Denní archiv Červenec 12, 2018

TV Barrandov - 12.07.20180

TV Barrandov - 12.07.2018

Televizni pro­gram na 12.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 12.07. 02:50 12.07. 03:10Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né...

0

Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40%

Už samot­ný název fil­mu divá­ko­vi snad­no napo­ví, kde se bude ode­hrá­vat. A pokud divák viděl někte­rou z uká­zek, bude mu napros­to jas­né, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po něko­li­ka kome­di­ích vrhl na jiné téma (a nebo ne?) a nato­čil tak tro­chu Smrtonosnou Past s Dwaynem „Rockem“ Johnsonem. Will Sawyer (Rock) je váleč­ný vete­rán...

ČT - 12.07.20180

ČT - 12.07.2018

Televizni pro­gram na 12.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; 16:9 12.07. 01:55 12.07. 04:25Což takhle bram­bo­ro­vou plackuPaní...

Prima - 12.07.20180

Prima - 12.07.2018

Televizni pro­gram na 12.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaPolicisté vyšet­řu­jí pří­pad dvou vražd, kte­ré mají pod­le vše­ho stej­ný motiv - žár­li­vost. A Mick zuří, pr...

NOVA - 12.07.20180

NOVA - 12.07.2018

Televizni pro­gram na 12.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkMaskovaný pacha­tel zastře­lil před oči­ma hos­tů v restau­ra­ci muže, pak udě­lal pře­met a ute­kl. Monk se po ohled...

Don Giovanni v podání Royal Opera House | OPERA VISION0

Don Giovanni v podání Royal Opera House | OPERA VISION

Dnes v 20:00 máte jedi­neč­nou mož­nost zhléd­nout živý pře­nos před­sta­ve­ní ope­ry Don Giovanni, kte­rý bude uve­den v rám­ci pro­jek­tu OPERA VISION, tvo­ří­cí 30 diva­del z 19 zemí, kte­ré­ho se sta­ne Janáčkova ope­ra NdB sou­čás­tí!