Denní archiv Květen 8, 2018

0

Supraphonline INFO květen

TIPY DIGITÁLNÍHO OBCHODU — Přinášíme nový news­let­ter o nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lech z nabíd­ky inter­ne­to­vé­ho obcho­du Supraphonline. Nabízíme nejen novin­ky a archiv­ní titu­ly z širo­ké nabíd­ky Supraphonu, ale i mno­ho archiv­ních rarit­ních nahrá­vek, kte­ré nevyš...

Autor:
0

Vzdálená řeka - kniha

Nicole je mla­dá žena, kte­rá momen­tál­ně řeší ne zrov­na pří­jem­né věci. Zrovna stá­la u buj­ných hroz­nů na její far­mě, když pro­si­la o odpuštění- a koho - své­ho zesnu­lé­ho otce. Rozhodla se totiž, že far­mu pro­dá. Šlo hlav­ně o to, že měla pocit, že v tomhle zapa­dá­ko­vě zakr­ní, i když ji to s vínem bavi­lo, tedy pěs­to­vá­ní a ne...

Autor:
0

Strážkyně podsvětí - kniha

Pan s paní Emersonovou byli man­že­lé a momen­tál­ně se nachá­ze­li v Káhiře, na čemž neby­lo nic až tak div­né­ho, pro­to­že pan Emerson byl povo­lá­ním arche­o­log a navíc tam měli jis­tý zájem - syna. Přijeli i s ado­p­tiv­ní dce­rou Nefret, se kte­rou měl bra­tr dob­rý vztah, i když neby­li bio­lo­gič­tí sou­ro­zen­ci. Nyní byli v jis­té kavár­ně a čeka­li na své­ho...

Autor:
Prima - 08.05.20180

Prima - 08.05.2018

Televizni pro­gram na 08.05.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex VII (7) -ST -W -HDPři diva­del­ním před­sta­ve­ní na zám­ku Schönbrunn dojde k vraž­dě jed­no­ho her­ce. Ještě než ...

Autor:
NOVA - 08.05.20180

NOVA - 08.05.2018

Televizni pro­gram na 08.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Střepiny 08.05. 02:25 08.05. 03:00KolotočSoutěžní pořad plný napě­tí a pře­kva­pe­ní uvá­dí Pavel Poulíček. Režie A. J. Baryal (...

Autor:
ČT - 08.05.20180

ČT - 08.05.2018

Televizni pro­gram na 08.05.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 08.05. 02:21 08.05. 04:55AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV|...

Autor:
TV Barrandov - 08.05.20180

TV Barrandov - 08.05.2018

Televizni pro­gram na 08.05.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších Kateřina Brožová a svět výji...

Autor: