Denní archiv Srpen 18, 2018

0

Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02))

Druhý dál seri­á­lu Disenchantment je pokra­čo­vá­ní toho prv­ní­ho. Při před­cho­zí recen­zi jsem zapo­mněl při­po­me­nout, že kon­čí s hlav­ní­mi posta­va­mi v nesná­zích, kte­ré jsou ihned na začát­ku dal­ší­ho dílu vyře­še­ny k dob­ré­mu kon­ci. Princezna Bean zdár­ně pře­ži­je se svý­mi kama­rá­dy seskok z hory a svo­lí tedy ke svat­bě. Ale urči­tě to není pro ni leh­ké si vzít...

Autor:
TV Barrandov - 18.08.20180

TV Barrandov - 18.08.2018

Televizni pro­gram na 18.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Šerif a mimo­zemšťan 2Charlie je mimo­zem­ské dítě. A pro­to­že děti zlo­bí, musí se s ním Bud Spencer neu­stá­le stě­ho­va...

Autor:
NOVA - 18.08.20180

NOVA - 18.08.2018

Televizni pro­gram na 18.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma týmy, kte­ré mají za úkol co nej­lé­pe odhad­nout, jak na růz­né jed­no­du­ché otáz­ky z...

Autor: