Denní archiv Duben 14, 2018

0

Poslední Přelet Miloše Formana. Česká televize uctí památku oscarového režiséra

Česká tele­vi­ze mimo­řád­ně mění pro­gram. K uctě­ní památ­ky legen­dy čes­ké i svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, reži­sé­ra a sce­náris­ty Miloše Formana, uve­de hned něko­lik jeho sním­ků a por­trétů. Dnes odpo­led­ne se v doku­men­tu Miloslava Šmídmajera Co tě neza­bi­je ohléd­ne za mil­ní­ky v živo­tě a kari­é­ře reži­sé­ra. Večer bude na Jedničce České tele­vi­ze pat­řit osca­ro­vé­mu sním­ku Přelet nad kukač­čím hníz­dem. Art...

Autor:
0

Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha

V devět hodin ráno už měla ote­vře­na Detektivní agen­tu­ra Lišáka Vildy a už nyní čeka­la spous­ta zví­řat na při­je­tí. Lišák Vilda, maji­tel, stis­kl tla­čít­ko na sto­le a požá­dal sleč­nu Mangustu, aby mu uved­la prv­ní­ho kli­en­ta. Vilda jenom dou­fal, že bude mít pořád­ný pří­pad a ne jen, aby hle­dal vever­či­ny ztra­ce­né oříš­ky. Jak tak...

Autor:
TV Barrandov - 14.04.20180

TV Barrandov - 14.04.2018

Televizni pro­gram na 14.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Autor:
Prima - 14.04.20180

Prima - 14.04.2018

Televizni pro­gram na 14.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Aréna mrtvýchNovodobí gla­di­á­to­ři, kte­ří jsou drže­ni ve věze­ní pro­ti své vůli, boju­jí na život a na smrt sle­do­vá­ni mil...

Autor:
0

Miloš Forman

Miloš Forman, původ­ně Jan Tomáš Forman (18. úno­ra 1932 Čáslav – 13. dub­na 2018), byl reži­sér, sce­náris­ta a herec čes­ké­ho půvo­du, žijí­cí ve Spojených stá­tech ame­ric­kých. Byl drži­te­lem dvou Oscarů za nej­lep­ší režii, tří Zlatých gló­bů a ceny BAFTA ve stej­né kate­go­rii.

Autor:
NOVA - 14.04.20180

NOVA - 14.04.2018

Televizni pro­gram na 14.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaBývalý mari­ňák Werth se na Gibbse obrá­tí s žádos­tí o pomoc. Někdo mu zabil pří­te­le a kole­gu Heath...

Autor:
ČT - 14.04.20180

ČT - 14.04.2018

Televizni pro­gram na 14.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Sváteční slo­vo geo­lo­ga a spi­so­va­te­le Václava CílkaŽánr: nábo­žen­ství; HDTV|Znakový jazyk| 14.04. 02:23 14...

Autor: