Denní archiv Duben 4, 2018

EHA rosters SOCHI 14 for SWISS patch0

EHA rosters SOCHI 14 for SWISS patch

Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.Je nut­né mít nain­sta­lo­va­ný NLA SWISS patch.Pro tyto sou­pis­ky je nefunkč­ní SHL liga.   - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 14. 2. 2014 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 14. 2. 2014 - Soupisky NHL k datu 14. 2. 2014 - Soupisky KHL k datu 14. 2. 2014 - Soupisky němec­ké...

Autor:
0

KAREL ANČERL 110

ODKAZ VELKÉHO DIRIGENTA — Ve stře­du 11. dub­na 2018 uply­ne 110 let od naro­ze­ní čes­ké­ho diri­gen­ta Karla Ančerla, kte­rý se naro­dil 11. dub­na 1908 v jiho­čes­kých Tučapech.

Autor:
EHA rosters 1.6 for SWISS patch0

EHA rosters 1.6 for SWISS patch

    Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek. Je nut­né mít nain­sta­lo­va­ný NLA SWISS patch.     - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 19. 3. 2014   - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 19. 3. 2014   - Soupisky NHL k datu 19. 3. 2014   - Soupisky KHL k datu 19. 3. 2014  ...

Autor:
DEL-Deutsche patch 140

DEL-Deutsche patch 14

EHA NHL 14 (Update NHL 09 na NHL 14)DEL-Deutsche patch 14 Tento patch je urcen pro fanouš­ky Nemecké ligy ( DEL). Nahrazuje ve Vašem NHL 14 Slovenskou extra­li­gu a stá­vá se plno­hod­not­ne hra­tel­nou ligou v sezo­ne. Slovenská extra­li­ga je pone­chá­na pou­ze na základ­ní zápa­sy. Tento patch obsa­hu­je upra­ve­né sou­pis­ky 1.4. Vzdy uz...

Autor:
0

JAN WERICH A PAN TAU

OTA HOFMAN 90 — Letos v dub­nu by se dožil Ota Hofman, autor scé­ná­řů k úspěš­né­mu tele­viz­ní­mu seri­á­lu pro děti Pan Tau, deva­de­sá­ti let. K tomu­to výro­čí vychá­zí nahráv­ka dvou pří­bě­hů Pan Tau při­chá­zí a Pan Tau nadě­lu­je, kte­ré pochá­zí z roku 1971, na CD i ...

Autor:
0

Jaká je nová generace? Kyle Gray: Andělské modlitby v praxi

Bylo zají­ma­vé a vzru­šu­jí­cí vzít do ruky kar­ty od mla­dé­ho auto­ra, kte­rý se dokon­ce živí jako jas­no­vi­dec od svých šest­nác­ti let. Jaký bude jeho úhel pohle­du na všech­ny ty andě­le, inspi­ra­ce, vyš­ší síly, jakým způ­so­bem stvo­řil malič­ký svět do ruky, kte­rý vám doká­že dát díky intu­i­ci do ruky to správ­né slo­vo...

Autor:
KHL Facepacky 2014-15 by VIT0

KHL Facepacky 2014-15 by VIT

cz: face­pac­ky týmu: Avtomobilist Yekaterinburg, Barys Astana, Sibir Novosibirsk, HC Sochi, Yugra Khanty-Mansiysk, Ak Bars Kazan, Lokomotiv Jaroslavl, Medvescak Zagreb, Traktor Chelyabinsk + náhle­dy hráčů en: face­pac­ky team: Avtomobilist Yekaterinburg, Barys Astana, Sibir Novosibirsk, HC Sochi, Yugra Khanty-Mansiysk, Ak Bars Kazan, Lokomotiv Yaroslavl, Medvescak Zagreb, Traktor Chelyabinsk + pre­views pla­yers

Autor:
ČT - 04.04.20180

ČT - 04.04.2018

Televizni pro­gram na 04.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ČT 2

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Děkujeme webu http://xm...

Autor: