Denní archiv Únor 10, 2018

0

Bright - Recenze - 70%

Netflix nám při­ná­ší dal­ší svo­je díl­ko z fan­ta­sy svě­ta. Film nás vítá v alter­na­tiv­ní sou­čas­nos­ti, kte­rá není úpl­ně růžo­vá, ale vskut­ku vel­mi pes­t­rá a zají­ma­vá. Po svě­tě běha­jí různá magic­ká i nema­gic­ká stvo­ře­ní, exis­tu­je tu magie a spous­ta pro­roc­tví. Každá vět­ší rasa, jako napří­klad Elfové a Orkové, zde mají své kul­tur­ní a poli­tic­ké zastou­pe­ní, s čímž ale ruku v ruce...

Autor:
NOVA - 10.02.20180

NOVA - 10.02.2018

Televizni pro­gram na 10.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
MentalistaPatrick s Lisbonovou pře­mýš­lí, jak dál nalo­ží se sezna­mem sed­mi pode­zře­lých v pří­pa­du Rudého Johna. Tým dostá­vá n...

Autor:
Prima - 10.02.20180

Prima - 10.02.2018

Televizni pro­gram na 10.02.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěV knihov­ně je zavraž­dě­na mla­dá žena. Jediným svěd­kem celé udá­los­ti je její dce­ra, kte­rá ale kvů­li...

Autor:
ČT - 10.02.20180

ČT - 10.02.2018

Televizni pro­gram na 10.02.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Bydlení je hraŽánr: film / dra­ma­tic­ký pořad; 10.02. 02:05 10.02. 02:31Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní ...

Autor: