Denní archiv Prosinec 3, 2017

0

Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto

Váš fil­mo­vý debut vidě­lo v kinech 153 tisíc divá­ků, vy jste původ­ně oče­ká­val 10 tisíc. Byl ten­to vel­ký divác­ký úspěch důvo­dem, že jste šel do dal­ší­ho fil­mo­vé­ho pro­jek­tu, nebo jste s myš­len­kou na dal­ší film koke­to­val už před­tím? Asi půl roku po uve­de­ní Díry u Hanušovic do kin jsme si s Lubošem Smékalem řek­li, že...

Autor: