Denní archiv Srpen 8, 2018

0

DOČESNÁ 2018 – 61. ročník slavností chmele a piva

PÁTEK  31. 8. 2018 NEXEN TIRE STAGE  (Náměstí Svobody ) 18:00 - 18:40       Zahájení  ( Chmelobrana, zástup­ci měs­ta ) 18:00 - 24:00       Moderátoři: Radka Mašková a Radek Jirgl 18:40 - 19:20       Děti své­mu měs­tu ( Děti z MŠ, ŽŠ a  ZUŠ Žatec) 19:20 - 20:20       The Little Bit Band 21:00 - 22:10       Roman Dragoun...

Autor:
0

Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?

Před čte­ná­řem se roz­pro­stí­rá doko­na­le pro­myš­le­ný svět, ve kte­rém je jas­né fun­go­vá­ní svě­ta z pohle­du vyš­ších bytos­tí a s nad­hle­dem, kte­rý chví­li trvá, než pojme­te. Ale sto­jí to za to, pro­to­že pono­ře­ním se do jejích slov zís­ká­vá­te úle­vu na duši, mno­ho námě­tů na pře­mýš­le­ní a mož­ná, dle své život­ní situ­a­ce, i neob­vyk­lé úhly pohle­du na...

Autor:
ČT - 08.08.20180

ČT - 08.08.2018

Televizni pro­gram na 08.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Cestománie, Belize - země tisí­ců tváříCo láká na této malič­ké stře­do­a­me­ric­ké zemi turis­ty více - potá­pěč...

Autor:
NOVA - 08.08.20180

NOVA - 08.08.2018

Televizni pro­gram na 08.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaTony jde s Vancem na bene­fič­ní večí­rek, kde ho slov­ně napad­ne sená­tor Bransfield a poté mu pře­dá ...

Autor:
Prima - 08.08.20180

Prima - 08.08.2018

Televizni pro­gram na 08.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaAnje by kdeja­ká žena moh­la závi­dět. Žila se dvě­ma part­ne­ry a o svém nekon­venč­ním živo­tě psa­la úspěš­né k...

Autor:
TV Barrandov - 08.08.20180

TV Barrandov - 08.08.2018

Televizni pro­gram na 08.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svě­ta hvěz...

Autor: