Kritiky.cz > 2018 > Červen > 22

Kocour v botách 3D – překrásná pohádka od tvůrců Shreka

Tvůrci Shreka si jed­no­ho krás­né­ho dne sed­li a domlu­vi­li se, že dají jed­né posta­vě ze Shreka šan­ci a udě­la­jí mu 90 minu­to­vý pro­stor k tomu, aby vysvět­lil svo­jí his­to­rii před tím, než...Read more »

Jurský svět: Zánik říše - recenze

Dnes při­ná­ší­me recen­zi na pokrá­čo­vá­ní dino­sau­ří série - Jurský svět!Read more »

Philips DesignLine 32PDL7906H – výborně designově řešená 3D LED televize

3D LED tele­vi­ze? Kdo to kdy sly­šel! To je jis­tě lež! - Ano, tak tako­vé­to reak­ce mohou nastat, pokud lidé usly­ší ten­to ter­mín, ale nejed­ná se o Sci-fi, či o hud­bu budouc­nos­ti,...Read more »

Argentina - Chorvatsko 0:1

První gól Chorvatska - vel­ká chy­ba bran­ká­ře!Read more »