Denní archiv Březen 5, 2018

0

ŠKWOR

NOVÝ KLIP — Šest ode­hra­ných vel­kých halo­vých kon­cer­tů, z toho tři zce­la vypro­da­né – to je aktu­ál­ní vizit­ka z prá­vě pro­bí­ha­jí­cí­ho tur­né Škwor k loň­ské­mu albu Uzavřenej kruh. Novinka, za jejíž pro­dej obdr­že­la stá­le popu­lár­něj­ší kape­la na začát­ku roku Zla...

Autor:
0

LAURA A JEJÍ TYGŘI

KONCERT PRO TYGRY A JINÉ OHROŽENÉ DRUHY — Tradiční jar­ní kon­cert v Lucerna Music Baru 27. 3. 2018 věnu­jí Laura a její tygři svým kmotřencům-mláďatům tyg­ra malaj­ské­ho, Bulanovi a Wanitě.

Autor:
0

Supraphonline INFO - březen 2018

TIPY DIGITÁLNÍHO OBCHODU — Přinášíme nový news­let­ter o nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lech z nabíd­ky inter­ne­to­vé­ho obcho­du Supraphonline. Nabízíme nejen novin­ky a archiv­ní titu­ly z širo­ké nabíd­ky Supraphonu, ale i mno­ho archiv­ních rarit­ních nahrá­vek, kte­ré nevyš...

Autor:
0

JIŘÍ SUCHÝ PŘEVZAL ZLATOU DESKU

A PŘEDSTAVIL KOMPLET 11CD — Písně ze tři­a­tři­ce­ti her legen­dár­ní­ho diva­dla Semafor zahr­nu­jí­cí tvor­bu let 1989 až 2015 sou­stře­di­lo do jede­nác­ti CD kom­ple­tu vyda­va­tel­ství Supraphon. Právě vyda­ná kolek­ce nava­zu­je na dvě před­cho­zí, kte­ré zachy­cu­jí tvor­bu Se...

Autor:
NOVA - 05.03.20180

NOVA - 05.03.2018

Televizni pro­gram na 05.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Televizní novinySportovní novi­ny, Počasí Pořad je opat­řen audi­o­de­skrip­cí (AD). 05.03. 19:30 05.03. 20:20SpecialistéPři lou...

Autor:
Prima - 05.03.20180

Prima - 05.03.2018

Televizni pro­gram na 05.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby vyšet­řu­je tři vraž­dy, jež mají sou­vis­lost se slav­nou sklad­bou Rapsodie z Midso...

Autor:
ČT - 05.03.20180

ČT - 05.03.2018

Televizni pro­gram na 05.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Manéž Bolka PolívkySpoluúčinkují: Z. Stivínová, Z. Korčián, „čes­ký Elvis Presley“ V. Lichnovský a Českom...

Autor:
TV Barrandov - 05.03.20180

TV Barrandov - 05.03.2018

Televizni pro­gram na 05.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, syno­vec Kuba. Jaké tajem­né před­mě­ty s nimi odha­lí­me v oblí­be...

Autor: