Denní archiv Duben 9, 2018

0

Supraphonline INFO duben

TIPY DIGITÁLNÍHO OBCHODU — Přinášíme nový news­let­ter o nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lech z nabíd­ky inter­ne­to­vé­ho obcho­du Supraphonline. Nabízíme nejen novin­ky a archiv­ní titu­ly z širo­ké nabíd­ky Supraphonu, ale i mno­ho archiv­ních rarit­ních nahrá­vek, kte­ré nevyš...

Autor:
0

Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo, ve Francii pře­zdí­ván Bébel (* 9. dub­na 1933 Neuilly-sur-Seine), je fran­couz­ský diva­del­ní a fil­mo­vý herec.

Autor:
0

NOVINKY DUBEN

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Každý měsíc je naše nabíd­ka nových alb veli­ce pes­t­rá a může zaujmout pří­z­niv­ce popu­lár­ní hud­by, kla­si­ky, ale i mlu­ve­né­ho slo­va. Přesný pře­hled o našich novin­kách zís­ká­te v měsíč­ní­ku „CO JE NOVÉHO“, kde je více podrob­nos­tí....

Autor:
Prima - 09.04.20180

Prima - 09.04.2018

Televizni pro­gram na 09.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
BIKESALONUž žád­né dumá­ní, kam na výlet s kolem, jaké vyba­ve­ní vybrat, jak se při­pra­vit na sezó­nu či na co si dát při ...

Autor:
0

Juraj Herz

Juraj Herz (4. září 1934 Kežmarok – 8. dub­na 2018) byl čes­ký reži­sér, sce­náris­ta a herec židov­ské­ho půvo­du, naro­ze­ný na Slovensku. Pocházel ze židov­ské rodi­ny, byl pokřtěn, pak byl ate­is­tou. Studoval foto­gra­fii na Umělecko-průmyslové ško­le v Bratislavě a poz­dě­ji režii a lout­ko­he­rec­tví na DAMU v Praze. V letech 1960–1961 půso­bil jako herec a reži­sér v praž­ském diva­dle Semafor. Od roku 1961 půso­bil jako asi­s­tent režie a poz­dě­ji i jako reži­sér v Praze na Barrandově. V roce 1987 ode­šel do Německa, kde točil zejmé­na pro tele­vi­zi. V poz­děj­ších letech...

Autor:
TV Barrandov - 09.04.20180

TV Barrandov - 09.04.2018

Televizni pro­gram na 09.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 09.04. 02:40 09.04. 03:05Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newr...

Autor:
ČT - 09.04.20180

ČT - 09.04.2018

Televizni pro­gram na 09.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
BolkovinyBolek Polívka vyprá­ví úsměv­né his­tor­ky (2001). Spoluúčinkují: J. Paulová, J. Vojtek a J. Přeuči...

Autor:
NOVA - 09.04.20180

NOVA - 09.04.2018

Televizni pro­gram na 09.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyTým dosta­ne za úkol pře­šet­řit vraž­du z roku 1977, kdy byl na nástu­piš­ti pod­zem­ní dráhy nale­zen uškr­ce­ný mla...

Autor: