Denní archiv Březen 17, 2018

0

Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová

Slovenská hereč­ka Zuzana Kronerová pochá­zí z herec­ké rodi­ny. Má za sebou desít­ky fil­mo­vých rolí a seri­á­lů. A letos zís­ka­la Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu Bába z ledu, reži­sé­ra Bohdana Slámy, se kte­rým už spo­lu­pra­co­va­la na fil­mech Čtyři slun­ce, Venkovský uči­tel, Štěstí a také Divoké vče­ly za kte­ré­ho v roce 2012 zís­ka­la prv­ní­ho...

Autor:
NOVA - 17.03.20180

NOVA - 17.03.2018

Televizni pro­gram na 17.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odložené případyPod zákla­dy pět­a­tři­cet let sta­ré budo­vy jsou nale­ze­ny ostat­ky zavraž­dě­né­ho muže a ženy, kte­ří pat­ři­li do ko...

Autor:
Prima - 17.03.20180

Prima - 17.03.2018

Televizni pro­gram na 17.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Policie v akciČtyři pří­pa­dy, čty­ři lid­ské osu­dy. Reální poli­cis­té, pří­pa­dy uka­zu­jí­cí sku­teč­ný život a volá­ní o pomoc ...

Autor:
TV Barrandov - 17.03.20180

TV Barrandov - 17.03.2018

Televizni pro­gram na 17.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
ČT - 17.03.20180

ČT - 17.03.2018

Televizni pro­gram na 17.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 17.03. 00:05 17.03. 00:32Na for­bí­ně TMTak tro­chu jiná (talk) show Tomá...

Autor: