Denní archiv Duben 3, 2018

DEL ices pack and new arena 2013-140

DEL ices pack and new arena 2013-14

DEL ledy + nová aré­na 2013-14 Obsah: Nová are­na DEL           kom­plet­ní pack ledů 13/14 Autoři: Wasserlasser: Ledy            Syzchmenev,Jenda: Arena PS: Tento pack lze pou­žít i pro základ­ní NHL 14 + Swiss patch. ------------------------------------------------------------------------------------------------ DEL ices pack with new are­na 2013-14 Contains: New are­na DEL               com­ple­te  ices pack 13/14  Creator:Wasserlasser: Ices            Syzchmenev,Jenda:...

Autor:
DEL Jerseys pack 2013/2014 by Hotshots and Sens2012 for EHA0

DEL Jerseys pack 2013/2014 by Hotshots and Sens2012 for EHA

DEL Jerseys pack 2013/2014 by Hotshots and Sens2012 from Wasserlasser AddOns  for EHA Nastavení počtu dre­sů u týmů pomo­cí NHL View:Set the num­ber of jer­seys for teams using NHL  View: Augsburger Panther 3Eisbären Berlin 6DEG Metro Stars 3Hamburg Freezers 3Schwenninger Wild Wings 3ERC Ingolstadt 4Iserlohn Roosters 3Kölner Haie 3Krefeld Pinguine 4Adler...

Autor:
MS 2016 - sestavy ver 1.20

MS 2016 - sestavy ver 1.2

Postup insta­la­ce sou­pi­sek MS 2016 1.2 1)Soubory db.viv a tuning.viv zko­pí­ruj­te do slož­ky se hrou a to do slož­ky db. 2)Soubory local bh a local viv opět do slož­ky se hrou a to do slož­ky fe a dáte nahra­dit stá­va­jí­cí. 3)Soubory exhibition.exh a exhi­bi­ti­on exha.tdb do slož­ky NHL09, kte­rou nalez­ne­te v doku­men­tech a opět dáte nahra­dit. 4)Nakonec spus­tí­te ve...

Autor:
EHA rosters SOCHI 14 for DEL patch0

EHA rosters SOCHI 14 for DEL patch

Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek.Je nut­né mít nain­sta­lo­va­ný NLA DEL patch.Pro tyto sou­pis­ky je nefunkč­ní SHL liga.  - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 14. 2. 2014 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 14. 2. 2014 - Soupisky NHL k datu 14. 2. 2014 - Soupisky KHL k datu 14. 2. 2014 - Soupisky němec­ké...

Autor:
MS 2016 - sestavy0

MS 2016 - sestavy

Postup insta­la­ce sou­pi­sek MS 2016 1.0   1)Soubory db.viv a tuning.viv zko­pí­ruj­te do slož­ky se hrou a to do slož­ky db. 2)Soubory local bh a local viv opět do slož­ky se hrou a to do slož­ky fe a dáte nahra­dit stá­va­jí­cí. 3)Soubory exhibition.exh a exhi­bi­ti­on exha.tdb do slož­ky NHL09, kte­rou nalez­ne­te v doku­men­tech a opět dáte nahra­dit. 4)Nakonec spus­tí­te...

Autor:
0

IMODIUM

Oživuje Bytové tur­né! — Během své téměř 20tileté kari­é­ry toho brou­mov­ské Imodium stih­lo mno­ho. Bezpočet klu­bo­vých i fes­ti­va­lo­vých kon­cer­tů, pět řado­vých alb, dva živá­ky, doku­men­tár­ní film z vystou­pe­ní ve věz­ni­ci Bory i řadu úspěš­ných video­kli­pů. Zapomí...

Autor:
EHA NHL 14 Audio by Pivajs - Torrent0

EHA NHL 14 Audio by Pivajs - Torrent

Obsahuje mno­ho nových písniček pro NHL 09 - Seznam písniček. Vyrobil Pivajs. Contains lots of new son­gs for NHL 09 - Song list. Made by Pivajs. Návod: Soubory nako­pí­ruj­te do NHL 09/audio/streams . Spusťte addon_installer.bat . Instructions: Copy files to NHL 09/audio/streams . Run addon_installer.bat .

Autor:
Soupisky 15-16 1.10

Soupisky 15-16 1.1

Soupisky pro letoš­ní sezo­nu 15-16. Soupisky obsa­hu­jí tyto update:čŒeská extra­li­ga -k 30.9.2015                                             NHL:k 25.10.2015                            ...

Autor:
New InGame Graphics by EHA0

New InGame Graphics by EHA

(CZ) Tento patch obsa­hu­je kom­plet­ně novou InGame gra­fi­ku.            Nová gra­fi­ka pro:               - Ukazatel skó­re               - Hráčské a bran­kář­ské sta­tis­ti­ky               - Útočné a obran­né stra­te­gie    ...

Autor:
EHA 15 soupisky/rosters 1.20

EHA 15 soupisky/rosters 1.2

CZ: Soupisky jsou určeny pro orgi­nál­ní EHA15 patch s sm-ligou  „bez patche prv­ní ligy“ EN: Rosters are designed for orgi­nál­ní EHA15 patch with SM-League „patch without first lea­gue“   - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 1.2. 2015(včetně aktu­a­li­za­cí atri­bu­tů hráčů,čísel dresů,věku ‚drže­ní hole...) - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 19. 3. 2014-dodělají se poz­dě­ji -...

Autor: