Denní archiv Prosinec 11, 2017

IMODIUM

NOVÝ KLIP! — Imodium se v závě­ru letoš­ní­ho roku roz­hod­ně ani tro­chu neflá­ká. Po záři­jo­vém vydá­ní kri­ti­kou i fanouš­ky vře­le při­ja­té nové řadov­ky Element a násled­ném, bez­má­la dvou­mě­síč­ním celo­re­pub­li­ko­vém tur­né ser­ví­ru­je kape­la oko­lo frontma­na Thoma dalš...

Autor: