Měsíční archiv Květen 2018

0

Magická zvířata - Psí kouzla - kniha

Lotka stá­la před zrca­dlem a zrov­na si zapí­na­la svůj nový škol­ní sve­třík čer­ve­né bar­vy, kte­rý ji kou­pil strejda. Pomyslela si, že to není až tak špat­né, avšak z toho­to omy­lu ji vyved­la Sofinka, její, či spí­še strejdo­va fen­ka. Aby v tom bylo jas­no - Lotka žila u strýč­ka, bra­t­ra její­ho tatín­ka, kte­rý už nebyl a kam...

Autor:
0

HANA ZAGOROVÁ

NA PODZIM NOVÉ ALBUM — V těch­to dnech ve stu­diu Dana Hádla vzni­ká nové album Hany Zagorové, kte­ré vyjde na kon­ci září u vyda­va­tel­ství Supraphon. Na novin­ce budou pře­de­vším domá­cí pís­nič­ky mla­dých auto­rů, někte­ří s Hanou Zagorovou již spo­lu­pra­co­va­li na ...

Autor:
Prima - 31.05.20180

Prima - 31.05.2018

Televizni pro­gram na 31.05.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
ČT - 31.05.20180

ČT - 31.05.2018

Televizni pro­gram na 31.05.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 31.05. 02:03 31.05. 04:35Grilované překvapeníTaky jste si ...

Autor:
0

Ano, šéfe! končí, Pohlreich na Primě ale nikoli

Gastronomická show Ano, šéfe!, kte­rá se za dobu své­ho vysí­lá­ní sta­la sku­teč­ně kul­tov­ní, spě­je do své­ho finá­le. V těch­to dnech se natá­čí její posled­ní díly, kte­ré divá­ci uvi­dí na svých obra­zov­kách. Oblíbený šéf­ku­chař Zdeněk Pohlreich, jemuž dnes ve svě­tě gastro­no­mie neřek­ne de fac­to nikdo jinak než Šéf, ale na Primě roz­hod­ně...

Autor:
NOVA - 31.05.20180

NOVA - 31.05.2018

Televizni pro­gram na 31.05.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Beze stopyZmizí chů­va i s malič­kou dce­rou boha­té­ho páru Pierceových Nicky. Vypadá to na únos s výkup­ným, ale pak se v lese ...

Autor:
0

Králíček Petr - recenze

Druhá recen­ze, dru­hý film pana Žďánského. Pan reži­sér jed­nou pro­hlá­sil, že jeho dabing má fun­go­vat jako orchestr. A tady se to naroz­díl od Black Panthera poda­ři­lo plně.

Autor:
TV Barrandov - 31.05.20180

TV Barrandov - 31.05.2018

Televizni pro­gram na 31.05.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéS Kateřinou Brožovou do svě­ta hvězd 31.05. 02:00 31.05. 02:45Na plac! 31.05. 02:45 31.05...

Autor:
0

Recenze knihy: Čarodějnice

Je vel­ký počet strá­nek zna­kem dob­ré detek­tiv­ky se zají­ma­vou záplet­kou? Nebo se jed­ná o vatu a pří­běh by měl jiný spád, kdy­by kni­ha o tře­ti­nu strá­nek zhub­la? Přesně tyto otáz­ky jsem si kladla při čte­ní kni­hy švéd­ské spi­so­va­tel­ky Camilly Läckberg Čarodějnice. Námět je zají­ma­vý a nepo­hy­bu­je se v obvyk­lých mezích, kdy jsou obě­tí mla­dé naiv­ní ženy...

Autor: