Denní archiv Březen 3, 2018

0

Smoothies na zahřátí - kniha

V této kuchař­ce se začí­ná nej­pr­ve vyprá­vět o tom, že smo­o­thie je druh život­ní­ho sty­lu. Potom se začnou řešit suro­vi­ny. Je zde vypsa­né mra­že­né i čer­stvé ovo­ce, zele­ni­na, oře­chy, oře­cho­vá a semín­ko­vá más­la, semín­ka, pro­tei­no­vé práš­ky, pro­spěš­né ole­je, vlákni­na, super­po­tra­vi­ny, jem­ně mle­té super­bo­bu­le, sla­di­dla a teku­ti­ny. Autorka násled­ně radí, jak naku­po­vat ovo­ce a zele­ni­nu, což...

Autor:
0

Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí

Filmy nomi­no­va­né na Českého lva, je mož­né shléd­nout do 11. Března 2018 a to onli­ne na por­tá­lu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět pod­le Daliborka, Červená, Po str­niš­ti bos, Milada, Špína, tri­o­lo­gie Zahradnictví, 8 hlav Šílenství, Lajka, Nechte zpí­vat Mišíka a Český žur­nál - Hranice prá­va. „Velice mě těší, že lidé mají nyní pří­le­ži­tost...

Autor:
NOVA - 03.03.20180

NOVA - 03.03.2018

Televizni pro­gram na 03.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
MentalistaAgent Peterson hod­lá vyu­žít infor­ma­ce, kte­ré má o Abbottovi k tomu, aby zablo­ko­val jme­no­vá­ní jeho ženy do funk­ce ...

Autor:
TV Barrandov - 03.03.20180

TV Barrandov - 03.03.2018

Televizni pro­gram na 03.03.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Klenot TVPoznejte náš svět nád­her­ně se blýs­ka­jí­cích kle­no­tů! Čekají Vás kla­sic­ké šper­ky zdo­be­né krás­ný­mi a mno­hob...

Autor:
Prima - 03.03.20180

Prima - 03.03.2018

Televizni pro­gram na 03.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex I (11) -ST -W -HDMikrovlnná trou­ba může urych­lit pří­pra­vu vaší veče­ře - nebo také vaši smrt... Německo-ra...

Autor:
ČT - 03.03.20180

ČT - 03.03.2018

Televizni pro­gram na 03.03.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na téma „váha“ (2006). Spoluúčinkují G. Fi...

Autor: