přestala chodit v Berlíně do školy a zabývá se restaurováním nábytku, o čemž její rodiče nemají tušení. Nelina matka se vydá do Berlína na pohovor, o kterém její manžel neví, a on se vydá do města, aby ji překvapil. Když se oba rodiče setkají s dcerou, tak začíná víkend plný zmatků. Co všechno se musí přihodit, aby k sobě začali být upřímní? Německá romantická komedie (2015). Hrají C. Gröschelová, K. Müller-Elmauová, A. Zirner a další. Režie K. Feistlová 01.09. 10:15 01.09. 12:15
Falešná snoubenkaDíky jedné fotografii označí média neznámou dívku Clarissu za snoubenku slavného herce Chase Hutnera. I když se oba pořádně neznají, brzo zjistí, že může být výhodné předstírat takový vztah. Ale co když se zamilují doopravdy...? Americký romantický film (2016). Hrají L. Giovagnoliová, B. Daugherty, L. Atkinsová a další. Režie L. Coulsonová 01.09. 12:15 01.09. 14:10
Tenkrát na ZápaděClaudia Cardinalová se jede vdát za ovdovělého farmáře, ale na farmě najde celou jeho rodinu zavražděnou. Přesto se rozhodne zůstat a bojovat s těmi, kteří chtějí zabavit pozemek... Americko-italský western (1968). Dále hrají H. Fonda, Ch. Bronson, J. Robards a další. Režie S. Leone (83 min) 01.09. 14:10 01.09. 17:40
Kšefty s tátouPodvodníčku Rayovi se podaří za pomoci svých kumpánů uloupit vzácné mince. Situaci mu však zkomplikuje jeho nezbedný syn Macaulay Culkin, který získá ukradený lup a touží ho vyměnit za trochu otcovské lásky... Americká kriminální komedie (1994). Dále hrají T. Danson, G. Headlyová, S. Rubinek, G. Sartain a další. Režie H. Deutch (Premiéra) 01.09. 17:40 01.09. 20:00

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
KilljoysNájemní lovci Killjoys, jejichž úkolem je chytat nebo zabíjet zločince na objednávku, jsou zpět. Tentokrát se za pomoci hullenské lodi dostanou na zvláštní místo, kde jsou všichni slepí a čekají na návrat Nesmrtelných... Kanadsky sci-fi seriál (2017). Hrají H. John-Kamenová, A. Ashmore, L. Macfarlane a další 01.09. 01:30 01.09. 02:25
Poslední chlap na ZemiPhil č. 2 zemřel při operaci slepého střeva a Phil se s jeho odchodem nedokáže smířit. Ve Philově hlavě byli ti dva nejlepší přátelé, ale zesnulý by s tím asi nesouhlasil... Americký sitcom (2015). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další 01.09. 02:25 01.09. 02:45
KurýrFrank se při vyřizování další zakázky dostane na stopu zkorumpovaného šéfa zpravodajské služby. Navíc ho čeká velké překvapení, když zjistí, kdo celou dobu dodával agentuře informace... Závěr francouzsko-kanadsko-německého akčního seriálu (2012). Hrají Ch. Vance, Ch. Hübner, F. Berléand a další 01.09. 06:30 01.09. 07:25
13. okrsekSvérázný miliardář Gideon se tentokrát střetne s hackerem, který chce ve městě rozpoutat chaos a zničit celý jeho policejní projekt... Závěr amerického seriálu (2016). Hrají J. Kirk, N. Martinezová, T. Handley a další 01.09. 07:25 01.09. 08:20
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 01.09. 08:20 01.09. 09:35
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2009) 01.09. 09:35 01.09. 12:10
RE-PLAYHerní magazín o novinkách na počítačové scéně. Recenze, rozhovory, novinky, triky, preview... Přesně to, co máte rádi a na co čekáte. Hrajte s námi! (Premiéra) 01.09. 12:10 01.09. 12:40
FuturamaKdyž se dětská robotí hvězda ze seriálu Velmi křehké obvody při natáčení porouchá, produkce vyhlásí veřejný konkurz na herce, který ji má nahradit. Podvodem získává roli Bender a vnáší do seriálu svoje neřesti... Americký kultovní animovaný seriál (2003) 01.09. 12:40 01.09. 13:10
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2001 - 2002) 01.09. 13:10 01.09. 13:40
SimpsonoviV této epizodě čelí oblíbená rodinka spolu s ostatními občany Springfieldu ohrožení v podobě mnohačetných klonů otce Homera, bojuje proti ozbrojeným zombiům a nakonec najde klid na ostrově doktora Dlahy... Americký kultovní animovaný seriál (2002) 01.09. 13:40 01.09. 14:00
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 01.09. 14:00 01.09. 14:15
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002-2003) 01.09. 14:15 01.09. 14:45
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 01.09. 14:45 01.09. 15:15
FuturamaFry opět usiluje o srdce Leely. Jeho nejnovější plán je, že se naučí na holofonér a získá si ji svou hudbou. Začne chodit do "lidušky", ale není to nic platné, nedokáže zahrát ani skladbu o hlemýžďovi. V zoufalství nakonec uzavře smlouvu s Roboďáblem... Americký kultovní animovaný seriál (2003) 01.09. 15:15 01.09. 15:45
Let FénixeLetadlo převážející skupinku těžařů havaruje nad pouští Gobi, stovky mil od původní trasy. Jedinou nadějí na přežití je sestavit z vraku nové letadlo
Autor:
ČT - 01.09.20180

ČT - 01.09.2018

Televizni program na 01.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 01.09. 02:21 01.09. 04:53
Zahrada je hraMišpule je strom s plody jako hrom (2008). Fůra nápadů pro vaši zahradu. Žánr: aktivity pro Volný čas; 01.09. 01:56 01.09. 02:21
Etiketa, Miláček mobilPokud chcete být ve společnosti jako ryba ve vodě, L. Špaček vám poradí, jak na to (2004). Režie P. Marek. Žánr: věda / fakta / vzdělání;Znakový jazyk 01.09. 05:20 01.09. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 01.09. 05:31 01.09. 06:00
Po stopách hvězdObrazový životopis slavných - tentokrát Marty Kubišové - díky kterému si uvědomíte, jak plyne čas a jak formuje každého z nás (2008). Režie M. Škarpa. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; 01.09. 06:00 01.09. 06:26
Perly a růžePohádka o princezně, která plakala pravé perly, a když se usmála, vykvetla jí ze rtů růže (1985). Hrají: M. Kuklová, R. Merunková, V. Freimanová, J. Přeučil, P. Svoboda, N. Konvalinková a další. Scénář Žánr: pořad pro Děti / mládež; Z. Brunclíková. Kamera M. Dostál. Režie M. Bobek.|4:3|V jednom království žila se svým otcem krásná princezna Kateřina (M. Kuklová). Měla vzácný dar. Když se usmála, snášely se z jejích rtů růže, když ale plakala, z očí jí padaly pravé perly. Po příchodu nové královny, chamtivé macechy (R. Merunková), na zámek to ale vypadalo s Kateřinou zle. A co teprve, když se do ní zamiloval král Jan (P. Svoboda) ze sousedního království! Jak to v pohádkách bývá, nakonec všechno dobře dopadne. Úskoky budou spravedlivě potrestány a úsměv zvítězí nad slzami. 01.09. 06:26 01.09. 06:57
Zlatý copánekPohádka o tom, jak Anuška zachránila prince (1988). Hrají: E. Horká, R. Rázlová, J. Šťastný, M. Vančurová, M. Dvorská a další. Scénář Š. Haničincová a D. Měsková. Kamera P. Polák. Režie S. Simonová. Žánr: pořad pro Děti / mládež;Už nejednou se pohádková víla Noara (R. Rázlová), kterou si rodiče nevybrali za kmotru svého dítěte, cítila uražená. Pomsta, kterou nevinné dívce uchystala víla, byla krutá. Naštěstí ale nad Anuškou (E. Horká) bděla její hodná kmotra víla Jasna (M. Vančurová). Darovala své svěřence zlatý copánek, a ten ji přivedl až do královského paláce, kde Anuška může najít své životní štěstí. Romantickou pohádku Svatavy Simonové uvádíme k výročí dvou významných hereček - Marty Vančurové (*7. 9. 1948), která v nadcházejících dnech oslaví významné životní jubileum, a Mileny Dvorské (*7. 9. 1938 - +22. 12. 2009), která by na začátku září oslavila 80. narozeniny. 01.09. 06:57 01.09. 07:35
Pohádka o ebenovém koni, Pohádka pro pamětníky... Marta Vančurová - 70 letO létajícím koni a lásce, která i velké vzdálenosti překoná (1978). Hrají: M. Vančurová, P. Svoboda, V. Voska, L. Pešek, M. Steinmasslová, P. Čepek, Žánr: pořad pro Děti / mládež; M. Štěpánek a další. Scénář podle F. Hrubína napsala M. Medová. Kamera F. Němec. Režie V. Jordánová.|4:3|Do dnešního cyklu Pohádka pro pamětníky jsme vybrali jednu ze sbírky F. Hrubína Špalíček pohádek. Pro pohádku o létajícím koni byla inspirací orientální sbírka Tisíc a jedna noc, natočila ji v roce 1978 režisérka V. Jordánová podle scénáře M. Medové. |V jedné orientální říši měl vládce (F. Horák) syna (P. Svoboda) a dceru (M. Steinmasslová) na vdávání. Právě kvůli ní přinesl jednou kupec Damián (P. Čepek) vládci dar - ebenového koně. Nebyla to ale obyčejná hračka. Když na něj princ Otakar usedl, kůň se vznesl do výše a dopravil ho do daleké země, kde žila krásná princezna Zajnab (M. Vančurová, která v těchto dnech oslaví významné životní jubileum, gratulujeme!). Tak začíná pohádka o věrné lásce, kterou nezruší ani velké vzdálenosti mezi milenci, ani nepřátelství a nepřízeň okolí... 01.09. 07:35 01.09. 08:27
Otec Brown V, Jakubova hvězda, Father BrownKlíč ke zločinu hledá v lidské duši. Britský detektivní seriál, inspirovaný literárním dílem G. K. Chestertona (2016). Hrají: M. Williams, J. Deam, S. Cusacková, N. Carrollová, J. Burton, Žánr: detektivka / krimi / thriler; R. Coulthard, I. Blairová, E. Jordan, M. Hillová, D. Andrews a další. Režie Paul Gibson.|HDTV|2 jazykové verze|Vánoce jsou čas zázraků, zpočátku to tak ovšem vůbec nevypadá. Na faru přijíždí z Úřadu diecéze kanovník Fox a informuje otce Browna, že tento rok bude o vánočních svátcích hostem u lady Felicie významný katolický šlechtic, vévoda z Frome, se svou chotí a novorozeným synem Davidem. Bylo by tedy nanejvýš žádoucí, aby vánoční mše v kostele sv. Marie proběhla poněkud výjimečně zcela v souladu s tradicemi. V sázce je pověst celé diecéze. Na uvítacím večírku u lady Felicie ztropí scénu nezvaný host v podobě vévodova zhýralého bratrance Basila, který marně žádá peníze na úhradu svých dluhů z hazardu. Je zde i inspektor Mallory, který při tanci prchá před svou ženou, brzy má ale větší problém. Zatímco se společnost veselila, z kolébky zmizel malý David. Vše nasvědčuje únosu, z něhož inspektor podezírá věčně opilého a zadluženého Basila. Otec Brown si ale myslí něco jiného. 01.09. 08:27 01.09. 09:22
Toulavá kamera - Za rodinným stříbrem, Středočeský a Jihočeský krajDvaatřicet rodin, které se rozhodly vzít osud do vlastních rukou a po sametové revoluci obnovily podniky svých předků, navázaly na jejich um a tradici nebo Žánr: aktivity pro Volný čas; založily své vlastní firmy, navštíví Iveta Toušlová a Josef Maršál. Režie I. Toušlová.|HDTV|Zvukový popis|V posledním díle našich letních toulek za rodinným stříbrem vyrazíme do Středočeského a Jihočeského kraje. Iveta bude v Letech na břehu Berounky rybařit. Zjistí například, co obnáší chov jeseterů a kdo na tamních sádkách kontroluje čistotu vody. Pak se pokusí na Kutnohorsku proniknout do tajů pražení kávy. Pepa se pro změnu vydá do vyhlášené Chelčicko-Lhenické ovocnářské oblasti. Pustí se tam do přípravy řadou cen oceněných ovocných šťáv a oblíbeného cideru. A poté si vyzkouší tkaní. Na starých strojích, na nichž pracovali už naši dědečkové. 01.09. 09:22 01.09. 09:51
Columbo, Smrt nabízí pomocnou rukuPomačkaný baloňák, laciný doutník, vysloužilé auto - a geniální detektivní mozek. Peter Falk v hlavní roli amerického seriálu (1971). Dále hrají: R. Milland, B. Halsey, R. Culp, P. Crowleyová a Žánr: detektivka / krimi / thriler; další. Režie Bernard L. Kowalski.|HDTV|2 jazykové verze|Soukromý detektiv Brimmer sleduje manželku žárlivého nakladatele Arthura Kennicuta. Zjistí, že paní Kennicutová je svému muži nevěrná. Detektiv však nic netušícího klienta ubezpečí, že je všechno v pořádku. Má totiž vlastní plán, a sice vydírat paní Kennicutovou a dostat z ní informace o manželově podnikání. Jenže všechno se zvrtne, když detektiv v roztržce ženu uhodí a omylem ji usmrtí. Arthur Kennicut naléhá na poručíka Columba, aby případ co nejrychleji vyřešil. Proto najme právě Brimmera, aby policistovi pomáhal s vyšetřováním... 01.09. 09:51 01.09. 11:05
VšechnopártyZábavná talk show Karla Šípa (2017). Hosté: M. Hanuš, J. Štokr a P. Sovič. Režie M. Čech. Žánr: talk show; HDTV|Zvukový popis|Každý host je pro Karla Šípa inspirací. Ptá se na cokoli a s lehkostí a profesionálním nadhledem přidává k dobru i své osobní zkušenosti. Na jevišti divadla Semafor tak vzniká otevřená a přátelská atmosféra, která přináší řadu neopakovatelných situací. Dnešními hosty budou herec Miroslav Hanuš, volejbalista Jan Štokr a zpěvák a nejmladší kapelník Petr Sovič. 01.09. 11:05 01.09. 12:00
Týden v regionechDruhá řada seriálu o moravských vědcích a výzkumech, na kterých právě pracují, začíná právě dnes. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 01.09. 12:00 01.09. 12:26
Hobby naší doby - letní speciálJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|Navštívíme vinice na Pražském hradě, kde si s Martinem Kýhosem budeme povídat o nejstarší odrůdě vína přivezené do Čech. Jana Divišová předvede, co všechno se dá vyrobit z obyčejného drátu. S Jiřím Mařanem si představíme jabloň, která má plody s červenou dužinou. Lenka Kohoutová přišla s nápadem, jak si vytvořit celoroční zahrádku do našich domácností. Od Romana Špidlena se dozvíme, jaký je rozdíl mezi vřesem a vřesovcem. Václav Pštros dnes prozradí recept na velmi chutnou dýňovou polévku. 01.09. 12:25 01.09. 12:53
Postřehy odjinud, Champagne očima Jana ŠmídaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Věděli jste, že kdyby nebyly ženy, tak byste asi jen těžko pili tak skvělé šampaňské, jaké známe dnes? Jeden čas se dokonce tvrdilo, že vůbec nejlepší, co může majitel vinice, které se příliš nedaří, udělat, je - umřít. Jeho choť ho pak dokáže postavit na nohy. Samozřejmě je řeč o vinařství... 01.09. 12:53 01.09. 13:00
ZprávyŽánr: zprávy, počasí; HDTV| 01.09. 13:00 01.09. 13:05
Kašpárkovy rolničky, Václav Postránecký - 75 letVeselá pohádka o začarované princezně a Honzovi, kterým pomáhají bojovat proti čarodějnici ti praví hrdinové českých pohádek (1999). Hrají: Z. Žádníková-Volencová, Žánr: pořad pro Děti / mládež; S. Stašová, D. Novotný, J. Dvořák, L. Olšovský, P. Nárožný, V. Postránecký, I. Janžurová, S. Remundová a další. Scénář J. Jílek. Kamera J. Kadaňka. Režie F. Filip.|4:3|V dnešním pohádkovém příběhu vystupují postavy dobře známé z českého loutkového divadla. Je tu Kašpárek (D. Novotný), věrná, ale žárlivá Kalupinka (S. Remundová), dále pravý český Honza (L. Olšovský) se svou mámou (I. Janžurová). A nemůže chybět ani zamilovaný Hastrmánek (J. Dvořák), horlivý policajt Šmidra (P. Nárožný), loupežník Josífek (letošní jubilant V. Postránecký) a zlá čarodějnice (S. Stašová). |Všechny tyto postavy se svým způsobem podílejí na tom, jak dopadne strastiplné hledání roztomilé princezny (Z. Žádníková-Volencová). 01.09. 13:05 01.09. 14:10
Neklejte, princiPohádka o tom, že všechno má svůj čas aneb jak se princ chtěl oženit (1993). Hrají: P. Šimák, J. Ornest, B. Munzarová, L. Termerová, P. Soukup a další. Scénář M. Kratochvíl. Kamera F. Procházka. Režie M. Bobek. Žánr: pořad pro Děti / mládež;Princ Jakub (P. Šimák) je netrpělivý, pořád se zlobí, a navíc při tom hrozně kleje. Když se dozví, že se žení sousední panovníkův syn, který je mladší, rozhodne se oženit se také - se svou dívkou Eliškou (B. Munzarová). Jenže všechno má svůj čas a Eliška se ještě vdávat nechce. A jak se tak princ zase jednou rozčilí, zakleje "krucipísek" - a stane se z něj hromádka písku. Král (J. Ornest) z toho viní Elišku a zavře ji do věže. Chůva (L. Termerová) si z toho dělá těžkou hlavu. Rádce (P. Soukup) přiveze hned tři princezny, aby prince zachránily... 01.09. 14:10 01.09. 14:42
Roztomilý člověk, Pro pamětníky... Martin Frič - 50 let od úmrtíOldřich Nový a Nataša Gollová v komedii o tom, že lhát se nevyplácí. Český film (1941). Dále hrají: L. Pešek, T. Pištěk, L. Chválová, E. Nollová, Žánr: komedie / sitcom; R. Schránil, J. Marvan a další. Scénář K. Steklý. Kamera V. Hanuš. Režie M. Frič.|HDTV|Redaktor Viktor Bláha, hlavní hrdina veselého příběhu, si rád vymýšlí bláznivé historky a rád se baví na úkor svého okolí. Až jednoho dne narazí na roztomilou dívku, která má fantazii ještě větší než on a dokáže s ním držet krok... Komedie režiséra Martina Friče Roztomilý člověk vznikla podle románu F. X. Svobody Kašpárek. Režisér Martin Frič, od jehož úmrtí uplynulo 50 let, do hlavních rolí obsadil tehdy již slavný originální komický pár - Oldřicha Nového a Natašu Gollovou. Byli pro režiséra zárukou vysoké herecké úrovně i diváckého úspěchu. Osvědčili se mu již v komediích Eva tropí hlouposti, Kristian a Hotel Modrá hvězda. Roztomilý člověk byl bohužel jejich posledním setkáním před kamerou. V příjemné a vkusné veselohře si s chutí zahráli také Ladislav Pešek, Theodor Pištěk, Jaroslav Marvan a František Filipovský. 01.09. 14:42 01.09. 16:10
Hercule Poirot, Vražda na golfovém hřištiTento případ bude pro slavného belgického detektiva úplně jiný než ostatní. Britský film, natočený podle románu Agathy Christie (1994). Hrají: D. Suchet, H. Fraser, S. Linfieldová, Žánr: detektivka / krimi / thriler; D. Fletcherová, B. Moody a další. Režie Andrew Grieve.|HDTV|Toho léta se do francouzského přímořského letoviska Deauville sjela spousta vyznavačů dvou ušlechtilých sportů: golfu a cyklistiky. Hercule Poirot sem ovšem v doprovodu svého starého přítele Hastingse přijíždí za zcela jiným účelem. Hodlá konečně trochu vysadit, odpočinout si, potěšit se ojedinělými kulinářskými zážitky, které mu prvotřídní francouzská kuchyně může nabídnout. Jenomže tam, kde je Poirot, tam je obvykle i zločin. On sám i všichni jeho přátelé si na to už ostatně zvykli. Konec konců, možná že by jeho činorodé povaze nečinnost stejně brzy začala vadit. Ani Poirotova dovolená se neobejde bez napětí. Případ mrtvoly, nalezené na místním golfovém hřišti, může brát jako svého druhu rozptýlení. Proslulý detektiv ovšem netuší, že tento případ se bude
Autor: