Měsíční archiv Únor 2018

Prima - 28.02.20180

Prima - 28.02.2018

Televizni pro­gram na 28.02.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PoldaUčitelka ve večer­ní ško­le byla nale­ze­na zavraž­dě­ná po svém kur­zu češ­ti­ny pro cizin­ce. Poslední žáky­ně, kte­rá s n...

Autor:
ČT - 28.02.20180

ČT - 28.02.2018

Televizni pro­gram na 28.02.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kočka není pes, Tvrdohlavý Gentleman a agre­siv­ní Flíček s GigimPremiéra dru­hé řady cyk­lu České tele­vi­ze,...

Autor:
TV Barrandov - 28.02.20180

TV Barrandov - 28.02.2018

Televizni pro­gram na 28.02.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 28.02. 02:10 28.02. 03:10Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newr...

Autor:
NOVA - 28.02.20180

NOVA - 28.02.2018

Televizni pro­gram na 28.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemDaně je deva­te­náct a mys­lí, že je nača­se, aby se osa­mo­stat­ni­la. Nastěhuje se tedy do pod­nájmu ke spo­lu­žač­kám ...

Autor:
0

Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha

Ema Parkerová byla štěs­tím bez sebe. Právě skon­či­la ško­la a na celých šest týd­nů má prázd­ni­ny. Je to o to lep­ší, pro­to­že byd­lí v záchran­né zoo­lo­gic­ké zahra­dě, jejímž maji­te­lem je strý­ček její mamin­ky - Horác. Navíc je mamin­ka zvě­ro­lé­kař­ka, tak­že Ema zdě­di­la po své rodi­ně základ­ní vlast­nost - bez­mezně milu­je zví­řa­ta. Poslední škol­ní den...

Autor: