Denní archiv Duben 15, 2018

0

Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

Máte rádi záha­dy, text bez zby­teč­ných kli­ček, kte­rý doká­že pod­ní­tit vaši fan­ta­zii a pozvat na výlet?  Chcete nejen pro­ces­to­vat repub­li­ku, ale také se o ní něco dozvě­dět? Čeká vás dovo­le­ná s puber­tál­ní­mi dět­mi a je vám jas­né, že na barok­ní por­tál, seces­ní ostě­ní nebo gotic­ké prv­ky v cír­kev­ních stav­bách je těž­ko nalá­ká­te? Pak sáh­ně­te po kni­ze...

Autor:
NOVA - 15.04.20180

NOVA - 15.04.2018

Televizni pro­gram na 15.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Sestra v akci(Sister Act) Whoopi Goldberg způ­so­bi­la v kláš­te­ře nej­pr­ve poprask, ale pak vytvo­ři­la z řádo­vých sester doce­la ...

Autor:
Prima - 15.04.20180

Prima - 15.04.2018

Televizni pro­gram na 15.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v Midsomeru X -ST -W -HDHilary, vdo­va po Alanu Kingovi, kte­rý tra­gic­ky zahy­nul v Číně, se pro­vdá za jeho bra­tr...

Autor:
TV Barrandov - 15.04.20180

TV Barrandov - 15.04.2018

Televizni pro­gram na 15.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Věřte nevěř­te (39,40)Tajuplná hra s pří­běhy. Které z nich napsal sce­náris­ta a kte­ré při­ne­sl sám život? Americký s...

Autor:
ČT - 15.04.20180

ČT - 15.04.2018

Televizni pro­gram na 15.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na téma „jak si užít jízdu“ (2003). Spoluú...

Autor: