Denní archiv Duben 2, 2018

0

V oblaku dezinfekce

Osobitý humor, las­ka­vost a nad­hled jsou devi­zy, kte­ré Ivance Deváté roz­hod­ně nechy­bí. Čeho se jí však občas nedo­stá­vá, je zdra­ví, ale i z toho­to nedo­stat­ku doká­za­la udě­lat před­nost a svo­je zážit­ky ze zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ní vše­ho dru­hu před­sta­vu­je v kni­ze s pří­znač­ným názvem V obla­ku dez­in­fek­ce. S autor­kou postup­ně navští­ví­me ordi­na­ce prak­tic­ké­ho léka­ře, řady spe­ci­a­lis­tů, pokra­ču­je­me přes lékár­ny a nako­nec...

Autor:
MS 2016 Patch (bez instalačky)0

MS 2016 Patch (bez instalačky)

MS 2016 Patch Instalace:1) Otevři slož­ku dre­sy a to co je v ní nako­pí­ruj do slož­ky se hrou.   2) Otevři slož­ku led a to co je v ní nako­pí­ruj do slož­ky se hrou.     3) Otevři slož­ku loga a to co je v ní nako­pí­ruj do slož­ky se hrou.           4) Otevři...

Autor:
Finální Minipatch sezóny 2013/140

Finální Minipatch sezóny 2013/14

Balík obsa­hu­je: ********** EHA ros­ters BASIC 1.7 Czech Tipsport Extraleague - Jerseys 2013/14 vč. Play Off Třinec a Kometa Brno Czech Tipsport Extraleague - Ices 2013/14 ELH Facepack HC Sparta Praha 2013/2014 Tváře/cybres Liberec 2013/2014 Cyberfaces pack by Dany33 part 1 MS 2014 - IIHF WC 2014 Jersey patch by zMaker, Demoul,...

Autor:
Spengler Cup patch 130

Spengler Cup patch 13

EHA NHL 14 (Update NHL 09 na NHL 14)Spengler Cup patch 13 Tento patch je urcen pro fanouš­ky Spengler Cupu. 1.Spustte Spengler Cup 13 exe sou­bor pro NHL 14, nebo NHL 14 se SWISS patchem. 2.Zápasy jsou hra­tel­né pou­ze jako základ­ní zápas v hlav­ním menu. Týmy nalez­ne­te dle jejich lig a Rochesters Americans...

Autor:
EHA 15 soupisky-rosters 1.0 Repair-Oprava0

EHA 15 soupisky-rosters 1.0 Repair-Oprava

Jedná se jen o opra­vu kvů­li pádu hry.  It is only a repair due to the fall games. Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 15 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek. Pokud máte roz­há­ze­né sou­pis­ky nain­sta­luj­te si tyhle 🙂 - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 23.12. 2014 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 23.12. 2014 -...

Autor:
SOCHI 2014 patch by EHA and colleagues0

SOCHI 2014 patch by EHA and colleagues

SOCHI 2014 PATCH BY EHA AND COLEGUES Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14. Je nut­né mít pro správ­nou funkč­nost nain­sta­lo­vá­ny sou­pis­ky spe­cial, nebo spe­cial pro patche DEL a SWISS. Patch obsa­hu­je:Dve aré­ny( Balshoj a Shajbu) - JendaBranka: jen­daPřechodka,loga a hodi­ny: Jenda, 7becksLedy: BinczechPuky: Lprow28Dresy do hry a do menu: zMAKER,DEMOULFans:Janciroz­hod­čí: DEMOULKompletace patche:Jenda PS:...

Autor:
EHA rosters 1.4 for DEL patch0

EHA rosters 1.4 for DEL patch

Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 14 a DEL patch pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek. V sou­pis­kách 1.4 jsou již sesta­vy pro Spengler Cup 13. Můžete pou­žít SPENGLER CUP patch pro základ­ní NHL 14. Potom však insta­luj­te DEL sou­pis­ky. - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 27. 12. 2013 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu...

Autor:
EHA 15 soupisky/rosters 1.10

EHA 15 soupisky/rosters 1.1

Je nut­né mít nain­sta­lo­va­né EHA NHL 15 pro správ­né fun­go­vá­ní sou­pi­sek. Pokud máte šedé man­ti­ne­ly v Tipsport Extralize nain­sta­lo­vat si zno­va are­nu extra­li­gy od jen­dy viz eha web - Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 1.2. 2015(včetně aktu­a­li­za­cí atri­bu­tů hráčů,čísel dresů,věku ‚drže­ní hole...) - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 23.12. 2014- dodě­la­jí se poz­dě­ji...

Autor:
NLA Megapack Swiisaddon 13-14 by Vernon, Lprow 28 for EHA0

NLA Megapack Swiisaddon 13-14 by Vernon, Lprow 28 for EHA

NLA Megapack Swiisaddon 13-14 obsa­hu­je dva balí­ky. 1. Je určen pro základ­ní NHL 14 EHA a DEL patch.Obsahuje: dre­sy do hry pro sezo­nu 13/14- od Vernona                aré­na od EHA                nové man­ti­ne­ly od Lprow 28 2. Je určen pro NLA SWISS patch.Obsahuje: dre­sy do hry pro sezo­nu 13/14- od Vernona                nové man­ti­ne­ly...

Autor:
HC Oceláři Třinec - Jerseys for Play-Off 20140

HC Oceláři Třinec - Jerseys for Play-Off 2014

(CZ) Tento patch obsa­hu­je dre­sy klu­bu HC Oceláři Třinec pro prá­vě pro­bí­ha­jí­cí play-off čes­ké Tipsport extra­li­gy. Patch samo­zřej­mě obsa­hu­je také dre­sy do menu hry.                Tvůrce dre­sů: 7BECKS (EuropeanHockeyAddons)              Poděkování: DEMOUL (Šablony helem)   POZNÁMKA: Dresy pro základ­ní část 2013/14...

Autor:
TV Barrandov - 02.04.20180

TV Barrandov - 02.04.2018

Televizni pro­gram na 02.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...

Autor:
Prima - 02.04.20180

Prima - 02.04.2018

Televizni pro­gram na 02.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Sejměte Cartera!Vymahač dlu­hů Sylvester Stallone při­jíž­dí na pohřeb své­ho mlad­ší­ho bra­t­ra, kte­rý údaj­ně zahy­nul během...

Autor:
ČT - 02.04.20180

ČT - 02.04.2018

Televizni pro­gram na 02.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Chalupa je hraVelikonoční vajíč­ka na svá­teč­ní cha­lu­pář­ské tabu­li (2008). Magazín nejen pro cha­ta­ře a cha...

Autor:
NOVA - 02.04.20180

NOVA - 02.04.2018

Televizni pro­gram na 02.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka MiamiTentokrát se obě­tí sta­ne Wolfe. V roze­sta­vě­ném domě je nale­ze­na žena zastře­le­ná nastře­lo­va­cí pis­to­lí na hře...

Autor:
Hrací kalendář soutěže NHL-season 15-160

Hrací kalendář soutěže NHL-season 15-16

Aktuální hra­cí kalen­dář NHL sou­tě­že roč­ní­ku 15-16.Soubor je tře­ba vlo­žit do slož­ky doku­men­ty NHL a pro jis­to­tu zmáčknout BH import! Po spuš­tě­ní hry dáte hrát sezo­nu a načtete prá­vě tuto nako­pí­ra­nou sezo­nu! Opět vel­ké podě­ko­vá­ní -Vojghi(TBN) za poskyt­nu­tí jeho kalen­dá­ře pro Elite ros­ters! Další úpra­va pro EHA addons Pedrosjan

Autor: