Denní archiv Duben 5, 2018

Finální Minipatch sezóny 2013/14 - Torrent0

Finální Minipatch sezóny 2013/14 - Torrent

Balík obsa­hu­je: ********** EHA ros­ters BASIC 1.7 Czech Tipsport Extraleague - Jerseys 2013/14 vč. Play Off Třinec a Kometa Brno Czech Tipsport Extraleague - Ices 2013/14 ELH Facepack HC Sparta Praha 2013/2014 Tváře/cybres Liberec 2013/2014 Cyberfaces pack by Dany33 part 1 MS 2014 - IIHF WC 2014 Jersey patch by zMaker, Demoul,...

Autor:
MS 2014 - IIHF WC 2014 patch0

MS 2014 - IIHF WC 2014 patch

Obsahuje dre­sy (pro MS 2013 a OH 2014, přes­né dre­sy vyjdou doda­teč­ně), led, aré­nu, puk, roz­hod­čí, hodi­ny, loga, pře­chod­ku, fanouš­ky a písmo. Balík bran­ká­řů vyjde doda­teč­ně, již teč na něm pra­cu­je­me. Contains jer­seys (for IIHF WC 13, OG 14, jer­seys for IIHF WC 14 will be rele­a­sed later), ice, are­na, puck, refe­ree, gameclock,...

Autor:
EHT KARJALA AND DEUTCHLAND CUP PATCH 20130

EHT KARJALA AND DEUTCHLAND CUP PATCH 2013

Co obsa­hu­je: Karjala Cup - aré­na, led,  roz­hod­čí, sou­pis­ky. Deutschland Cup - sou­pis­ky,  týmy jsou nasta­ve­ny v DEL aré­ně. Druhý balík Vám vrá­tí IIHF MS 2013.   What it con­ta­ins: Karjala Cup - are­na, ice,  refe­ree, ros­ters. Deutschland Cup - ros­ters, teams are set in DEL are­na. The second patch will give...

Autor:
Soupisky 15-16 1.00

Soupisky 15-16 1.0

Soupisky pro prá­vě pro­bí­ha­jí­cí sezo­nu čes­ké extra­li­gy 15-16.Obsahují i hra­cí kalen­dář aktu­ál­ní  čes­ké extraligy.Dále jsou upra­ve­ny owerally u němec­ké ligy,švýcarské.Ostatní evrop­ské ligy jsou aktu­a­li­zo­vá­ny částečně,u rus­kých týmů chy­bí asi 9 týmů ješ­tě upravit.U čes­ké extra­li­gy jsou upra­ve­ny čís­la hráčů,dále laj­ny z posledního(1.kola). AKTUÁLNOST SOUPISEK: čŒeská extraliga-k 13.9 2015 NHL-k 30.5.2015-upraví se po kem­pech KHL-k 11.9.2015(zbývá upra­vit...

Autor:
0

ILONA CSÁKOVÁ

POŘÁD JSEM TO JÁ — Ilona Csáková, zpě­vač­ka s jed­ním z nej­pod­ma­ni­věj­ších hla­sů u nás, letos sla­ví dva­a­tři­cet let na scé­ně a při té pří­le­ži­tos­ti dopřá­la sobě i všem svým fanouškům skvě­lý dárek – nové stu­di­o­vé album s výmluv­ným názvem Pořád jsem to já. Pa...

Autor:
EHA soupisky-rosters 1.40

EHA soupisky-rosters 1.4

V sou­pis­kách 1.4 jsou již sesta­vy pro Spengler Cup 13. Spengler Cup 13  ros­ters are in ros­ters 1.4.  Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek. - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 27. 12. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 27. 12. 2013 - Soupisky NHL k datu 27.12.2013 - Soupisky...

Autor:
0

Podívejte se na letošní program plzeňského festivalu Finále Plzeň

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci k 31. roč­ní­ku fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň pořa­da­te­lé před­sta­vi­li pro­gram jed­not­li­vých sek­cí a odtaj­ni­li také zvuč­ná jmé­na mezi­ná­rod­ní poro­ty či fes­ti­va­lo­vých hos­tů. Finále si letos při­chys­ta­lo téměř 135 sním­ků, kte­ré plzeň­ským divá­kům nabíd­ne od 19. – 24. dub­na 2018. V rám­ci fes­ti­va­lu bude uve­de­no 6 pre­mi­ér či před­pre­mi­ér. Jmenovitě se jed­ná o sní­mek Hastrman, režij­ní...

Autor:
HC Lev Praha - Jerseys for Play-Off 20140

HC Lev Praha - Jerseys for Play-Off 2014

(CZ) Tento patch obsa­hu­je dre­sy klu­bu HC Lev Praha pro prá­vě pro­bí­ha­jí­cí play-off (Gagarinův pohár 2013-2014) Kontinentální hoke­jo­vé ligy.                 Tvůrce dre­sů: 7BECKS (EuropeanHockeyAddons)               Poděkování: DEMOUL (Šablony helem)   (EN) This patch con­ta­ins jer­seys of the...

Autor:
Šanson od Chantal v šapitó0

Šanson od Chantal v šapitó

„Jsem ráda, že jsem koneč­ně doma.“ pro­hlá­si­la na úvod kon­cer­tu půvo­dem fran­couz­ská inter­pret­ka Chantal Poullain-Polívková, obda­ře­ná neza­mě­ni­tel­ně cha­rizma­tic­kým hla­sem. Aréna šapi­tó NdB v Lužánkách se tak pro­mě­ni­la v téměř intim­ní kaba­ret­ní scé­nu....

Autor:
All Teams Logos 2013/14 by EHA0

All Teams Logos 2013/14 by EHA

(CZ) Tento patch obsa­hu­je loga klu­bů všech lig (NHL, KHL, Národní týmy, čŒeská ELH, Slovenská ELH, Švédská SHL, Finská SM-Liiga, Německá DEL, Švýcarská NLA a Ostatní týmy). Patch obsa­hu­je loga do menu i loga do nové­ho uka­za­te­le skó­re, kte­rý bude spo­leč­ně s dal­ší gra­fi­kou již brzy zde ke sta­že­ní. Instalace: Ve sta­že­ném archi­vu...

Autor:
NHL 15 by EHA ( Version by Jenda) - Torrent0

NHL 15 by EHA ( Version by Jenda) - Torrent

EHA NHL 15 (Update NHL 09 na NHL 15) ver. by Jenda Soubor ke stáh­nu­tí najde­te na http://www.addony.net/download.php?id=182  -Je aktu­a­li­za­ce NHL 09 pro roč­ník 2014/2015. Obsahuje z čás­ti addo­ny pro minu­lou sezó­nu a z pře­váž­né čás­ti pro aktu­ál­ní sezó­nu. -Vytvořil kolek­tiv European Hockey Addons, (všem upřím­né podě­ko­vá­ní) -Aktualizace sou­pi­sek a addo­nů nalez­ne­te na http://ehaddons.eu/ . -Můžete nás sle­do­vat také...

Autor:
All STAR GAME KHL pack Bratislava 2014 by EHA and colleagues0

All STAR GAME KHL pack Bratislava 2014 by EHA and colleagues

All STAR GAME balík Bratislava 2014 by EHA a kole­go­vé. Obsah: Nová are­na - Jenda           Dresy - zMAKER,DEMOUL,Lprow28,Christian, Iliykha           led 2014 - Janči           puk - Jenda PS: Tento pack lze pou­žít i pro základ­ní NHL 14 + Swiss a DEL patch.      Patch obsa­hu­je zpět­ný balík. Sestavy jsou v sou­pis­kách 1.5 ------------------------------------------------------------------------------------------------ All STAR GAME pack...

Autor: