Denní archiv Listopad 13, 2017

tatiks10

TATI KUP MI SLONA! od Jiřího Žáčka

TATI KUP MI SLONA! od Jiřího Žáčka Máte-li rádi vese­lé bás­nič­ky, a nejen o Praze, zkus­te si spo­lu se svý­mi dět­mi zaver­šo­vat u nád­her­né kni­hy „Tati, kup mi slo­na“ od Jiřího žáč­ka, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing a.s. pod znám­kou Bambook. Na osm­de­sá­ti strán­kách nalez­ne­te krás­né, vese­lé a vel­mi pou­ta­vé bás­nič­ky, rýmo­va­né říkač­ky nejen...

Autor: