Měsíční archiv Duben 2018

0

Westworld - S02E02: Reunion - 85 %

Druhý díl dru­hé sezó­ny je pro mě pře­kva­pe­ním. Konečně jsme se dozvě­dě­li dal­ší věci ohled­ně his­to­rie Williama a Dolores a úpl­ně mě to pře­kva­pu­je, co všech­no pro nás tvůr­ci vymys­le­li. Druhá epi­zo­da nám uká­že dvě časo­vé linie. Cestu Dolores k vysvo­bo­ze­ní a Williamovu ces­tu k záchra­ně a úpl­ný začá­tek toho, jak se dostal William k tomu, že...

Autor:
NOVA - 30.04.20180

NOVA - 30.04.2018

Televizni pro­gram na 30.04.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kulový bleskKomedie o bra­zil­ské kávě a jiných drob­ných potí­žích, pro­vá­ze­jí­cích nej­vět­ší akci v ději­nách stě­ho­vá­ní. ČR 1978,...

Autor:
TV Barrandov - 30.04.20180

TV Barrandov - 30.04.2018

Televizni pro­gram na 30.04.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
Prima - 30.04.20180

Prima - 30.04.2018

Televizni pro­gram na 30.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Máme rádi ČeskoZábavný pořad Máme rádi Česko se vra­cí! Opět pro­vě­ří nejen zna­los­ti divá­ků, ale pře­de­vším vědo­mos­ti če...

Autor:
ČT - 30.04.20180

ČT - 30.04.2018

Televizni pro­gram na 30.04.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
BolkovinyPřijměte pozvá­ní B. Polívky a jeho hos­tů: L. Váchové, M. Labudy a J. Spáleného (2006). Režie R....

Autor:
0

Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava

Sérii Far Cry není tře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat, po nepří­liš pře­svěd­či­vém far cry pri­mal, kte­rý neo­slo­vil hrá­če tolik jako před­cho­zí díly, vyšel Far Cry 5 s vel­mi zají­ma­vým pro­stře­dím z ame­ric­ké­ho ven­ko­va a bojem pro­ti sek­tě. Otevření svět v ame­ric­ké Montaně, kde číhá nebez­pe­čí „pro­ra­bá­ků“ na kaž­dém kro­ku. To jsou totiž vstou­pen­ci samozva­né­ho vůd­ce Josepha Seeda,...

Autor: