Dresy Karlových Var bez reklam

Kategorie addo­nu: Dresy
Datum vydá­ní: 2014-08-02 22:13:10

Číst dál »

MLÉKO A MED od RUPI KAUR

Na kni­hu v čer­no­bí­lém pro­ve­de­ní pod názvem „MLÉKO A MED“ od autor­ky RUPI KAUR  jsem byla dost zvě­da­vá, a i když poezie není zrov­na můj nej­ob­lí­be­něj­ší žánr, kte­rý bych čas­to vyhle­dá­va­la,... Číst dál »

Dresy HC Sparta Praha 2015/16

Kategorie addo­nu: 
Datum vydá­ní: 2015-10-14 07:40:15

Číst dál »

Fanoušci Sparta Praha 2015

Kategorie addo­nu: Fanoušci
Datum vydá­ní: 2015-12-11 19:09:54

Číst dál »

Barevné spektrum Stanleyho Kubricka

Marc Anhony Figueras vytvo­řil vel­mi zají­ma­vé, čtyř­mi­nu­to­vé video, obsa­hu­jí­cí zábě­ry z těch nej­slav­něj­ších fil­mů reži­sé­ra Stanleyho Kubricka. Sestřih Kubrickových fil­mů názor­ně doku­men­tu­je izo­lo­va­né či domi­nant­ní pou­ží­vá­ní jed­not­li­vých barev (čer­ve­ná,... Číst dál »

Matej Adámy

Číst dál »

Old Shatterhand - Scénář a režie

První may­ov­ku pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti CCC Film pro­vá­ze­ly hned od začát­ku těž­kos­ti. V celém pro­ce­su pří­prav vlá­dl cha­os a nemohl za to nikdo jiný než sám šéf. Artur Brauner, nesmír­ně... Číst dál »

Cizinec v autoškole | Tigran Hovakimyan

Číst dál »

Fejsbůk | Lukáš Pavlásek

Číst dál »