Denní archiv Srpen 7, 2018

0

Armageddon - Nový York dostává šutrákem

Taxem si blá­ho­vě mys­lel... ne, lep­ší výraz je dou­fal jsem, že opro­ti Drtivému dopa­du se Bruce Willis vytáh­ne a před­ve­de sice akč­ní, ale v kram­fle­cích fes­tov­ní sci­fár­nu. Teď, když jsem viděl oba, se mi jeví, jako bychom letos zaží­va­li o celé dva niči­vě mete­o­ric­ké fil­my více, než bychom si byli zaslou­ži­li -- Armageddon...

Autor:
ČT - 07.08.20180

ČT - 07.08.2018

Televizni pro­gram na 07.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
KalendáriumŽánr: věda / fak­ta / vzdě­lá­ní; HDTV| 07.08. 01:50 07.08. 02:05GEN - Galerie eli­ty náro­da, Mar...

Autor:
0

Hry a aktivity pro zkoumání emocí – skvělá příručka pro všechny učitele

Dnešní uspě­cha­ná doba s sebou nese řadu pato­lo­gic­kých jevů, jako je šika­na, potlou­ká­ní se po uli­ci, či účast v par­tách s aso­ci­ál­ním cho­vá­ním. Týká se to čím dál mlad­ších dětí, nejen tee­nage­rů. Příručka „Hry a akti­vi­ty pro zkou­má­ní emo­cí“ je urče­na pro děti škol­ní­ho věku, od 7 do 13 let. Tato kni­ha obsa­hu­je řadu her a akti­vit,...

Autor:
NOVA - 07.08.20180

NOVA - 07.08.2018

Televizni pro­gram na 07.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 07.08. 05:55 07.08. 08:40Přestávka ve vysí­lá­ní 07.08. 02:00 07.08. 05:55Novashopping 07.08. 08:40 07.08. 08...

Autor:
TV Barrandov - 07.08.20180

TV Barrandov - 07.08.2018

Televizni pro­gram na 07.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Autor:
Prima - 07.08.20180

Prima - 07.08.2018

Televizni pro­gram na 07.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Polda (6) -ST -W -HDV šat­ně žen­ské­ho fot­ba­lo­vé­ho klu­bu se najde mrt­vá jed­na z nej­lep­ších hrá­ček. Břízu šoku­je, že v d...

Autor: