Denní archiv Květen 19, 2018

0

Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem

Kate strá­vi­la posled­ních pat­náct let ve váleč­né zóně. Pracovala jako váleč­ná repor­tér­ka. Teď se vra­cí domů, pro­to­že jí zemře­la mat­ka. Pohřeb už nestih­la, její sest­ra Sally jí dala vědět poz­dě. Kate to ale vůbec nepře­kva­pi­lo. Nemají dob­rý vztah. Rozhodne se, že strá­ví něko­lik dní v rod­ném domě. Není to dob­rý nápad....

Autor:
0

Elena: Přes všechny překážky - kniha

Elena Weilandová, tři­nác­ti­le­tá dív­ka, upí­ra­la oči k oblo­ze, a to dosti kri­tic­ky, pro­to­že mrač­na byla stá­le pří­tom­na, avšak usou­di­la, že zhru­ba hodi­nu bez deš­tě vyu­ži­je na to, aby se moh­la pro­jet na koni. Léto poma­lu kon­či­lo a ona vědě­la, že tím pádem bude muset být více ve stá­ji, tudíž chtě­la vyu­žít co nej­ví­ce...

Autor:
TV Barrandov - 19.05.20180

TV Barrandov - 19.05.2018

Televizni pro­gram na 19.05.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svět...

Autor:
ČT - 19.05.20180

ČT - 19.05.2018

Televizni pro­gram na 19.05.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 19.05. 02:08 19.05. 04:40AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV|...

Autor:
Prima - 19.05.20180

Prima - 19.05.2018

Televizni pro­gram na 19.05.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
Prima - 19.05.20180

Prima - 19.05.2018

Televizni pro­gram na 19.05.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
NOVA - 19.05.20180

NOVA - 19.05.2018

Televizni pro­gram na 19.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemNa rodi­nu se řítí pohro­ma, dora­zí jeden z Frankových pří­buz­ných, jenž roz­hod­ně nemá ve zvy­ku brát si ser­vít­ky...

Autor: