Denní archiv Březen 13, 2018

0

NA DOSLECH - BŘEZEN

NEWSLETTER O NOVINKÁCH — Přečtěte si aktu­ál­ní čís­lo naše­ho maga­zí­nu NA DOSLECH a poznej­te více z nové pro­duk­ce vyda­va­tel­ství Supraphon. Novinky, roz­ho­vo­ry i repor­tá­že pěk­ně pohro­ma­dě prá­vě zde!

Autor:
0

VINYL S NOVOSVĚTSKOU

V LIMITOVANÉ EDICI — Supraphon nachys­tal dárek pro všech­ny oprav­do­vé audi­o­gur­má­ny! Zaplesají nad legen­dár­ní Neumannovou „Novosvětskou“ s Českou filhar­mo­nií z roku 1972, kte­rá nyní vychá­zí na viny­lo­vé des­ce v čís­lo­va­né limi­to­va­né edi­ci (180 g vir­gin vin...

Autor:
Prima - 13.03.20180

Prima - 13.03.2018

Televizni pro­gram na 13.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krimi zprá­vy 13.03. 19:25 13.03. 19:40DivoškyZprávy z nej­za­jí­ma­věj­ších zábě­rů od vás! Díváte se, sle­du­je­te, natá­čí­te ...

Autor:
NOVA - 13.03.20180

NOVA - 13.03.2018

Televizni pro­gram na 13.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaVance sebe­re Gibbsovi jeho tým a pově­ří ho vyšet­řo­vá­ním vlast­ní­ho pří­pa­du. V Michiganském jeze­ru ...

Autor:
ČT - 13.03.20180

ČT - 13.03.2018

Televizni pro­gram na 13.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Sváteční slo­vo husit­ské­ho fará­ře Miroslava KubíčkaŽánr: nábo­žen­ství; HDTV|Znakový jazyk| 13.03. 02:03 13...

Autor:
TV Barrandov - 13.03.20180

TV Barrandov - 13.03.2018

Televizni pro­gram na 13.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších 13.03. 02:00 13.03. 03:10Jul...

Autor: