Denní archiv Leden 20, 2018

0

Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem

Román pro ženy vyprá­vě­ný z chlap­ské per­spek­ti­vy. Román retrospek­tiv­ní. Román téměř růžo­vý. Příběh muže, kte­rý se dívá do hlav­ně pade­sát­ky vyprá­ví o tom, jak nedo­ře­še­ná minu­lost kon­ta­mi­nu­je pří­tom­nost a ovliv­ňu­je budouc­nost. Děj vyprá­ví samot­ný hlav­ní hrdi­na, sku­teč­nost, jež pro­ží­vá a odží­vá se pro­plé­tá s jeho vnitř­ní­mi mono­lo­gy, kte­ré se mnoh­dy točí v zača­ro­va­ném dru­hu. Anglické reá­lie...

Autor:
Prima - 20.01.20180

Prima - 20.01.2018

Televizni pro­gram na 20.01.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XII (12) -ST -W -HDPo dra­ma­tic­ké hád­ce s man­že­lem use­dá řidič­ka do jeho auta, ujíž­dí v slzách pr...

Autor:
NOVA - 20.01.20180

NOVA - 20.01.2018

Televizni pro­gram na 20.01.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PráskNikdo neví o celebri­tách více než my! Vstupte s námi do živo­ta hvězd. Moderuje G. Partyšová 20.01. 02:25 20.01. 02:55P...

Autor:
ČT - 20.01.20180

ČT - 20.01.2018

Televizni pro­gram na 20.01.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Zahrada je hraRyby jako kapr, mník čis­tí ryb­ník brčál­ník (2007). Fůra nápa­dů pro vaši zahra­du. Žánr: akt...

Autor: