Denní archiv Červen 9, 2018

ČT - 09.06.20180

ČT - 09.06.2018

Televizni pro­gram na 09.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PolopatěModerní hob­by maga­zín Filipa Čapky. Užitečné infor­ma­ce o zahra­dách, byd­le­ní a sta­veb­ních úpra­vác...

Autor:
Prima - 09.06.20180

Prima - 09.06.2018

Televizni pro­gram na 09.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
TV Barrandov - 09.06.20180

TV Barrandov - 09.06.2018

Televizni pro­gram na 09.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
NOVA - 09.06.20180

NOVA - 09.06.2018

Televizni pro­gram na 09.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyNa sta­ni­ci při­chá­zí ile­gál­ní uprch­lík, kte­rý má být vydán na Haiti, a tvr­dí, že zná okol­nos­ti vraž­dy kubáns...

Autor: