Denní archiv Červenec 16, 2018

0

Auta 2 - Film nadupaný 3D technologií slibuje hodně

Máte rádi pohád­ky? Chcete vaše děti potě­šit? Pak je vez­mě­te do kina na nej­no­věj­ší pokra­čo­vá­ní úspěš­né kres­le­né pohád­ky Auta. Co film sli­bu­je? Skvělé závo­dy, vtip, napě­tí, akci, ale také pou­ži­tí nej­mo­der­něj­ší 3D tech­no­lo­gie. Od té si sli­bu­je hod­ně, pro­to­že při 3D ukáz­kách v kině, vypa­da­la Auta 2 napros­to úchvat­ně. Vyrazilo mi dech...

Autor:
TV Barrandov - 16.07.20180

TV Barrandov - 16.07.2018

Televizni pro­gram na 16.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Inga Lindström: Láska s vůní čokoládyValerie měla sen, že bude mít obchod s nej­lep­ší­mi čoko­lá­do­vý­mi spe­ci­a­li­ta­mi?...

Autor:
NOVA - 16.07.20180

NOVA - 16.07.2018

Televizni pro­gram na 16.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Soukromé pastiPoznali se v šest­nác­ti, vza­li se ve dva­ce­ti, pak měli dítě. Tondovi i Hance jejich život vyho­vo­val, dokud Ton...

Autor:
Prima - 16.07.20180

Prima - 16.07.2018

Televizni pro­gram na 16.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Policie v akciEpizoda: Milenec ve špaj­zu / Zloděj bez řidi­čá­ku / Nepřející sou­sed­ka / Bezdomovci v lese Čtyři pří­pa­dy...

Autor:
ČT - 16.07.20180

ČT - 16.07.2018

Televizni pro­gram na 16.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Hobby naší doby - let­ní speciálJiřina Bohdalová v půl­ho­din­ce inspi­ra­cí a zají­ma­vos­tí pro vol­ný čas. Žánr...

Autor:
LG BD550 – překrásný a výkonný Blu-ray přehrávač!0

LG BD550 – překrásný a výkonný Blu-ray přehrávač!

Na trhu je spous­ta Blu-ray pře­hrá­va­čů, ale málo kdo ví, kte­rý je ten pra­vý. Ono veli­ké roz­dí­ly mezi nimi nejsou, všech­ny vám pře­hra­jí Blu-ray fil­my z dis­ku poho­dl­ně a kva­lit­ně, ovšem roz­díl nalez­ne­te v soft­wa­ru Blu-ray pře­hrá­va­če, kte­rý je kus od kusu jiný. Tento soft­ware povy­šu­je Blu-ray pře­hrá­vač někam jinak a tak poté váš...

Autor:
0

Šmoulové 3D - Modrá bomba, která vybuchne

Kdo by neznal tať­ku šmou­lu, Šmoulinku, nebo zlé­ho čaro­dě­je Gargamela ze seri­á­lu Šmoulové. Jak to tak bývá, tak se seri­ál dočkal fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní, kte­ré bude mít pre­mi­é­ru 11.8.2011. Já osob­ně se moc těším, pro­to­že si od toho sli­bu­ji mno­hé. Celý film vytvo­ři­li ve spo­lu­prá­ci Američané a Belgičané, pod tak­tov­kou Raja Gosnella....

Autor: