Kritiky.cz > 2018 > Červen > 10

Znělka 58. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU

Read more »

Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

Už máte dost těch ška­ro­hlí­dů kolem vás, kte­ří vám jen vysá­va­jí ener­gii, nebo jste zjis­ti­li, že vy sami vidí­te svět hlav­ně v čer­ných bar­vách a hlav­ně to už tak nechce­te? Pak...Read more »

Hrady z písku

„Ten pocit nikdy nevy­pr­chal, dokon­ce ani ve chví­li, kdy zemřel. Proto niko­ho nepře­kva­pi­lo víc než mě samot­nou, že se má dlaň tak dob­ře hodí i do dla­ně cizí.“ (str. 212) Svět...Read more »

Uvnitř v sobě - Najděte svoji cestu

Cítíme se vyčer­pa­ní? Máme pocit, že nic nezvlá­dá­me a čím více se sna­ží­me, tím více se vzda­lu­je­me své­mu cíli? Tato pub­li­ka­ce nám může pomo­ci. Michael Neill 25 let půso­bí jako...Read more »