Jane Corryová - Pokrevní sestra

Sestry Kitty a Alison vedou odliš­né živo­ty. Kitty žije v ústa­vu. Nedokáže pro­mlu­vit a neho­du, kte­rá ji do ústa­vu dosta­la, si vůbec nevy­ba­vu­je. Nevzpomíná si ani na svůj pře­de­šlý život. Alison je...Číst dál »

Recenze: Skřítek Permoníček

Když jde do lesa dospě­lý, uží­vá si šumě­ní stro­mů, zpěv ptá­ků, nacpe si pusu plnou borůvek a občas jej pře­kva­pí hla­vič­ka hříb­ka vyku­ku­jí­cí z mechu. Zkuste vzít do lesa malé děti...Číst dál »

Jackass 3D - Nepochopená zábava kompletně ve 3D

Lidé ze sku­pi­ny Jackass jsou v drti­vé vět­ši­ně širo­kou veřej­nos­tí nepo­cho­pe­ni. Provádějí bláz­ni­vé kous­ky, na kte­ré by neměl žalu­dek ani ten nej­o­tr­lej­ší kaska­dér. Podle svých slov chtě­jí doká­zat samy sobě,...Číst dál »

Mission Impossible - Ghost Protocol – výborný akční thriller plný hvězd!

Ethan Hunt (Tom Cruise) je opět v akci a zase bude muset bojo­vat o svůj život, pro­to­že po něm půjde neje­nom jeho vlá­da, ale také Ruští agen­ti, kte­ří mají pif­ku na kaž­dé­ho vetřel­ce....Číst dál »

Jurský Svět: Zánik Říše (Jurassic World: Fallen Kingdom) - Recenze - 50%

To, že „nás“ v prv­ním Jurském Světě dino­sau­ři pora­zi­li a lidé prch­li ješ­tě nezna­me­ná konec. Ano opět se vra­cí­me na Isla Nublar, mís­to skvě­lé prehis­to­ric­ké zába­vy, do Jurského Světa. Nyní ale...Číst dál »

53. ročník MFF Karlovy Vary uvítá mezi svými hosty také herečku Annu Paquinovou a režiséra Stephena Moyera, kteří zde společně se scenáristou a hercem Denisem O´Harem a producentkou Cerise Hallam Larkinovou představí snímek Sklenka na rozloučenou.

Novozélandská hereč­ka Anna Paquinová zau­ja­la již v roce 1993 svou debu­to­vou rolí v oce­ňo­va­ném melod­ra­ma­tu Piano, kde byla za svůj výkon oce­ně­na Oscarem a v jede­nác­ti letech se teh­dy sta­la dru­hou nejmlad­ší drži­tel­kou...Číst dál »

Režisér Terry Giliam osobně představí na karlovarském festivalu svůj nový film Muž, který zabil Dona Quijota, který měl premiéru na letošním MFF v Cannes

Snímek Muž, kte­rý zabil Dona Quijota (The Man Who Killed Don Quixote), vzni­kal řadu let a pro­vá­ze­la ho řada peri­pe­tií. Původní natá­če­ní fil­mu, v němž měli hlav­ní role vytvo­řit Johnny Depp...Číst dál »

Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na 53. ročníku MFF KV herec, režisér, scenárista, producent a hudebník Tim Robbins, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tajemná řeka (Mystic River, 2003) a oscarové nominace za nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking, 1995).

Tim Robbins měl díky rodin­né­mu záze­mí blíz­ko k umě­lec­ké­mu pro­stře­dí. Hereckou kari­é­ru zapo­čal v newy­or­ských diva­dlech a po stu­di­ích pokra­čo­val jako herec a reži­sér v expe­ri­men­tál­ním diva­del­ním sou­bo­ru The Actor´s Gang, kte­rý pod jeho umě­lec­kým...Číst dál »

Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude…

Z pod­ze­mí na zem vylé­za­jí bytos­ti. Bytosti, kte­ré měly trestat jenom ty špat­né, ale roz­hod­ly se, že chtě­jí dělat špat­né věci všem. Okřídlení, pokr­če­ní nebo nehmot­ní tvo­ro­vé se tak pohy­bu­jí...Číst dál »

XXXTentacion

Jahseh Dwayne Onfroy, vystu­pu­jí­cí hlav­ně jako XXXTentacion (23. led­na 1998, Plantation, Florida - 18. čer­ven 2018) byl ame­ric­ký rap­per, zpě­vák a skla­da­tel.Číst dál »

Nezvratný osud 5 3D - nikdo neunikne!

Démon, či šíle­nec jako zápor­né posta­vy se v Nezvratném osu­du obje­vi­ly již něko­li­krát. Tentokrát nebu­de ve fil­mu ani démon, ani šíle­nec, ale hlav­ní hrdi­ny bude pro­ná­sle­do­vat sama smrt. Jak je patr­né,...Číst dál »