Měsíční archiv Červen 2018

0

Skvělý film Green Lantern přichází ve 3D do českých kin

Skvělého reži­sé­ra Martina Campbella může­te znát díky fil­mům Zlaté oko, nebo Casino Royale. Tento rok vypus­til na svět­lo svě­ta skvě­lý akč­ní Sci-Fi film Green Lantern, kte­rý je vel­mi chvá­len kvů­li svým pro­pra­co­va­ným akč­ním scé­nám a tri­kům. Co vás také zaujme, je fil­mo­vé obsa­ze­ní. Ve fil­mu hra­jí Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter...

Prima - 30.06.20180

Prima - 30.06.2018

Televizni pro­gram na 30.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prima Max

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prima Cool

Název pro­gram...

TV Barrandov - 30.06.20180

TV Barrandov - 30.06.2018

Televizni pro­gram na 30.06.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kino Barrandov

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Děkujeme webu http://xmltv....

ČT - 30.06.20180

ČT - 30.06.2018

Televizni pro­gram na 30.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ČT 2

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Děkujeme webu http://xm...

NOVA - 30.06.20180

NOVA - 30.06.2018

Televizni pro­gram na 30.06.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nova Cinema

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nova Action

Název pro­gra­mu
...

LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu0

LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu

Špičkový Blu-ray pře­hrá­vač LG BD570 vyra­zil dech svou výba­vou nejed­no­mu kupu­jí­cí­mu a není se čemu divit! Za 2 490,-Kč dosta­ne­te neje­nom Blu-ray pře­hrá­vač, ale dosta­ne­te maši­nu, kte­rá má dokon­ce i WI-FI při­po­je­ní na inter­net! A to za 2 490,-Kč oprav­du sto­jí! Co tedy všech­no LG BD570 má? Vlastní WI-FI, se kte­rou může­te pře­hrá­vat videa z napří­klad...

0

Recenze: Zvířátka v džungli

V džun­g­li se naro­di­li dva malí tygří­ci, kte­ří pro­ve­dou malé čte­ná­ře živo­tem v pra­le­se a uká­žou jim ostat­ní oby­va­te­le, kte­ří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilu­stra­ce Laury Horton najde­te v kni­ze Zvířátka v džun­g­li. Hned na prv­ní stra­ně budou děti zkla­ma­né, že řeč byla o dvou tygří­cích, ale vidí jen jed­no­ho. Stačí odklo­pit papí­ro­vé okén­ko...

0

Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem

Také máte pro­blém nau­čit své dítě pozná­vat bar­vy?  Do dneška si neu­stá­le ple­te zele­nou s mod­rou a oran­žo­vou se žlu­tou? Pro všech­ny rodi­če, ale pře­de­vším zví­da­vé děti  od tří let je urče­na kni­ha dvo­ji­ce auto­rek Pavla Hanáčková a Julie Cossette Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem. V kni­ze najde­te šest barev (mod­rá, žlu­tá, zele­ná, oran­žo­vá,...