Denní archiv Duben 6, 2018

EHA rosters BASIC 1.70

EHA rosters BASIC 1.7

    Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.     - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 11. 5. 2014   - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 19. 3. 2014   - Soupisky NHL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky KHL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky němec­ké DEL k datu 19. 3. 2014  ...

Autor:
0

EHA NHL 14 (Upgrade NHL 09 on NHL 14) - 1.0a - Torrent

EHA NHL 14 (Update NHL 09 na NHL 14) ver 1.0a -Je aktu­a­li­za­ce NHL 09 pro roč­ník 2013/2014. Obsahuje z čás­ti addo­ny pro minu­lou sezó­nu a z čás­ti pro aktu­ál­ní sezó­nu. -Vytvořil kolek­tiv European Hockey Addons. -Aktualizace sou­pi­sek a addo­nů nalez­ne­te na http://ehaddons.eu/ . -Můžete nás sle­do­vat také na face­boo­ku http://fb.com/EuropeanHockeyAddons .   Novinky: - Soupisky...

Autor:
The game witout indicator for greater realism0

The game witout indicator for greater realism

Kdo se cítí moc sil­ný na puku s indi­ká­to­rem, tak ať zku­sí hru bez indi­ká­to­ru pro vět­ší dojem reál­nos­ti. Hrát se to dá bez pro­blé­mů, jakmi­le si na to zvyk­ne­te pocit z reál­né hry je ohod­ně vět­ší. Balíček pro návrat indi­ká­to­ru je samo­zřej­mě při­ba­le­ný.   PS: Já takhle hra­ju roky a na indi­ká­tor...

Autor:
EHA rosters BASIC 1.60

EHA rosters BASIC 1.6

    Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.     - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 19. 3. 2014   - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 19. 3. 2014   - Soupisky NHL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky KHL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky němec­ké DEL k datu 19. 3. 2014  ...

Autor:
NHL 15 by EHA (Version by Jenda) - celý 5 Gb soubor0

NHL 15 by EHA (Version by Jenda) - celý 5 Gb soubor

EHA NHL 15 (Update NHL 09 na NHL 15) ver. by Jenda Tento balík je vytvo­řen v září 2015! -Je aktu­a­li­za­ce NHL 09 pro roč­ník 2014/2015. Obsahuje z čás­ti addo­ny pro minu­lou sezó­nu a z pře­váž­né čás­ti pro aktu­ál­ní sezó­nu. -Vytvořil kolek­tiv European Hockey Addons, (všem upřím­né podě­ko­vá­ní) -Aktualizace sou­pi­sek a addo­nů nalez­ne­te na http://ehaddons.eu/ . -Můžete nás sle­do­vat také...

Autor:
facepacky nhl hráčů / facepacky nhl players 2015 by ace-920

facepacky nhl hráčů / facepacky nhl players 2015 by ace-92

face­pac­ky těch­to hráčů / face­pac­ky these pla­yers   Jason Arnott  Keith Aucoin  Cam Barker  Steve Begin  Patrick Bordeleau  Jonas Brodin  Michael Caruso  Rich Clune  Cory Conacher Dan Ellis  Erik Fehr  Benn Ferriero  Joe Finley  Mark Fistric  Curtis Foster  Mark Fraser  Brendan Gallagher  Matt Gilroy  Scott Gomez  Thomas Hichey  Quinton Howden ...

Autor:
EHA rosters 1.3 for Swiss patch0

EHA rosters 1.3 for Swiss patch

V sou­pis­kách 1.3 je i Arosa challen­ge. Zapoměl jsem promiňte.  Arosa cha­lan­ge ros­ters are in ros­ters 1.3 . I for­got sor­ry. Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.  Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 a SWISS patch pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek. - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 21. 12. 2013...

Autor:
0

Evil Dead (1981) - 100% kultovní masakr nejen motorovou pilou

Pokud jste si někdy mys­le­li, že už jste vidě­li oprav­du pořád­ný horor, pak vám samo­zřej­mě věřím. I my si to teh­dy v roce 1987 mys­le­li. Když se však pus­ti­lo do tele­vi­ze COSI, co mělo něko­lik zli­do­vě­lých názvů, z nichž „Chata“ a nebo „Lesní duch“ byly pro nás nej­vý­stiž­něj­ší, málo­kdo teh­dy tušil že se dívá­me...

Autor:
SOCHI 2014 patch by EHA and colleagues - Torrent0

SOCHI 2014 patch by EHA and colleagues - Torrent

SOCHI 2014 PATCH BY EHA AND COLEGUESJe nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14.Je nut­né mít pro správ­nou funkč­nost nain­sta­lo­vá­ny sou­pis­ky spe­cial, nebo spe­cial pro patche DEL a SWISS.Patch obsa­hu­je:Dve aré­ny( Balshoj a Shajbu) - JendaBranka: jen­daPřechodka,loga a hodi­ny: Jenda, 7becksLedy: BinczechPuky: Lprow28Dresy do hry a do menu: zMAKER,DEMOULFans:Janciroz­hod­čí: DEMOULKompletace patche:JendaPS: U patche nefun­gu­je SHL liga....

Autor:
0

ZDENĚK SVĚRÁK PŘEVEZME CENU

ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS — Zvláštní cenu Asociace vyda­va­te­lů audi­ok­nih za mimo­řád­ný pří­nos v oblas­ti mlu­ve­né­ho slo­va letos zís­ká­vá Zdeněk Svěrák, kte­rý tex­ty audi­ok­nih nejen čte, ale záro­veň i píše.

Autor: