Nesmrtelnost | Tomáš Plhoň

Číst dál »

Afrodisiaka | Adam Balažovič

Číst dál »

DOČESNÁ 2018 – 61. ročník slavností chmele a piva

PÁTEK  31. 8. 2018

NEXEN TIRE STAGE  (Náměstí Svobody )

18:00 - 18:40       Zahájení  ( Chmelobrana, zástup­ci měs­ta )

18:00 - 24:00       Moderátoři: Radka Mašková a Radek Jirgl

18:40 - 19:20       Děti své­mu měs­tu (... Číst dál »

Klasika: Dracula (režie: Francis Ford Coppola)

Filmy o Drákulovi jsou sta­ré tak dlou­ho jako fil­mo­vý horor. Hrabě Drákula a jeho kole­ga „umě­lý člo­věk“ Frankenstein jsou snad dvě nej­zná­měj­ší posta­vy toho­to žán­ru. …

Číst dál »

Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?

Před čte­ná­řem se roz­pro­stí­rá doko­na­le pro­myš­le­ný svět, ve kte­rém je jas­né fun­go­vá­ní svě­ta z pohle­du vyš­ších bytos­tí a s nad­hle­dem, kte­rý chví­li trvá, než pojme­te. Ale sto­jí to za to, pro­to­že pono­ře­ním... Číst dál »

Silné reggae s Veluxom

Číst dál »