Denní archiv Červenec 17, 2018

0

KAREL GOTT

S TOU PRAVOU PÍSNÍ V TEN PRAVÝ OKAMŽIK — Karel Gott již na kon­ci červ­na v praž­ské Malostranské bese­dě pokřtil své nové album Ta pra­vá. Křest se usku­teč­nil na mís­tě, kde před­lo­ni v říj­nu uspo­řá­dal prv­ní kon­cert po svém návra­tu na scé­nu po zdra­vot­ních pr...

Autor:
Prima - 17.07.20180

Prima - 17.07.2018

Televizni pro­gram na 17.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaV luxus­ní restau­ra­ci v cen­t­ru měs­ta dojde k vraž­dě slav­né­ho kucha­ře. Detektivové nemo­hou najít vra­žed­no...

Autor:
ČT - 17.07.20180

ČT - 17.07.2018

Televizni pro­gram na 17.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
KalendáriumŽánr: věda / fak­ta / vzdě­lá­ní; HDTV| 17.07. 01:50 17.07. 02:06GEN - Galerie eli­ty náro­da, Mil...

Autor:
NOVA - 17.07.20180

NOVA - 17.07.2018

Televizni pro­gram na 17.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaOstřelovač zastře­lí v par­ku námoř­ní­ho rot­mis­t­ra Adama Meyerse. Ačkoli to zpr­vu vypa­dá na prá­ci sé...

Autor:
TV Barrandov - 17.07.20180

TV Barrandov - 17.07.2018

Televizni pro­gram na 17.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Autor:
BenQ MS510 – jedinečný 3D projektor, který vám vyrazí dech0

BenQ MS510 – jedinečný 3D projektor, který vám vyrazí dech

BenQ MS510 je doko­na­lý 3D pro­jek­tor, kte­rý vás uchvá­tí neje­nom kva­li­tou pro­mí­ta­né­ho obra­zu, ale také cenou, za kte­rou se dostal na trh. O tom, že BenQ MS510 trhá rekor­dy v pro­dej­nos­ti, není pochyb, pro­to­že kdo by si nechtěl doma na stě­ně pro­mí­tat jedi­neč­né fil­my, nebo jedi­neč­né hry, kte­ré mu vyra­zí dech svou...

Autor:
0

Lylat Wars jsou po čtrnácti letech opět tady!

Když fanouš­ci tou­žeb­ně Nintendo pro­si­li, aby jim udě­lal pokra­čo­vá­ní vele úspěš­né hry Lylat Wars, tak Nintendo váha­lo, ale nako­nec se umoudři­lo a máme tu úžas­né pokra­čo­vá­ní, kte­ré nese jmé­no Star Fox 64 3D. Můžete se teda těšit na opě­tov­né bitvy, kte­ré bude­te svá­dět ve hvězd­ném sys­té­mu Lylat. Děj hry bude zasa­ze­ný doprostřed...

Autor: