Denní archiv Duben 18, 2018

0

DILIGENCE

ABUNDANCE IN EXERTION — Na čes­kém hudeb­ním trhu se obje­vi­lo nové vyda­va­tel­ství The Barn Production, kte­ré spa­dá pod respek­to­va­né nahrá­va­cí stu­dio The Barn pro­du­cen­ta a hudeb­ní­ka Dana Frimla (Mean Messiah). Label si kla­de za cíl dostat na trh naděj­né a ...

Autor:
0

MORAVSKÉ DVOJZPĚVY

S DVOŘÁKOVÝM KLAVÍREM — Supraphon za pod­po­ry Státního fon­du kul­tu­ry a Národního muzea vydá­vá výji­meč­nou nahráv­ku Moravských dvoj­zpěvů Antonína Dvořáka. Komplet všech tři­a­dva­ce­ti Moravských dvoj­zpěvů byl poří­zen na původ­ní Dvořákovo kří­d­lo znač­ky Bösend...

Autor:
0

PAVEL HAAS QUARTET

PRVNÍ KONCERT V NOVÉ SESTAVĚ! — Pavel Haas Quartet se po roce vra­cí do kul­tur­ní­ho cen­t­ra La Fabrika, kde vystou­pí 4. květ­na 2018 od 19:30 hodin v pro­sto­ru Slévárny. Program kon­cer­tu je ten­to­krát sesta­ven výhrad­ně z děl Dmitrije Šostakoviče, zazní Smyčc...

Autor:
NOVA - 18.04.20180

NOVA - 18.04.2018

Televizni pro­gram na 18.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaSprávce par­ku nara­zí na postře­le­né­ho muže. Je pře­ve­zen v kri­tic­kém sta­vu do nemoc­ni­ce a míst­ní po...

Autor:
TV Barrandov - 18.04.20180

TV Barrandov - 18.04.2018

Televizni pro­gram na 18.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svět...

Autor:
ČT - 18.04.20180

ČT - 18.04.2018

Televizni pro­gram na 18.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Černé ovceIMPLANTÁTY - Zákazníci si na sle­vo­vých por­tá­lech zakou­pi­li vou­che­ry na zho­to­ve­ní zub­ních imp­la...

Autor:
Prima - 18.04.20180

Prima - 18.04.2018

Televizni pro­gram na 18.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor: