Denní archiv Březen 8, 2018

0

AŤ ŽIJE MÁNIČKA!

VYCHÁZÍ NOVÉ CD — Letos, kdy si při­po­mí­ná­me různá osmič­ko­vá výro­čí, se dvou za sebou jdou­cích osmi­ček doží­vá i popu­lár­ní lout­ka z Divadla Spejbla a Hurvínka Mánička. K této pří­le­ži­tos­ti Supraphon vydá­vá časosběr­nou naro­ze­ni­no­vou kom­pi­la­ci. Posluchači s...

Autor:
Zemřel Jiří Nermut. S úctou vzpomínáme...0

Zemřel Jiří Nermut. S úctou vzpomínáme...

S vel­kou lítos­tí ozna­mu­je­me, že dne 7. břez­na 2018 nás v před­ve­čer svých 95. naro­ze­nin opus­til čes­ký taneč­ník, cho­re­o­graf a balet­ní peda­gog, nosi­tel Ceny Thálie za celo­ži­vot­ní mis­trov­ství v obo­ru balet (2005), člen Českého lido­vé­ho diva­dla v Brně ...

Autor:
NOVA - 08.03.20180

NOVA - 08.03.2018

Televizni pro­gram na 08.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaNa uli­ci je nale­zen mrt­vý mari­ňák. Svědci iden­ti­fi­ku­jí jako vra­ha býva­lou snou­ben­ku. Ta je nale­ze...

Autor:
ČT - 08.03.20180

ČT - 08.03.2018

Televizni pro­gram na 08.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Máte slo­vo s M. JílkovouTváří v tvář pro­blé­mu. Připravili: M. Jílková, S. Brunclík, K. Dušková, J. Smrž ...

Autor:
TV Barrandov - 08.03.20180

TV Barrandov - 08.03.2018

Televizni pro­gram na 08.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svě­ta hvěz...

Autor:
Prima - 08.03.20180

Prima - 08.03.2018

Televizni pro­gram na 08.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rosamunde PilcherDvě pří­tel­ky­ně pro­chá­ze­jí osu­do­vý­mi život­ní­mi zkouš­ka­mi. Zatímco man­žel­ství jed­né se roz­pa­dá, dru­há ...

Autor: