Denní archiv Únor 20, 2018

0

SEMAFOR… LÉTA 1989–2015

11CD KOMPLET Z 33 HER LEGENDÁRNÍHO DIVADLA! — V roce 2011 pod názvem „Semafor… léta šede­sá­tá“ vydal Supraphon kom­plet 11CD, jenž zma­po­val tvor­bu Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra od vzni­ku legen­dár­ní­ho diva­dla. Na něj navá­zal v roce 2012 dal­ší vel­ký kom­pl...

Autor:
NOVA - 20.02.20180

NOVA - 20.02.2018

Televizni pro­gram na 20.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaNa leta­dlo­vé lodi, kde slou­ží Tony, údaj­ně sko­čí přes palu­bu poru­čík Evans. Ukáže se, že v době j...

Autor:
TV Barrandov - 20.02.20180

TV Barrandov - 20.02.2018

Televizni pro­gram na 20.02.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Soudkyně BarbaraSkutečné pří­běhy ze soud­ních síní. Nesmlouvavá, neo­myl­ná a spra­ved­li­vá ? soud­ky­ně Barbara roz­ho­du...

Autor:
Prima - 20.02.20180

Prima - 20.02.2018

Televizni pro­gram na 20.02.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěPřed jed­ním obyt­ným domem je nale­zen mrt­vý mla­dík, kte­rý zjev­ně spa­dl z vel­ké výš­ky. Šlo o neho­du...

Autor:
ČT - 20.02.20180

ČT - 20.02.2018

Televizni pro­gram na 20.02.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Sváteční slo­vo kato­lic­ké­ho kně­ze Marka HlávkyDavid a Abigail. Když jde o dobrou věc, je tře­ba jed­nat bez...

Autor: