Denní archiv Květen 21, 2018

0

Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 %

Co nám při­nes­lo prv­ních pět epi­zod? Hodně novi­nek, hod­ně her­ců a taky hod­ně toho, co vlast­ně čeká­me od seri­á­lo­vé­ho hitu. Poslední díl prv­ní polo­vi­ny nás zno­va pře­ne­sl do pří­bě­hu dvou hlav­ních žen­ských postav, Dolores a Maeve. První jme­no­va­ná zno­va ces­tu­je po širo­kém divo­kém zápa­dě za odpla­tou a Maeve obje­vu­je nový svět, ten­to­krát z Japonska (Shogun...

Autor:
0

Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha

Nelinka je malá psí sleč­na, kte­rá má za panič­ku Violku, jede­nác­ti­le­tou moc milou hol­čič­ku, kte­rou nade vše zbož­ňu­je. Nejenom pro­to, že si s ní hra­je, blb­nou spo­lu, dová­dí, ale též i díky tomu, že se Nelinka pota­jí večer při­šou­rá a hup - už je v poste­li. Tam obě dvě spo­lu sdí­lí ty nej­krás­něj­ší sny....

Autor:
Prima - 21.05.20180

Prima - 21.05.2018

Televizni pro­gram na 21.05.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Největší tan­ko­vé bitvyV říj­nu 1973 se Egypt a Sýrie poku­si­ly vytla­čit Izrael z úze­mí, kte­ré obsa­dil během šes­ti­den­ní ...

Autor:
NOVA - 21.05.20180

NOVA - 21.05.2018

Televizni pro­gram na 21.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nova Cinema

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nova Action

Název pro­gra­mu
...

Autor:
TV Barrandov - 21.05.20180

TV Barrandov - 21.05.2018

Televizni pro­gram na 21.05.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
ČT - 21.05.20180

ČT - 21.05.2018

Televizni pro­gram na 21.05.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na téma „jak si užít poušť“ (2003). Spoluú...

Autor: