Denní archiv Srpen 5, 2018

0

Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha „Historie včel“

Už vás někdy napadlo, co by bylo, kdy­by na svě­tě nee­xis­to­va­ly vče­ly? Pokud Vás to zají­má, zkus­te sáh­nout po romá­nu svě­to­vé­ho význa­mu s pří­znač­ným názvem „Historie včel“ od nor­ské spi­so­va­tel­ky Majy Lunde. V kni­ze „Historie včel“ se může­te těšit na tři pří­běhy, o třech odliš­ných rodi­nách ze tří růz­ných his­to­ric­kých etap tj. z minu­los­ti, z pří­tom­nos­ti a z vel­mi...

Autor:
TV Barrandov - 05.08.20180

TV Barrandov - 05.08.2018

Televizni pro­gram na 05.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Inga Lindström: Dokonalý chlapUčitel něm­či­ny Max dosud neměl štěs­tí v lás­ce. Když se ve ško­le obje­ví nová kole­gyn...

Autor:
Prima - 05.08.20180

Prima - 05.08.2018

Televizni pro­gram na 05.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruZ mid­so­mer­ské inves­tič­ní spo­leč­nos­ti se ztrá­ce­jí pení­ze. Světlo na kon­ci toho­to tune­lo­vá­ní zkou­ší n...

Autor:
ČT - 05.08.20180

ČT - 05.08.2018

Televizni pro­gram na 05.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na for­bí­ně TMTak tro­chu jiná (talk) show Tomáše Matonohy s jeho hos­ty J. Plodkovou a M. Ludvíkovou na pr...

Autor:
NOVA - 05.08.20180

NOVA - 05.08.2018

Televizni pro­gram na 05.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Království ohně(Reign of Fire) V roce 2020 je Země oku­po­vá­na obrov­ský­mi dra­ky chr­lí­cí­mi oheň. Podaří se zbyt­ku lid­stva v ro...

Autor:
1

Old Shatterhand - Průběh natáčení

Natáčení fil­mu Old Shatterhand zača­lo 23. září 1963 v Národním par­ku Krka. U Skradinských vodo­pá­dů vysta­vě­li fil­ma­ři misij­ní sta­ni­ci, v níž pobý­val pod ochra­nou Lata Nalguta malý Tom Kampendijk. Natáčela se tu rov­něž neje­ro­tič­těj­ší scé­na ze všech may­o­vek, v níž se Paloma, Bílá holu­bi­ce, kou­pe nahá v jeze­ře. Herečku Daliah Lavi při tom zastu­po­va­la mla­dá chor­vat­ská stu­dent­ka Gordana Zeitz-Čeko. „Právě...

Autor: