Denní archiv Srpen 12, 2018

0

Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus?

Monika se nesmír­ně těši­la, až začnou prázd­ni­ny. Už od květ­na čeka­la na tohle obdo­bí a najed­nou to bylo tady. Se spo­lu­žá­ky si zamá­va­li a roz­prch­li se vstříc dvě­ma měsí­cům vol­na. Monika už vědě­la najis­to, že poje­de k babič­ce na ven­kov, ale děla­lo jí sta­ros­ti něko­lik věcí. Zajímalo ji, jak ji asi při­ví­ta­jí Arnošt...

Autor:
ČT - 12.08.20180

ČT - 12.08.2018

Televizni pro­gram na 12.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Žiješ jenom 2x, Hokejový FandaPan František je celo­ži­vot­ní spor­to­vec, kte­ré­mu před časem vypo­vě­dě­lo srdc...

Autor:
Prima - 12.08.20180

Prima - 12.08.2018

Televizni pro­gram na 12.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krvavá legendaV lesích poblíž fran­couz­ské­ho Lyonu úto­čí na turis­ty nezná­mé mon­strum. Vyšetřování uka­zu­je na to, že se...

Autor:
TV Barrandov - 12.08.20180

TV Barrandov - 12.08.2018

Televizni pro­gram na 12.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Věřte nevěřteTajuplná hra s pří­běhy. Které z nich napsal sce­náris­ta a kte­ré při­ne­sl sám život? Americký seri­ál (1...

Autor:
NOVA - 12.08.20180

NOVA - 12.08.2018

Televizni pro­gram na 12.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AtentátOsudová neho­da Český zpra­vo­da­jec je zavraž­děn, nej­spíš kvů­li spi­su, kte­rý chtěl pře­dat pre­mi­é­ro­vi. Týká se rus­ké­ho a...

Autor: