Kritiky.cz > 2018 > Červen > 19

První republika

Videa z natá­če­ní 3. řady seri­á­lu.Read more »

Natáčí se třetí řada seriálu První republika

Až do léta letoš­ní­ho roku se natá­čí dal­ší řada oblí­be­né­ho seri­á­lu První repub­li­ka, jed­ná se o tři­náct dílů tře­tí řady. Za kame­rou opět sto­jí Biser A. Arichtev a do hlav­ních rolí...Read more »

První republika - Galerie fotek

Read more »

Piraňa 3D - Prehistorické potvůrky ožívají v geniálním 3D podání

Nový film od reži­sé­ra Alexandra Aja sli­bu­je mno­hé jak po dějo­vé slož­ce, tak po té fil­mař­ské, kdy je film natá­čen pomo­cí 3D tech­no­lo­gie. Tohoto nada­né­ho reži­sé­ra může­te znát z fil­mů Hory mají...Read more »