Denní archiv Prosinec 2, 2017

Pad0

Paddington 2 - 80 %

V Londýně žije něko­lik mili­o­nů růz­ných lidí, a s nimi žije i jeden nový oby­va­tel. Je to peru­án­ský med­ví­dek Paddington, kte­rý byd­lí u rodi­ny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi sta­ra­jí i o své dvě děti a byd­lí s nimi i své­rázná paní Birdová. Paddingtona mají všich­ni rádi, i lidé v jejich uli­ci. Jen nepří­stup­ný pan McGinty není Peddingtonem nad­šen, pro­to­že...

Autor: