Denní archiv Duben 27, 2018

EVROPSKÉ OPERNÍ DNY | 12. a 13. května0

EVROPSKÉ OPERNÍ DNY | 12. a 13. května

Letošním téma­tem je Evropské kul­tur­ní dědic­tví. Vydejte se tedy s námi na samot­ný počá­tek a seznam­te se s inspi­ra­ce­mi, kte­ré stá­li u vzni­ku ope­ry, pro­střed­nic­tvím kom­po­no­va­né­ho pořa­du - Na počát­ku byla ope­ra a násled­né­ho před­sta­ve­ní La Dafne, pova­žo­van...

Autor:
0

Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva

No, není to s dneš­ním svě­tem vůbec jed­no­du­ché. Na jed­nu stra­nu je tohle vel­mi depre­siv­ní čte­ní, pro­to­že jest­li na něm je jen polo­vi­na prav­dy (prav­dě­po­dob­nost tady je i pro těž­ké­ho rea­lis­tu), tak nám asi nezby­de nic jiné­ho, než žít na maxi­mum smys­ly svých vlast­ních živo­tů a dou­fat, že ta džun­gle kolem postup­ně uvad­ne...

Autor:
0

Phishing na uživatele Seznamu

Pozor nej­vět­ší nebez­pe­čí! Objevil se nový Phishing uži­va­te­le slu­žeb Seznamu.  Pokud jej dosta­ne­te, ihned jej smaž­te a napiš­te sezna­mu, že mají akti­vo­vat lep­ší spam fil­try.

Autor:
Prima - 27.04.20180

Prima - 27.04.2018

Televizni pro­gram na 27.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
NOVA - 27.04.20180

NOVA - 27.04.2018

Televizni pro­gram na 27.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PráskNikdo neví o celebri­tách více než my! Vstupte s námi do živo­ta hvězd. Moderuje G. Partyšová 27.04. 02:15 27.04. 03:00K...

Autor:
TV Barrandov - 27.04.20180

TV Barrandov - 27.04.2018

Televizni pro­gram na 27.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Soudkyně BarbaraSkutečné pří­běhy ze soud­ních síní. Nesmlouvavá, neo­myl­ná a spra­ved­li­vá ? soud­ky­ně Barbara roz­ho­du...

Autor:
ČT - 27.04.20180

ČT - 27.04.2018

Televizni pro­gram na 27.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 27.04. 01:50 27.04. 04:25ObjektivMagazín zahra­nič­ních zají...

Autor: