Denní archiv Březen 15, 2018

0

Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky

Máte rádi moder­ní pohád­ky? A máte rádi taky koč­ky? Jestli jste na obě otáz­ky odpo­vě­dě­li ano, urči­tě vás zaujme nová kni­ha Zuzany Pospíšilové s názvem Kočičí pohád­ky, kte­rá je plná nejen moder­ních pohá­dek, ale i - jak už jste prav­dě­po­dob­ně uhod­li - koček. A ne jen tak leda­ja­kých koček! Vždyť uznej­te sami -...

Autor:
0

BARBORA POLÁKOVÁ

NOVÝ KLIP VONO — Dvě ceny Akademie popu­lár­ní hud­by Anděl 2015 (v kate­go­rii Objev a Píseň roku), jeden z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých kli­pů posled­ních let ke sklad­bě Nafrněná, Zlatá i Platinová deska Supraphonu – toť jen struč­ný výčet úspě­chů epo­nym­ní­ho debu...

Autor:
0

DYK A VILHELMOVÁ

SVATEBNÍ CESTA DO JILJÍ — Od vzni­ku slav­né kome­die Svatební ces­ta do Jiljí s Libuší Šafránkovou a Josefem Abrhámem v hlav­ních rolích uběh­ne letos už pět­a­tři­cet let. Vydavatelství Supraphon se nyní vrá­ti­lo k oblí­be­né nove­le Miroslava Skály, kte­rá se teh...

Autor:
Prima - 15.03.20180

Prima - 15.03.2018

Televizni pro­gram na 15.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rosamunde PilcherPři pro­jed­ná­vá­ní závě­ti maji­te­le ven­kov­ské used­los­ti se vyno­ří rodin­né nesho­dy z minu­los­ti. Poslední...

Autor:
ČT - 15.03.20180

ČT - 15.03.2018

Televizni pro­gram na 15.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Sváteční slo­vo husit­ské­ho fará­ře Miroslava KubíčkaŽánr: nábo­žen­ství; HDTV|Znakový jazyk| 15.03. 05:00 15...

Autor:
TV Barrandov - 15.03.20180

TV Barrandov - 15.03.2018

Televizni pro­gram na 15.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor:
NOVA - 15.03.20180

NOVA - 15.03.2018

Televizni pro­gram na 15.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaNa Gibbse se obrá­tí agent CIA Trent Kort, chce pomoct najít hle­da­né­ho zlo­čin­ce Siravu. Setkávají ...

Autor: