Denní archiv Březen 11, 2018

0

Výsledky 25. Českého lva

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS ČESKÉ KINEMATOGRAFII Alois Fišárek NEJLEPŠÍ FILM Bába z ledu – pro­du­cen­ti Pavel Strnad, Petr Oukropec NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Červená – režie Olga Sommerová – pro­du­cent Pavel Berčík NEJLEPŠÍ REŽIE Bába z ledu – Bohdan Sláma NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI Bába z ledu – Zuzana Kronerová NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON...

Autor:
0

Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee

Nakladatelství Fragment při­ná­ší na trh kni­hu ze svě­ta fan­ta­sy ori­en­to­va­nou na mla­dé čte­ná­ře od 14 let, což ale nezna­me­ná, že do kni­hy se s potě­še­ním nezačtou i čte­ná­ři star­ší. Kniha vás vtáh­ne do svě­ta, kde čte­ní je výsa­dou a je urče­na jen něko­li­ka nej­moc­něj­ším. Svět, kte­rým zmí­tá vál­ka, kde se rodi­če bojí o své...

Autor:
Prima - 11.03.20180

Prima - 11.03.2018

Televizni pro­gram na 11.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krimi zprá­vy 11.03. 19:25 11.03. 19:40DivoškyZprávy z nej­za­jí­ma­věj­ších zábě­rů od vás! Díváte se, sle­du­je­te, natá­čí­te ...

Autor:
ČT - 11.03.20180

ČT - 11.03.2018

Televizni pro­gram na 11.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Bydlení je hraMini poko­jí­ček s maxi nápa­dy (2012). Magazín o kul­tu­ře byd­le­ní. Žánr: film / dra­ma­tic­ký po...

Autor:
NOVA - 11.03.20180

NOVA - 11.03.2018

Televizni pro­gram na 11.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Volejte Novu 11.03. 01:55 11.03. 02:25Krok za kro­kem V (11, 12)JT se od svých spo­lu­pra­cov­ní­ků dozví­dá sku­teč­ný význam Vánoc...

Autor:
TV Barrandov - 11.03.20180

TV Barrandov - 11.03.2018

Televizni pro­gram na 11.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Věřte nevěř­te (19,20)Tajuplná hra s pří­běhy. Které z nich napsal sce­náris­ta a kte­ré při­ne­sl sám život? Americký s...

Autor: