Denní archiv Duben 7, 2018

EHA 15 MS soupisky/rosters 1.30

EHA 15 MS soupisky/rosters 1.3

CZ: Soupisky jsou určeny pro orgi­nál­ní EHA15 patch s sm-ligou  „bez patche prv­ní ligy“   EN: Rosters are designed for orgi­nál­ní EHA15 patch with SM-League „patch without first lea­gue“       - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 1.2. 2015(včetně aktu­a­li­za­cí atri­bu­tů hráčů,čísel dresů,věku ‚drže­ní hole...)   - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy...

Autor:
Soupisky / Rosters - Tipsport Extraligy 2015/16 samoinstalace0

Soupisky / Rosters - Tipsport Extraligy 2015/16 samoinstalace

CZ: Samoinstalace sta­čí spus­tit dát ces­tu k nhl09 a nehat nain­sta­lo­vat - Soupisky čes­ké Tipsport extra­li­gy k datu 4.3.2016 (včetně upra­ve­ných čísel hráčů) - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 25.10.2015 - Soupisky NHL k datu 25.10.2015 - Soupisky KHL k datu 11.9.2015 - Soupisky němec­ké DEL k datu 23.12.2014 - Soupisky fin­ské SM ligy k datu 30.5.2015...

Autor:
0

Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha

V sobo­tu, šes­té­ho čer­ven­ce před dva­ce­ti lety - kde­si na dál­ni­ci v Německu - takhle začí­ná kniž­ní ces­to­pis dvou kama­rá­dek Peggy a Mirky, kte­ré se vyda­ly do Londýna. Obě dvě nased­ly do auto­bu­su a zača­ly se těšit na dovo­le­nou v Londýně. Drncání auto­bus Peggy pozvol­na uspá­va­lo, až se zača­la pro­pa­dat do vzpo­mí­nek, jak to...

Autor:
Mini fix for our KHL MEGAPACK0

Mini fix for our KHL MEGAPACK

Pro správ­nou funkč­nost KHL MEGAPACKU. Mini opra­va pro PODOLSK. Pokud nena­in­sta­lu­je­te, bude Vám padat gra­fi­ka u KHL.   For pro­per functi­o­na­li­ty of the KHL MEGAPACK. Mini fix for PODOLSK. If not installed, you will fall in gra­phics KHL.

Autor:
MS 2016 - sestavy ver 1.10

MS 2016 - sestavy ver 1.1

Postup insta­la­ce sou­pi­sek MS 2016 1.0   1)Soubory db.viv a tuning.viv zko­pí­ruj­te do slož­ky se hrou a to do slož­ky db. 2)Soubory local bh a local viv opět do slož­ky se hrou a to do slož­ky fe a dáte nahra­dit stá­va­jí­cí. 3)Soubory exhibition.exh a exhi­bi­ti­on exha.tdb do slož­ky NHL09, kte­rou nalez­ne­te v doku­men­tech a opět dáte nahra­dit. 4)Nakonec spus­tí­te...

Autor:
EHA rosters 1.5 for Swiss patch0

EHA rosters 1.5 for Swiss patch

Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.Je nut­né mít nain­sta­lo­va­ný NLA SWISS patch.   - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 12. 1. 2014 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 12. 1. 2014 - Soupisky NHL k datu 12. 1. 2014 - Soupisky KHL k datu 12. 1. 2014 - Soupisky němec­ké DEL k datu 12. 1. 2014 - Soupisky...

Autor:
NOVA - 07.04.20180

NOVA - 07.04.2018

Televizni pro­gram na 07.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaMladá dvo­ji­ce nara­zí ces­tou pro vánoč­ní stro­mek na tělo mrt­vé­ho muže. Je jím Thomas Ellis, jehož ...

Autor:
TV Barrandov - 07.04.20180

TV Barrandov - 07.04.2018

Televizni pro­gram na 07.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Wolffův revírVraždy, úno­sy, lou­pe­že... to vše musí řešit komi­sař Wolff v hlav­ním měs­tě Berlíně. Německý kri­mi ser...

Autor:
Prima - 07.04.20180

Prima - 07.04.2018

Televizni pro­gram na 07.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
ČT - 07.04.20180

ČT - 07.04.2018

Televizni pro­gram na 07.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na for­bí­ně TMTak tro­chu jiná (talk) show Tomáše Matonohy s jeho hos­ty V. Marhoulem a K. Leichtovou na pr...

Autor: