Denní archiv Duben 26, 2018

0

Avengers: Infinity War - 100 %

Každý rok při­jde do kin něko­lik fil­mů od Marvelu. Některé slab­ší a někte­ré lep­ší. Postupně se během dese­ti let obje­vi­lo 18 fil­mů, aby dneska koneč­ně při­šel film, ve kte­rém se set­ka­jí všich­ni hlav­ní hrdi­no­vé pro­ti jed­no­mu zápo­rá­ko­vi. Avengers: Infinity War je zakon­če­ním, na kte­ré se fanouš­ci při­pra­vo­va­li hod­ně let. Film se...

Autor:
0

MIROSLAV HORNÍČEK 100

VYCHÁZÍ VELKÝ KOMPLET NAHRÁVEK — Supraphon potě­ší pří­z­niv­ce chyt­ré­ho humo­ru Miroslava Horníčka uni­kát­ním kom­ple­tem, kte­rý obsa­hu­je nahráv­ky dosud nikdy nevy­da­né, ale i zná­mé či zapo­me­nu­té. Pod názvem Dobře odtaj­ně­ný Miroslav Horníček vyjdou na 3CD-MP3 ...

Autor:
NOVA - 26.04.20180

NOVA - 26.04.2018

Televizni pro­gram na 26.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaGibbs vyrá­ží do Mexika, aby našel vra­ha agent­ky Macyové. Tam je zadr­žen poru­čí­kem Deanem, kte­rý h...

Autor:
ČT - 26.04.20180

ČT - 26.04.2018

Televizni pro­gram na 26.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Černé ovceZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - Kartu zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny nosí­me všich­ni u sebe. Na jaké ošet­ře­ní máme ...

Autor:
TV Barrandov - 26.04.20180

TV Barrandov - 26.04.2018

Televizni pro­gram na 26.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Autor:
Prima - 26.04.20180

Prima - 26.04.2018

Televizni pro­gram na 26.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex VI (8) -ST -W -HDÚspěšný reklam­ní foto­graf má veli­ce zvlášt­ní záli­bu v umě­lec­kém zachy­ce­ní smr­ti. Ve stej...

Autor: